USA English ‹ › UZ Uzbek

Found end: 1299 words & 2 translates

English Ўзбек
5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in the Box.7 (Remarks) of the Movement Certificate EUR.1. 5. 4-бандда кўрсатилган маълумотлар EUR. 1 Ҳаракатланиш сертификатининг 7-банди устунларида (Изоҳлар) кўрсатилиши лозим.
2. The duplicate issued in this way must be endorsed with the following 2. Шу тарзда берилган сертификат дубликати қуйидаги ёзув билан тасдиқланиши лозим:
3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in the Box.7 (Remarks) of the duplicate Movement Certificate EUR.1. 3. 2-бандда кўрсатилган маълумотлар EUR. 1 Ҳаракатланиш сертификати дубликатининг 7-банди устунида (Изоҳлар) кўрсатилиши лозим.
When originating products are placed under the control of a customs office in a Contracting Party, it shall be possible to replace the original Movement Certificate EUR.1 by one or more Movement Certificate EUR.1 for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within a Contracting Party. The replacement Movement Certificate(s) shall be issued by the designated/relevant competent authorities under whose control the products are placed. Келиб чиқиши маълум маҳсулотлар Аҳдлашувчи Томоннинг божхона идораси назорати остига қўйилганда, бу маҳсулотларнинг ҳаммасини ёки бир қисмини Аҳдлашувчи Томоннинг бирон бошқа жойга жўнатиш мақсадида, Ҳаракатланиш сертификатининг асл нусхасини бир ёки бир нечта EUR.1 Ҳаракатланиш сертификатига алмаштириш мумкин. Бунда маҳсулот қайси Аҳдлашувчи Томоннинг божхона идораси назорати остига қўйилган бўлса, ўша томоннинг тайинланган/тегишли ваколатли органлари томонидан ушбу ўрнини босувчи сертификат берилади.
1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the Movement Certificate EUR.1 and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the Movement Certificate EUR.1 null and void if it is duly established by the customs authority of the importing country that this document does correspond to the products submitted. 1 Импорт қилувчи Аҳдлашувчи Томоннинг божхона органларига товарларни чиқариш мақсадида тақдим этилган ҳужжатларда ҳамда товар келиб чиқиши тўғрисидаги сертификатда кўрсатилган маълумотлар ўртасида кичик номувофиқликлар аниқланганлик факти, фақат агар сертификатдаги маълумотлар ҳақиқатан ҳам тақдим этилган маҳсулотларга мос келадиган бўлса, товар келиб чиқиши тўғрисидаги сертификат ҳақиқий эмас деб ҳисобланишига олиб келмайди.
4. If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary. 4. Импорт қилувчи мамлакатнинг божхона органлари текширув натижаларини кутган ҳолда тегишли маҳсулотларга имтиёзли режим беришни тўхтатиб туриш тўғрисида қарор қабул қилган тақдирда, импорт қилувчига зарур деб топилган ҳар қандай эҳтиёт чораларини кўрган ҳолда маҳсулотларни чиқариш таклиф этилади.
6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within six (6) monthsof the date of the verification request, the requesting customs authorities will send the last request for an additional period of three (3) months. If there is no reply within nine (9) months of the date of the first verification request, the importing Party shall refuse entitlement to the preference. 6. Башарти асосли шубҳа туғилганда, текшириш сўрови юборилган кундан бошлаб олти (6) ой ичида жавоб бўлмаса, сўров юборган божхона органлари сўровни такроран қўшимча уч (3) ой муддатга юборади. Башарти биринчи текшириш сўрови юборилган санадан бошлаб тўққиз (9) ой ичида жавоб бўлмаса, импорт қилувчи Томон имтиёз беришни рад этади.
Article 32 
Appendix 
32-модда
Илова 
Appendix to this Annex shall form an integral part thereof. Ушбу илова Қоиданинг ажралмас қисми ҳисобланади.
Article 34 
Amendments 
34-модда 
Ўзгартиришлар 
The Joint Committee may decide to amend the provisions of this Annex. Қўшма қўмита ушбу Қоида шартларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилиши мумкин.
APPENDIX ИЛОВА
9. God is He who sends the winds, which agitate clouds, which We drive to a dead land, and thereby revive the ground after it had died. Likewise is the Resurrection. 9Аллоҳ шамолларни юборган зотдир. Бас, улар булутни қўзғатур. Биз уни ўлик юрт томон ҳайдаб, у билан ерни ўлиб ётганидан кейин тирилтирамиз. Тирилиш ҳам шунга ўхшашдир.
10. Whoever desires honor—all honor belongs to God. To Him ascends speech that is pure, and He elevates righteous conduct. As for those who plot evil, a terrible punishment awaits them, and the planning of these will fail. 10Кимки иззат истаса, бас, барча иззат Аллоҳникидир. Унга хуш каломлар юксалур ва солиҳ амал кўтарур уни. Макр ила ёмонликлар қилганларга шиддатли азоб бордир. Ана ўшаларнинг макри ботил бўлур.
12. The two seas are not the same. One is fresh, sweet, good to drink, while the other is salty and bitter. Yet from each you eat tender meat, and extract jewelry which you wear. And you see the ships plowing through them, so that you may seek of His bounty, so that you may give thanks. 12Дарё­денгиз иккиси тенг бўла олмас. Буниси тотли, чанқоқ босар, ичиш осондир. Буниси эса шўр, тахирдир. Сиз ҳар биридан тоза гўшт ейсиз ва тақинчоқ чиқариб тақурсиз. Ва Унинг фазлидан талаб қилишингиз учун у(сув)ни ёриб кетаётган кемаларни кўрурсиз. Шоядки, шукр қилсангиз.
27. Have you not seen that God sends down water from the sky? With it We produce fruits of various colors. And in the mountains are streaks of white and red—varying in their hue—and pitch-black. 27Аллоҳнинг осмондан сув туширганини кўрмадингми? Бас, у ила турли ранглардаги меваларни ва тоғлардан ҳам йўл­йўл, оқ ҳамда қизилнинг турли рангларини ва қоп­қораларини чиқардик.
29. Those who recite the Book of God, and perform the prayer, and spend of what We have provided for them, secretly and publicly, expect a trade that will not fail. 29Албатта, Аллоҳнинг китобини тиловат қиладиганлар, намозни тўкис адо этиб, Биз уларга ризқ қилиб берган нарсалардан махфий ва ошкора инфоқ қилганлар, ҳаргиз касодга учрамайдиган тижоратдан умидвор бўлурлар.
15. They said, “You are nothing but humans like us, and the Gracious did not send down anything; you are only lying.” 15Улар: «Сиз бизга ўхшаган башардан бошқа нарса эмассиз. Роҳман ҳеч нарса нозил қилгани йўқ. Сизлар фақат ёлғон сўзламоқдасиз, холос», дедилар.
28. After him, We sent down no hosts from heaven to his people; nor would We ever send any down. 28Биз унинг қавмига ундан кейин осмондан бирор лашкар туширмадик ва туширувчи эмас ҳам эдик.
47. And when it is said to them, “Spend of what God has provided for you,” those who disbelieve say to those who believe, “Shall we feed someone whom God could feed, if He so willed? You must be deeply misguided.” 47Уларга: «Аллоҳ сизга ризқ қилиб берган нарсадан инфоқ қилинглар», дейилганда, куфр келтирганлар иймон келтирганларга: «Аллоҳ хоҳласа, ўзи таом берадиган кимсани биз таомлантирамизми?! Сиз очиқ­ойдин залолатдан бошқа нарсада эмассиз», дерлар.