USA English ‹ › UZ Uzbek

Found anger: 66 words & 2 translates

English Ўзбек
Heat exchangers Иссиқликни алмаштириб берувчи қурилмалар
This made encamping on the plains near Lake Tiberias a dangerous proposition, as the Arab army could now potentially be attacked on two sides.      Бу эса, Табария кўли яқинидаги текисликда жамлоқ қуриш араблар учун хавфли деган хулосага олиб келди, чунки уларнинг қўшини икки томондан ҳужум қилиниши мумкин эди.
Khalid knew that a frontal assault against a better equipped and more numerous enemy would be dangerous, especially when supported by contingents of Byzantine heavy cavalry. Холид яхшироқ қуролланган ва сони кўпроқ душманга, айниқса Румликларнинг оғир қуролли суворийлари томонидан қўллаб-қувватланган душманга қарши тўғридан-тўғри ҳужум қилиш хавфли бўлишини биларди.
They run a loose shop, cut corners, run live steam through home-welded pipes, they work with dangerous cleaning chemicals without the proper protection, and finally, someone gets hurt. Or gets dead Қанақа одам булар ўзи? Шалоғи чиқиб кетган асбоб-ускуналар билан ишлашади, солиқларга чап беришга уринишади, мана шу қувурларнинг бари бўйича қайноқ буғ юборишади, зарурий ҳимоя воситалари бўлмаган ҳолда зарарли кимёвий моддаларни қўллашади ва охир-оқибатда, қарабсизки, эртами-кечми, албатта бирон кор-ҳол рўй беради. Кимдир жароҳатланади ёки ўлади
Corruption is a dangerous threat that affects the entire humanity, the foundations of all societies and economic development, undermines the rule of law and people’s trust in state policies, and hinders the development of democratic institutions. Коррупция бутун инсониятга, барча жамиятлар асосига, иқтисодий тараққиётга зарба берадиган, қонун устуворлигини бузадиган ва халқнинг давлат сиёсатига ишончини кескин сусайтирадиган, демократик институтлар ривожига тўсқинлик қиладиган хатарли таҳдиддир 
165. And we are the arrangers. 165Албатта, бизлар саф тортиб тургувчилармиз.