USA English ‹ › UZ Uzbek

Found achieve: 61 words & 2 translates

English Ўзбек

It is obvious that it is necessary to use the reliable models of regional interaction to achieve greater economic sustainability.

Кўриниб турибдики, кўпроқ иқтисодий барқарорликка эришиш учун минтақавий ҳамкорликнинг ишончли моделларидан фойдаланиш зарур.

achieve эришиш
achieved эришилган
achievement муваффақият
achievements ютуқлар
achiever эришган
achievers эришганлар
achieves эришади
reachieved эришилди
underachievement этишмовчилик
73. But when some bounty from Allah comes to you, he says—as if no affection existed between you and him—“If only I had been with them, I would have achieved a great victory.” 73Агар сизга Аллоҳдан фазл етса, худди сиз билан унинг орасида дўстлик бўлмагандек, «Қани эди мен ҳам улар билан бўлганимда, улуғ зафар қозонар эдим», дейди.
74. Let those who sell the life of this world for the Hereafter fight in the cause of Allah. Whoever fights in the cause of Allah, and then is killed, or achieves victory, We will grant him a great compensation. 74Охират учун бу дунё ҳаётини сотадиганлар Аллоҳнинг йўлида жанг қилсинлар. Ким Аллоҳнинг йўлида жанг қилиб ўлдирилса ёки ғолиб келса, биз унга, албатта, улуғ ажрни берурмиз.
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, аъзо бўлган давлатлар Бирлашган Миллатлар Ташкилоти билан ҳамкорликда инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ялпи ҳурмат қилиш ва унга риоя қилишга кўмаклашиш мажбуриятини олганлигини эътиборга олиб;
Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction. мазкур Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясини барча халқлар ва барча давлатлар бажаришга интилиши лозим бўлган вазифа сифатида эълон қилар экан, бундан муддао шуки, ҳар бир инсон ва жамиятнинг ҳар бир ташкилоти доимо ушбу Декларацияни назарда тутган ҳолда маърифат ва таълим йўли билан бу ҳуқуқ ва эркинликларнинг ҳурмат қилинишига кўмаклашиши, миллий ва халқаро тараққийпарвар тадбирлар орқали ҳам унинг бажарилиши таъминланишига, Ташкилотга аъзо бўлган давлатлар халқлари ўртасида ва ушбу давлатларнинг юрисдикциясидаги ҳудудларда яшаётган халқлар ўртасида ялписига ва самарали тан олинишига интилишлари зарур.
I would like to begin by congratulating Uzbekistan on the progress it has achieved over the past three and a half years in the area of human rights, including in combating forced labor, expanding the rights of religious believers, opening more space for freedom of expression, allowing civil society organizations to operate more freely, addressing corruption, and strengthening the independence of the judiciary Сўнгги уч ярим йил ичида инсон ҳуқуқлари соҳасида, жумладан, мажбурий меҳнатга қарши кураш, диндорларнинг ҳуқуқларини кенгайтириш, сўз эркинлиги учун кўпроқ имкон яратиш ва фуқаролик жамияти ташкилотларига эркинроқ фаолият юритишга йўл очиш, коррупцияга қарши кураш ва суд мустақиллигини мустаҳкамлашда муваффақиятларга эришган Ўзбекистонни табриклаш билан бошламоқчиман
It has been emphasized that the economy is the engine of bilateral relations and it is necessary to make more efforts to use the enormous potential of our countries. Thus, in recent years, mutual trade has achieved high growth rates. Иқтисодиёт икки томонлама муносабатларнинг етакчи кучи бўлиб хизмат қилаётгани, мамлакатларимизнинг улкан салоҳиятини ишга солиш учун кўпроқ ҳаракат қилиш зарурлиги таъкидланди. Кейинги йилларда ўзаро савдо жадал суръатда ошиб бормоқда.
To achieve long-term stability, both sides shared views about the necessity for inclusive political process and provision of human rights, including women’s rights, in Afghanistan. Узоқ муддатли барқарорликка эришиш учун Афғонистонда инклюзив сиёсий жараённи ҳамда инсон, шу жумладан хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлаш зарурлиги юзасидан муштарак фикрлар билдирилди.
I am confident that by the joint efforts, strengthening partnership and trust, we will be able to achieve noble goals - to ensure peace, stability and prosperity of our countries. Ишончим комил, шериклик ва ишончни мустаҳкамлаган ҳолда, умумий интилишларимиз билан биз эзгу мақсадларга – мамлакатларимиз тинчлиги, барқарорлиги ва равнақини таъминлашга эришамиз.
The years and centuries shall pass, but the Independence Day, which has restored our national statehood, identity and human rights, underlying all of our achievements and goals, shall always be the biggest and the most precious holiday for us and our future generations. Орадан йиллар, асрлар ўтади. Лекин миллий давлатчилигимизни, ўзлигимиз ва инсоний ҳақ-ҳуқуқларимизни тиклаб берган, барча ютуқ ва марраларимизнинг замини бўлган Мустақиллик куни биз учун, келгуси авлодларимиз учун доимо энг улуғ, энг азиз байрам бўлиб қолади.
In a word, a New Uzbekistan means an open and just society that cares for every citizen. To achieve these lofty goals, we shall organize our further work on five main tasks within the «Development Strategy» until 2026. Бир сўз билан айтганда, Янги Ўзбекистон деганда, ҳар бир фуқароси учун ғамхўрлик қиладиган, очиқ ва адолатли жамият ҳам тушунилади. Ушбу юксак марраларга эришиш учун 2026 йилгача Тараққиёт стратегияси доирасида кейинги ишларимизни 5 та асосий вазифалар бўйича ташкил этамиз.