USA English ‹ › UZ Uzbek

Found achieve: 61 words & 2 translates

English Ўзбек
to promote constructive measures of development, to encourage research, and to co-operate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article; and

д) Бунёдкорлик тадбирларини авж олдиришга кўмаклашадилар, тадқиқотларни рағбатлантирадилар ва бир-бири билан ҳамда маъқул топилган жойида ва вақтида ушбу моддада баён қилинган ижтимоий, иқтисодий ва илмий мақсадларга эришиш учун ихтисослаштирилган халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик қиладилар; ва
76. And God cites the example of two men: one of them dumb, unable to do anything, and is a burden on his master; whichever way he directs him, he achieves nothing good. Is he equal to him who commands justice, and is on a straight path? 75Аллоҳ ҳеч нарсага қодир бўлмайдиган мамлук­қул билан Биз уни яхши ризқ ила ризқлантирган ва ўшандан махфий ва ошкоро инфоқ қиладиган кимсани зарбул масал қиладир. Улар тенг бўладиларми? Ҳамду сано Аллоҳгадир. Лекин кўплари билмаслар.
What is also striking is the rapid pace of reform – the government is trying to achieve in years what other countries have tried to do over decades Ислоҳотларнинг шахдам суръати одамни лол қолдирмоқда – ҳукумат бошқа мамлакатлар ўн йиллар давомида эришган нарсаларга бир неча йилда эришишга интилмоқда
As I said before, a country moving in a positive direction is a rare and precious thing in our current world, so let’s hope Uzbekistan stays on that road and then I am sure it will achieve great things in the next five years! Олдинроқ айтганимдай, бугунги дунёда ижобий йўналишда ҳаракат қилаётган мамлакатлар сони жуда кам ва бу ўта ноёб ҳодиса, келинг, Ўзбекистон шу йўлда турибди, деб умид қилайлик. Шундагина у беш йилдан сўнг улкан муваффақиятларга эришади, деб ишонч билан айтишим мумкин!
UNOPS mission is to help people build better lives and countries achieve peace and sustainable development ЮНОПСнинг миссияси - одамларга яхши ҳаёт барпо этиш ва мамлакатларга тинчлик ва барқарор ривожланишга ёрдам беришдан иборатдир
Thanks to the united efforts of our people, the dream of a New Uzbekistan is becoming a reality. I express my sincere gratitude to you, dear compatriots, for all our achievements. Биргаликдаги меҳнатимиз туфайли Янги Ўзбекистон орзуси реал ҳақиқатга айланмоқда. Барча эришган ютуқларимиз учун сиз, азиз ватандошларимга чин дилдан миннатдорлик билдираман.
What followed was one of Khalid’s greatest strategic achievement. Ўша юриш Холиднинг энг катта стратегик ютуқларидан бири эди.

 On that day the Rashidun army achieved a victory that would change the course of history forever… The Battle of Yarmouk was certainly the battle of the century and one of the most pivotal battles in world history.

   Шу куни Рошидун қўшини тарихнинг бутунлай ўзгаришига сабаб бўлган ғалабага эришди. Ярмук маъракаси, албатта, аср жанги эди ва жаҳон тарихидаги ҳал қилувчи жанглардан бири бўлди.

I am confident it will serve to guide the UN family’s ongoing support to the Government and people of Uzbekistan in the effort to build back better after the COVID-19 pandemic and to accelerate achievement of the country’s national Sustainable Development Goals and international human rights obligations. 

 Ишончим комилки,  ушбу Таҳлил БМТ оиласининг Ўзбекистон ҳукумати ва халқига доимий ёрдамини КОВИД-19 пандемиясидан кейин янада яхшироқ кўрсатишда ҳамда мамлакатнинг барқарор ривожланиш бўйича миллий мақсадлари ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро мажбуриятларига эришишни жадаллаштириш йўлида хизмат қилади.

Reducing inflation remains the priority objective for the economic policy. According to the estimates of IMF experts, global inflation will continue gradual decrease, however, majority of countries are not likely to return inflation to the target levels until 20251. According to the updated estimates, inflation in Uzbekistan will amount to 9.5% at the end of 2023, and this value corresponds to the forecast. Inflation forecast for 2024 is 8-10%, while achievement of the target value of 5% is postponed to 2026.

Инфляция даражасини пасайтириш иқтисодий сиёсатнинг устувор мақсади бўлиб қолмоқда. ХВЖ экспертларининг фикрича, глобал инфляция барқарор равишда пасайишда давом этади, бироқ аксарият давлатлар инфляцияни 2025 йилгача мўлжалланган кўрсаткичга қайтара олмайди1. Ўзбекистонда, янгиланган ҳисоб-китобларга кўра, 2023 йил охирида инфляция 9,5 фоизни ташкил этади, бу унинг прогноз қийматига тўғри келади. 2024 йил учун инфляция прогнози 8-10 фоизни ташкил этади ва мақсадли 5 фоизга эришиш 2026 йилга кўчирилади.

The participants of the meeting were presented with the achieved results in the protection of human rights and the complete prohibition of forced and child labor in our country. Йиғилиш иштирокчиларининг эътибори мамлакатимизда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, мажбурий ва болалар меҳнатига тўлиқ барҳам бериш борасида эришилган натижаларга қаратилди.
In conclusion, it is noted that in this pivotal and historical moment, everyone should reflect on the kind of planet we will leave for future generations: "Only through shared aspirations and collective efforts can we achieve enduring peace and prosperity. Now more than ever, we need mutual trust, solidarity, and cooperation." Сўзининг якунида давлатимиз раҳбари барчамиз ҳозирги тарихий туб бурилиш палласида келгуси авлодларга сайёрамизни қандай ҳолда қолдириш ҳақида ўйлашимиз лозимлигини қайд этди: «Мустаҳкам тинчлик ва фаровонликка фақат умумий интилишлар ва биргаликдаги ҳаракатлар билан эришиш мумкин. Бизга ўзаро ишонч, бирдамлик ва ҳамкорлик руҳи ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ зарур».
I had a pleasure to personally witness these achievements during my visit to marvelous Doha. Бунга бетакрор Доҳага ташрифим чоғида ўзим шахсан амин бўлдим.
In addition, it seriously threatens our plans to achieve the Sustainable Development Goals. ва у барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш борасидаги режаларимизга ҳам жиддий путур етказади.
The global efforts of the Amir of Qatar, who has shared his development achievements and profitable investments with the countries of the world and has shown steadfastness and enthusiasm in the fight against corruption, align with our noble aspirations and will certainly yield tremendous positive results. Ўз тараққиёт ютуқларини ва фойдали сармояларини дунё халқлари билан баҳам кўраётган, коррупцияга қарши курашда ғайрат ва шижоат кўрсатаётган Қатар Амирининг глобал даражадаги саъй-ҳаракатлари барчамизнинг эзгу интилишларимиз билан бирлашиб, албатта ўзининг улкан ижобий натижаларини беради.
There is too much to do for anyone to achieve things alone, but people are working together and sharing knowledge. For my own small part, I know we can revive a vital habitat, protect it and restore it for all of the benefits it provides our planet and society. Ёлғиз бирор нарсага эришиш учун жуда кўп иш қилиш керак, аммо одамлар биргаликда ишлайди ва билим алмашади. Ўз навбатида, биз ҳаётий муҳим яшаш жойларини жонлантириш, уларни асраш ва улар сайёрамиз ва жамиятимизга берадиган нафни қозонишимиз мумкинлигини биламан.
No matter how pervasive the climate crisis is, every big achievement starts with small ones. It may seem that we are too small to change something globally, but we must start with the changes we can make around ourselves. Иқлим инқирози қанчалик катта бўлмасин, ҳар бир буюк ютуқ кичигидан бошланади. Биз глобал миқёсда бирор нарсани ўзгартириш учун жуда кичик бўлиб туюлишимиз мумкин, барибир, ўзгаришни атрофимиздан бошлашимиз керак.
DESIRING to achieve the liberalization of trade in goods, in conformity with the “Decision of GATT Contracting Parties, on Differential and More Favorable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries of 1979”, Тарифлар ва савдо бўйича Бош Битим (ГАТТ) Аҳдлашувчи Томонларининг Ривожланаётган мамлакатларнинг 1979 йилдаги дифференциал ва энг кўп қулайлик режими, ўзаро муносабати ва тўлиқ иштироки тўғрисидаги қарорига мувофиқ товарлар савдосини либераллаштиришга эришиш истагида,
When choosing the type of safeguard measure, the importing Contracting Party shall prefer the type which may have less negative effects on exporting Contracting Party in order to achieve the purposes of this Agreement. Импорт қилувчи Аҳдлашувчи Томон муҳофаза чораси турини танлашда мазкур Битимнинг мақсадларига эришиш учун экспорт қилувчи Аҳдлашувчи Томонга нисбатан камроқ салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган чорани афзал кўради.
A Joint Committee, composed of the representatives of each Contraction Party is hereby established. The Joint Committee shall meet once a year to review the progress achieved in the implementation of this Agreement. Any Contracting Party may also request holding an extraordinary meeting by notifying the other Contracting Party. Қўшма қўмита ҳар бир Аҳдлашувчи Томоннинг вакилларидан иборат таркибда ташкил этилади. Қўшма қўмита йилига бир марта йиғилиб, мазкур Битимни амалга оширишда эришилган ютуқларни кўриб чиқади. Ҳар қандай Аҳдлашувчи Томон бошқа Аҳдлашувчи Томонни хабардор қилган ҳолда навбатдан ташқари йиғилиш ўтказишни талаб қилиши мумкин.