USA English ‹ › UZ Uzbek

Found sufficient: 42 words & 6 translates

English Ўзбек

insufficient

етарли эмас

insufficiently

етарли бўлмаган даражада

sufficient

етарли

sufficiently

етарлича

267. O you who believe! Give of the good things you have earned, and from what We have produced for you from the earth. And do not pick the inferior things to give away, when you yourselves would not accept it except with eyes closed. And know that Allah is Sufficient and Praiseworthy. 267Эй иймон келтирганлар! Касб қилган пок нарсаларингиздан ва Биз сизларга ердан чиқариб берган нарсаларимиздан садақа қилинглар. Нопокни қасд этиб садақа қилманг.Ҳолбуки, уни ўзингиз ҳам олувчимассиз, магар кўз юмсангизгина оласиз. Ва билингки, албатта, Аллоҳ бой ва мақталган зотдир.
45. But Allah knows your enemies best. Allah is sufficient as a Protector, and Allah is sufficient as a Supporter. 45Аллоҳ сизнинг душманларингизни билувчи зотдир. Валийликка Аллоҳнинг Ўзи кифоя қилур. Нусрат берувчиликка Аллоҳнинг Ўзи кифоя қилур.
55. Among them are those who believed in it, and among them are those who held back from it. Hell is a sufficient Inferno. 55Бас, уларнинг ичида унга (Муҳаммадга) иймон келтирганлар ҳам бор, ундан юз ўгириб куфр келтирганлар ҳам бор. Жаҳаннам куйдириш азобига кифоя қилур.
166. But Allah bears witness to what He revealed to you. He revealed it with His knowledge. And the angels bear witness. Though Allah is a sufficient witness. 166Лекин Аллоҳ сенга нозил қилган нарсаси ила гувоҳлик беради. Уни Ўз илми ила нозил қилди. Фаришталар ҳам гувоҳлик берурлар. Гувоҳликка Аллоҳнинг Ўзи кифоя қилур.
171. O People of the Scripture! Do not exaggerate in your religion, and do not say about Allah except the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, is the Messenger of Allah, and His Word that He conveyed to Mary, and a Spirit from Him. So believe in Allah and His messengers, and do not say, “Three.” Refrain—it is better for you. Allah is only one God. Glory be to Him—that He should have a son. To Him belongs everything in the heavens and the earth, and Allah is a sufficient Protector. 171Эй аҳли китоблар! Динингизда ҳаддан ошманг ва Аллоҳ ҳақида ҳақдан бошқани айтманг. Албатта, Масиҳ Ийсо ибн Марям Аллоҳнинг Пайғамбари, Марямга илқо қилган калимаси ва Ундан бўлган руҳдир. Бас, Аллоҳга ва Унинг Пайғамбарларига иймон келтиринг. Уни учта деманг. Тўхтанг, ўзингизга яхши бўлади.Албатта, Аллоҳ ягона илоҳдир, ўзга эмас У Ўзининг боласи бўлишидан пок бўлди. Осмонлардаги нарсалар Уникидир, ердаги нарсалар Уникидир.Вакилликка Аллоҳнинг Ўзи кифоя қилур.
104. And when it is said to them, “Come to what Allah has revealed, and to the Messenger,” they say, “Sufficient for us is what we found our forefathers upon.” Even if their forefathers knew nothing, and were not guided? 104Уларга: «Аллоҳ нозил қилган нарсага, Пайғамбарга келинглар», дейилса, «Бизга ота­боболаримизни нимани устида топган бўлсак, ўша етарли», дерлар. Агар ота­боболари ҳеч нарсага ақли етмайдиган ва ҳидоятга эришмаган бўлсалар ҳам­а?!
However, due to the insufficient infrastructure, the existing potential has not been fully realized Лекин инфратузилма етарли бўлмагани сабабли хизматлар ривожланмаган
The number of labour inspectors shall be sufficient to secure the effective discharge of the duties of the inspectorate and shall be determined with due regard for: Меҳнат инспекторлари сони инспекция хизматининг вазифалари самарали амалга оширилишини таъминлаш учун етарли бўлиши керак ва улар сони қуйидагиларни ҳисобга олган ҳолда белгиланиши керак:
62. If they intend to deceive you—Allah is sufficient for you. It is He who supported you with His aid, and with the believers. 62Агар сени алдашни ирода қилсалар, бас, сенга Аллоҳ кифоя қиладир. У сени Ўз нусрати ва мўминлар билан қўллаган.
The number of labour inspectors shall be sufficient to secure the effective discharge of the duties of the inspectorate and shall be determined with due regard for: Меҳнат инспекторлари сони инспекция хизматининг вазифалари самарали амалга оширилишини таъминлаш учун етарли бўлиши керак ва улар сони қуйидагиларни ҳисобга олган ҳолда белгиланиши керак:
insufficient financial status of one or more founders; бир ёки бир неча муассиснинг молиявий аҳволи қониқарсизлиги;
Banks should maintain sufficient capital adequacy and liquidity resources, arrange reserves against suspicious and immovable assets on the basis of classification of assets, and diversify their assets to minimize the risk of loss. Банклар ўз капитали ва ликвид ресурсларини етарли даражада сақлаб туришлари, активларни таснифлаш асосида шубҳали ва ҳаракатсиз активларга қарши захираларни ташкил этишлари, шунингдек зарар кўриш хавфини камайтириш мақсадида ўз активлари диверсификацияланишини таъминлашлари лозим.
59. If only they were content with what Allah and His Messenger have given them, and said, “Allah is sufficient for us; Allah will give us of His bounty, and so will His Messenger; to Allah we eagerly turn.” 59Агар Аллоҳ ва Унинг Расули уларга берган нарсаларидан рози бўлганларида ва Аллоҳ бизга кифоя қилур, бизга тезда Аллоҳ ва Унинг Расули Ўз фазлидан беради, албатта, биз Аллоҳга рағбат қилувчилармиз, деганларида, яхши бўларди.
• Respecting due process, increase investigations and, when sufficient evidence exists, criminally prosecute, convict, sentence, and incarcerate persons complicit in human trafficking, including officials involved in mobilizing forced labor. тегишли процессуал меъёрларга риоя қилган ҳолда тергов ишларини фаоллаштириш, етарли даражада исбот бўлган ҳолларда одам савдосига, жумладан, мажбурий меҳнатга сафарбар қилган амалдорларни жиноий жавобгарликка тортиш, судлаш, ҳукм чиқариш ва қамаш;
Article 135 of the criminal code criminalized sex trafficking and labor trafficking and prescribed penalties of three to five years’ imprisonment for offenses involving an adult victim and eight to 12 years’ imprisonment for those involving a child victim, which were sufficiently stringent. Жиноят кодексининг 135-моддасида жинсий ва меҳнат мақсадларда одам савдоси билан шуғулланиш жиноят деб белгиланди ҳамда балоғат ёшидаги жабрдийдани бунақа ишларга жалб қилганлик жинояти учун 3 йилдан 5 йилгача, жабрдийда болаларни жалб қилганлик учун 8 йилдан 12 йилгача қамоқ жазоси бериладиган бўлди ва бу жуда қаттиқ жазо ҳисобланади.
Progress was, at times, constrained by gaps in technical capacity, lack of familiarity with existing laws, insufficient evidence gathering procedures, and poor coordination between the labor inspectorate and judicial officials. Айрим ҳолларда бу борадаги тараққиёт йўлида техник имкониятлар етишмаслиги, амалдаги қонунларни билмаслик, исботларни йиғишда бажариладиган амаллар етарли бўлмагани ҳамда меҳнат инспекциялари билан суд амалдорлари ўртасидаги мувофиқлаштириш ёмонлиги сабаб тўсиқлар пайдо бўлди.