USA English ‹ › UZ Uzbek

Found poverty: 16 words & 2 translates

English Ўзбек
poverty қашшоқлик
povertystricken қашшоқлик

61. And recall when you said, “O Moses, we cannot endure one kind of food, so call to your Lord to produce for us of what the earth grows: of its herbs, and its cucumbers, and its garlic, and its lentils, and its onions.” He said, “Would you substitute worse for better? Go down to Egypt, where you will have what you asked for.” They were struck with humiliation and poverty, and incurred wrath from Allah. That was because they rejected Allah’s revelations and wrongfully killed the prophets. That was because they disobeyed and transgressed.

61«Эй Мусо, бир хил таомга ҳеч чидай олмаймиз, Роббингга дуо қил, бизга ерда ўсадиган нарсалардан–сабзавот, бодринг, саримсоқ, мош, пиёз чиқариб берсин», деганингизни эсланг. У: «Яхши нарсани паст нарсага алмаштиришни сўрайсизларми? Бирорта шаҳарга тушинг, сўраганингизни албатта, топасиз», деди. Уларга хорлик ва мискинлик ёзилди ва Аллоҳнинг ғазабига лойиқ бўлдилар. Бу Аллоҳнинг оятларига куфр келтирганлари, Пайғамбарларни ноҳақ қатл этганлари учундир. Бу исёнга кетганлари ва ҳаддан ошганлари учундир.

268. Satan promises you poverty, and urges you to immorality; but Allah promises you forgiveness from Himself, and grace. Allah is Embracing and Knowing. 268Шайтон сизга фақирликни ваъда қилади ва фаҳш ишларга буюради. Аллоҳ сизга ўзидан мағфират ва фазлни ваъда қилади. Ва Аллоҳ кенг қамровли, билувчи зотдир.
151. Say, “Come, let me tell you what your Lord has forbidden you: that you associate nothing with Him; that you honor your parents; that you do not kill your children because of poverty—We provide for you and for them; that you do not come near indecencies, whether outward or inward; and that you do not kill the soul which Allah has sanctified—except in the course of justice. All this He has enjoined upon you, so that you may understand.” 151Келинг, Роббингиз сизларга ҳаром қилган нарсаларни тиловат қилиб бераман: «Унга ҳеч нарсани ширк келтирманг! Ота­онангизга яхшилик қилинг! Очликдан қўрқиб, болаларингизни ўлдирманг. Биз сизларни ҳам, уларни ҳам ризқлантирурмиз. Фаҳш–бузуқ ишларнинг ошкорасига ҳам, махфийсига ҳам яқинлашманг. Аллоҳ ҳаром қилган жонни ўлдирманг. Магар ҳақ ила бўлса, майли. Ушбуларни сизга амр қилдикки, шояд ақл юритсангиз.»­ деб айт.
Generally speaking, the additional jobs shall be created, poverty shall be reduced, and the income of the population shall increase through the development of business in the New Uzbekistan. Умуман айтганда, биз қураётган Янги Ўзбекистонда бизнесни ривожлантириш орқали қўшимча иш ўринлари яратилади, камбағаллик қисқаради, аҳоли даромадлари кўпаяди.
28. O you who believe! The polytheists are polluted, so let them not approach the Sacred Mosque after this year of theirs. And if you fear poverty, Allah will enrich you from His grace, if He wills. Allah is Aware and Wise. 28Эй иймон келтирганлар! Албатта, мушриклар нажасдирлар, бунга шубҳа йўқ, бу йилларидан кейин Масжидул Ҳаромга яқин келмасинлар. Агар фақирликдан қўрқсангиз, тезда Аллоҳ Ўзи хоҳласа, сизни фазли ила бой қилиб қўядир. Албатта, Аллоҳ билгувчи ва ҳикматли зотдир.
Most streets feel safer now that the war that brought the Taliban back is over. But security fears are still ever-present - some fear for their lives under Taliban rule, some fear bombings by the Islamic State. Poverty deepens, painfully so. Толибонни ҳокимиятга қайтарган уруш тугагач, аксарият кўчалар ўзини хавфсизроқ ҳис қилмоқда. Аммо хавфсизлик билан боғлиқ муаммолар аригани йўқ - кимдир Толибон раҳбарлигидаги ҳаётидан хавотирда, кимдир ИШИД ҳужумидан қўрқади. Қашшоқлик тобора кучайиб бормоқда.
But one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. So we‘ve come here today to dramatize a shameful condition. Аммо орадан юз йил ўтган бўлса-да, ғоят нохуш бир ҳолатни тан олишимиз керак: негр ҳамон озод эмас. Афсуски, бугун бир аср ўтиб ҳам негрнинг ҳаёти ҳамон сегрегация кишанлари ва дискриминация занжирлари билан зимистонга айлантирилмоқда. Орадан юз йил ўтган бўлса-да, ҳамон негр фаровон ҳаёт уммонининг ўртасидаги қашшоқлик оролида кун кўрмоқда. Юз йилдан буён негр америка жамиятининг пана-пастқам хилватларида эзилмоқда ва ўз ерида сиғинди мақомида яшамоқда. Бугун биз бу ерга айнан шунинг учун, вазиятнинг нақадар аянчли эканини таъкидлаш учун келдик.
31. And do not kill your children for fear of poverty. We provide for them, and for you. Killing them is a grave sin. 31Болаларингизни фақирликдан қўрқиб ўлдирманг. Биз уларни ҳам, сизларни ҳам ризқлантирамиз. Албатта, уларни ўлдириш катта хатодир.
She flushed up again when she heard that "for you", but she did not say a word, she did not refuse the money, she took it — that is poverty! But how hotly she flushed! I saw I had stung her У эса… «сиз учун»ни мен истаган маънода тушуниб, яна лов этиб ёнди, лекин индамади, камбағаллик нималарга мажбур қилмайди – пулни қайтариб ташламади, олди. Унинг лов-лов ёниши! Мен бир сỹз билан игна санчиб олганимни сездим
I hope that it will have attracted much more investment, have a thriving economy, and have lifted many people out of poverty У янада кўпроқ сармоялар жалб қилади ва иқтисодиёти гуллаб-яшнайди, кўплаб ватандошлари қашшоқликдан халос бўлади
3. To the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan, together with the interested ministries and departments, in a month to bring the normative legal acts accepted by them into accord with this resolution. 3. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда ўзлари қабул қилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни бир ой муддатда ушбу қарорга мувофиқлаштирсин.
4. To impose control over the implementation of this resolution to the Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan for financial and economic and poverty reduction issues — Minister of Economic Development and Poverty Reduction Zh.A. Kuchkarov.  4. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ўринбосари — иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири Ж.А. Қўчқоров зиммасига юклансин.
UNDP is the leading United Nations organization fighting to end the injustice of poverty, inequality, and climate change. БМТТД камбағаллик, тенгсизлик ва иқлим ўзгариши сабабли пайдо бўлган адолатсизликка қарши курашда БМТнинг етакчи ташкилотидир.
   The poverty rate in the country has been halved since 2017 as a result of policy that directly aimed to improve the living standards of the population. It is planned to reduce it to 7% by 2030. Аҳоли турмуш даражасини оширишга қаратилган сиёсат туфайли мамлакатимизда 2017 йилдан буён камбағаллик икки баробарга камайди. 2030 йилгача уни 7 фоизга тушириш режа қилинган.