USA English ‹ › UZ Uzbek

Found party: 293 words & 2 translates

English Ўзбек
No section of society, political party, public association, movement or individual shall have the right to act on behalf of the people of Uzbekistan. Жамиятнинг бирон-бир қисми, сиёсий партия, жамоат бирлашмаси, ижтимоий ҳаракат ёки алоҳида шахс Ўзбекистон халқи номидан иш олиб боришга ҳақли эмас.
The nominee of the Prime Minister of the Republic of Uzbekistan shall be suggested by the political party taken majority deputy seats during elections to the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, or by several political parties received equally large number of deputy seats. Ўзбекистон Республикаси Бош вазири номзоди Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига сайловда энг кўп депутатлик ўринларини олган сиёсий партия ёки тенг миқдордаги энг кўп депутатлик ўринларини қўлга киритган бир неча сиёсий партия томонидан таклиф этилади.
On October 19, 2016 the Movement of Entrepreneurs and Businessmen — Liberal- Democratic Party of Uzbekistan (UzLiDeP) during its Eighths Convention in Tashkent nominated the member of Political Council of the Party Shavkat Mirziyoyev as its candidate for the presidential elections. 19 октябрь куни Тошкентда Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати — Ўзбекистон Либерал-демократик партиясининг VIII съезди бўлиб ўтди. Унда партия сиёсий кенгаши аъзоси Шавкат Миромонович Мирзиёев номзодини Президентликка тасдиқлаш тўғрисидаги қарор қабул қилинди.
party партия
teaparty чой зиёфати
13. There was a sign for you in the two parties that met. One party fighting in the way of Allah, and the other was disbelieving. They saw them with their own eyes twice their number. But Allah supports with His help whomever He wills. In that is a lesson for those with insight. 13«Сизга тўқнашган икки фирқада ибрат бор эди.Бир фирқа Аллоҳнинг йўлида уришади.Бошқаси кофирдир. Улар ўз кўзлари билан (душман)ўзларига икки баробарлигини кўриб турардилар. Ва Аллоҳ кимни хоҳласа,ўшани Ўз нусрати ила қўллар. Албатта,бунда ақл эгалариучун ибрат бордир», деб айт.
69. A party of the People of the Book would love to lead you astray, but they only lead themselves astray, and they do not realize it. 69Аҳли китоблардан бир тоифалари сизни адаштиришни хоҳлайдилар. Ўзларидан бошқани адаштирмайдилар ва лекин сезмаслар.
100. O you who believe! If you obey a party of those who were given the Scripture, they will turn you, after your belief, into disbelievers. 100Эй иймон келтирганлар! Агар китоб берилганлар тоифасига итоат қилсангиз, иймонингиздан кейин сизни кофирликка қайтаради.
56. Whoever allies himself with Allah, and His Messenger, and those who believe—surely the Party of Allah is the victorious. 56Ким Аллоҳни, Унинг Пайғамбарини ва иймон келтирганларни валий қилиб олса, бас, албатта, Аллоҳнинг ҳизби–ана ўшалар ғолиблардир.

The Government of the Republic of Uzbekistan and the Government of the Islamic Republic of Iran, hereinafter referred to individually as a “Party” and collectively to as the “Parties”,

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Эрон Ислом Республикаси Ҳукумати, кейинги ўринларда алоҳида «Томон» ва биргаликда «Томонлар» деб аталувчилар,

“Representatives of business circles” — citizens of the State of one Party who carry out investment and entrepreneurial activities in the territory of the State of the other Party; «Ишбилармон доиралар вакиллари» — бир Томон давлати ҳудудида инвестиция ва тадбиркорлик фаолиятини олиб борувчи бошқа Томон давлатининг фуқаролари;
“Representatives of scientific circles” — citizens of another Party who carry out scientific and scientific activities, research and research activities in the territory of one Party; «Илмий доиралар вакиллари» — бир Томон давлати ҳудудида илм-фан ва илмий фаолиятни олиб борувчи бошқа Томон давлатининг фуқаролари;
“Tourist group” — citizens of the State of one Party who travel in the number from 5 (five) till 20 (twenty) persons and enter the territory of the State of the other Party simultaneously for purposes of tourism; «Туристик гуруҳ» — 5 (беш) нафардан — 20 (йигирма) нафаргача киши бўлиб саёҳат қилувчи ва бир вақтнинг ўзида бир Томон давлати ҳудудига туризм мақсадида кирувчи бошқа Томон давлатининг фуқаролари.
multiple-entry visas up to 6 (six) months validity for representatives of business circles of the State of one Party visiting the State of the other Party for business purposes; бир Томон давлатига тадбиркорлик фаолиятни олиб бориш мақсадида ташриф буюрувчи бошқа Томон давлатининг тадбиркорлик доиралари вакиллари учун 6 (олти) ойгача амал қиладиган кўп марталик виза;
a visa valid for up to 1 (one) month for representatives of the scientific circles of another Party visiting for the purpose of conducting science and scientific activities; илм-фан ва илмий фаолиятни олиб бориш мақсадида ташриф буюрувчи бошқа Томон давлатининг илмий доиралари вакиллари учун 1 (бир) ойгача амал қиладиган виза;
tourist visas up to 30 (thirty) days to citizens of the State of one Party visiting the State of the other Party as a tourist in the tourist group. бир Томон давлатига туристлар гуруҳлари таркибида, турист сифатида ташриф буюрувчи бошқа Томон давлатининг фуқароларига 30 (ўттиз) кунгача туристик виза;
The citizens of the States of the Parties specified in Article 1 of this Agreement must respect and comply with the national legislation and regulations of the State of the other Party, including the procedure for entry, departure and stay of foreign citizens. Мазкур Келишувнинг 1-моддасида кўрсатилган Томонлар давлатлари фуқаролари бошқа Томон давлатининг миллий қонунчилиги ва қоидаларини, шу жумладан чет эл фуқароларининг кириш, чиқиш ва бўлиш жараёнларини ҳурмат қилишлари ва уларга риоя қилишлари шарт.
The Party taking such measures shall inform the other Party, as soon as possible, but not later than 24 (twenty four) hours through diplomatic channels, of the taking these measures and their cancellation respectively. Бундай чораларни кўрувчи Томон имкон қадар тезроқ, аммо камида 24 (йигирма тўрт) соат олдин, дипломатик каналлар орқали ушбу чораларнинг кўрилиши ҳамда тегишлича унинг бекор қилиниши тўғрисида бошқа Томонни хабардор қилади.
This Arrangement shall enter into force 30 (thirty) days after the date of signature and shall remain in force until 90 (ninety) days from the date of receipt by one Party of the official notification of the other Party of its intention to terminate this Arrangement. Мазкур Келишув у имзоланган санадан 30 (ўттиз) кун ўтгач кучга киради ва бир Томон мазкур Келишувни бекор қилиш нияти тўғрисида бошқа Томоннинг расмий хабарномасини олган кундан бошлаб 90 (тўқсон) кунга қадар амал қилади.
83. If Allah brings you back to a party of them, and they ask your permission to go out, say, “You will not go out with me, ever, nor will you ever fight an enemy with me. You were content to sit back the first time, so sit back with those who stay behind.” 83Бас, Аллоҳ сени улардан бир тоифасига қайтарса­ю, улар сендан (урушга) чиқишга изн сўрасалар: «Мен билан ҳеч қачон чиқмайсизлар ва мен билан бирга ҳеч қачон жанг қилмайсизлар, сизлар биринчи мартада ўтиришга рози бўлдингиз, бас, ортда қолувчилар билан ўтираверинглар», деб айт.