USA English ‹ › UZ Uzbek

Found organized: 16 words & 2 translates

English Ўзбек
Banks, as a rule, are organized on the basis of any form of ownership in the form of joint-stock companies. Банклар, қоида тариқасида, мулкчиликнинг ҳар қандай шакли асосида акциядорлик жамияти тарзида ташкил этилади.
Banks may attract from each other and place to each other funds in the form of deposits, kredits on the basis of contract, perform calculations through organized accounting centers and representative accounts and other mutual operations envisaged by the license. Банклар шартнома асосида маблағларни депозитлар, кредитлар шаклида бир-бирларидан жалб этиши ва бир-бирига жойлаштириши, ташкил этиладиган ҳисоб-китоб марказлари ва вакиллик ҳисобварақлари орқали ҳисоб-китобларни амалга ошириши ҳамда лицензияда назарда тутилган бошқа ўзаро операцияларни бажариши мумкин.
We appreciate the practical assistance of the European Union in the framework of joint programs to combat terrorism, radicalism and extremism, organized crime, drug trafficking and other common challenges. Биз Европа Иттифоқининг терроризм, радикализм ва экстремизм, уюшган жиноятчилик, наркотрафик ва бошқа умумий хавф-хатарларга қарши курашиш бўйича қўшма дастурлар доирасидаги амалий кўмагини қадрлаймиз.
Concerned also about the links between corruption and other forms of crime, in particular organized crime and economic crime, including money- laundering, шунингдек, коррупция ва жиноятчиликнинг бошқа шакллари, хусусан, уюшган ва иқтисодий жиноятчилик ўртасидаги алоқалар, шу жумладан ноқонуний пул маблағларини легаллаштириш каби кўринишлардан хавотирланиб,
Welcoming the entry into force on 29 September 2003 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши Конвенцияси 2003 йил 29 сентябрдан бошлаб кучга кирганлигини маъқуллаган ҳолда,
The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously. Each member of the Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of the Organization.

1. Хавфсизлик Кенгаши узлуксиз ишлай оладиган тарзда тузилади. Бунинг учун Хавфсизлик Кенгашининг ҳар бир аъзоси Бирлашган Миллатлар Ташкилоти жойлашган жойда доимо ўз вакилига эга бўлиши керак.
Accounting and storage of precious metals and precious stones should be organized in such a way that they do not violate the economic interests of the Republic of Uzbekistan, the rights of producers and consumers of products (items) from precious metals and precious stones. Қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошларни ҳисобга олиш ҳамда сақлаш Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий манфаатларини, қимматбаҳо металлардан ва қимматбаҳо тошлардан ясалган маҳсулотлар (буюмлар) ишлаб чиқарувчилари ва истеъмолчиларининг ҳуқуқларини бузмайдиган тарзда ташкил этилиши керак.
Accounting and storage of precious metals and precious stones shall be organized by name (type), weight (in grams, carats) and quality (by sample, content). Қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошларни ҳисобга олиш ҳамда сақлаш номи (тури), оғирлиги (граммларда, каратларда) ҳамда сифати (асиллик даражаси, таркиби) бўйича ташкил этилади.
Legal entities engaged in exhibiting precious metals and precious stones, as well as products (items) from them must ensure that the mandatory conditions and requirements for ensuring the safety, proper accounting, and safe transportation of precious metals and precious stones , when holding events organized for the purpose of exhibiting, as well as products (items) from them. Қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошларни, шунингдек улардан ясалган маҳсулотни (буюмларни) кўргазмага қўйиш билан шуғулланувчи юридик шахслар кўргазмага қўйиш мақсадида ташкил этилган тадбирлар ўтказилаётганда қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошларнинг, шунингдек улардан ясалган маҳсулотнинг (буюмларнинг) бут сақланишини, тегишли равишда ҳисобга олинишини, ташиш хавфсизлигини таъминлашга доир мажбурий шартлар ва талаблар бажарилишини таъминлаши керак.
Unique nuggets of precious metals, unique precious stones, unique products made of precious metals and precious stones of historical, scientific, artistic or other cultural value, including archaeological and museum objects or museum collections located outside their permanent location, must be returned after the completion of the events organized for the purpose of exhibiting to the place of permanent residence in a mandatory order. Доимий турадиган жойидан ташқарида турган қимматбаҳо металларнинг ноёб ёмбилари, ноёб қимматбаҳо тошлар, қимматбаҳо металлардан ва қимматбаҳо тошлардан ясалган тарихий, илмий, бадиий ёки бошқа маданий қимматликка эга бўлган ноёб буюмлар, шу жумладан археологик ашёлар ва музей ашёлари ёки музей тўпламлари кўргазмага қўйиш мақсадида ташкил этилган тадбирлар якунланганидан кейин доимий турадиган жойига мажбурий тартибда қайтарилиши керак.
Precious metals and precious stones, as well as products (items) from them, not provided for by part three of this article, as well as not included in the State Fund, can be sold after the completion of events organized for the purpose of their exposure in the manner prescribed by legislation. Ушбу модданинг учинчи қисмида назарда тутилмаган, шунингдек Давлат фонди таркибига кирмайдиган қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар, шунингдек улардан ясалган маҳсулот (буюмлар) уларни кўргазмага қўйиш мақсадида ташкил этилган тадбирлар якунланганидан кейин қонунчиликда белгиланган тартибда реализация қилиниши мумкин.
Shurahbil too reorganized after taking some losses and went on the offensive.   Шурахбил ҳам баъзи йўқотишлардан сўнг кучларини қайта ташкил қилди ва ҳужумга ўтди.
He expressed his confidence in the forthcoming summit, initiated by the Secretary-General of the United Nations, which will be organized next year. The summit is expected to address the long-standing problems of international and regional development, while also helping to further enhance the impact and influence of the Organization. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош котиби ташаббуси билан келгуси йилда Келажак саммити ўтказилиши халқаро ва минтақавий тараққиётнинг долзарб муаммоларини ҳал этишга, Ташкилотнинг таъсири ва самарадорлигини янада оширишга хизмат қилишига ишонч билдирилди. 

There is a festive atmosphere in the park. The Navruz traditions and exhibitions of national cultural centers were organized.

Боғ ҳудуди байрам шукуҳига бурканган. Наврўз билан боғлиқ анъаналар намойиши, миллий маданий марказлар кўргазмалари ташкил этилган.

It is a very important fact that all winners of this international award are coming together for the first time and a Champions’ Meeting is being organized with their participation. Мазкур халқаро мукофот билан тақдирланган барча шахслар илк бор бир жойга жамлангани ва улар иштирокида ташкил этилаётган Ғолиблар учрашуви ҳам катта аҳамиятга молик воқеликдир.
3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organized for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control. 3. 1-банд шахсий мақсадларда дўконларда ёки хўжалик биноларида хориж маҳсулотларини сотиш мақсадида ташкил этилмаган ва у давомида маҳсулот божхона назорати остида қоладиган, ҳар қандай савдо, саноат, қишлоқ хўжалиги ёки ҳунармандчилик кўргазмаси, ярмаркаси ёхуд шунга ўхшаш оммавий кўргазма ёки намойишга нисбатан қўлланилади.