USA English ‹ › UZ Uzbek

Found head: 245 words & 2 translates

English Ўзбек

41. “O my fellow inmates! One of you will serve his master wine; while the other will be crucified, and the birds will eat from his head. Thus the matter you are inquiring about is settled.”

Эй ҳамзиндон дўстларим, сизлардан бирингиз хўжасига хамр соқийлиги қилур. Бошқаси бўлса, осилур ва қушлар унинг бошидан ейдир. Сиз билмоқчи бўлган иш битди.

43. Their necks outstretched, their heads upraised, their gaze unblinking, their hearts void. 43Улар бошларини кўтарган ҳолда югурурлар. Кўзлари ўзларига қайтмайдир. Кўнгиллари эса, бўм­бўш бўлур.
51. Or some substance, which, in your minds, is even harder.” Then they will say, “Who will restore us?” Say, “The One who originated you the first time.” Then they will nod their heads at you, and say, “When will it be?” Say, “Perhaps it will be soon.” 51Ёки кўнгилларингизда катта кўринган бошқа бирон махлуқ бўлиб олинглар», деб айт. Бас, улар: «Бизни ким қайта тирилтирур», дерлар. Сен:«Сизларни биринчи марта йўқдан бор қилган Зот», дегин. Улар сенга бошларини қимирлатурлар ва: «У қачон бўлур?» дерлар, Сен:«Шояд яқинда бўлса», дегин.
“And what made you rush ahead of your people, O Moses?” 83Эй Мусо, сени қавмингдан нима илгарилатди?
He said, “Son of my mother, do not seize me by my beard or my head. I feared you would say, `You have caused division among the Children of Israel, and did not regard my word.'“ 94У: «Эй онамнинг ўғли, соч­соқолимдан тутма. Мен сенинг: «Бани Исроилни тафриқага солибсан, гапимга кирмабсан, дейишингдан қўрқдим», деди.
After the death of her mother, she became Padshah Begum (head of the harem) at the age of 17, and from that moment onwards became a very wealthy and influential woman У онасининг ўлимидан сўнг 17 ёшида подшоҳбегим (ҳарам бошлиғи) бўлди ва ўша пайтдан бошлаб жуда бой ва таъсир кучи катта аёлга айланди

head-turner

ҳангу-манг қилувчи нарса

John Thompson lay back along the top of the loaded sled, his head sunk in a space between two sacks and his chin tilted upwards, so that all Morganson could see was the black beard pointing skyward Жон Томсоннинг танаси чанадаги юклар устида, боши эса лаш-лушлар орасида қийшайиб ётарди, Моргансон фақат диккайиб қолган қора соқолни кўра олди, холос
The identity badge shall be an octahedron, inside of which there is an image of the Humo bird with the profile of its head turned to the right. Тасдиқ белгиси саккиз қиррали шаклда бўлиб, ўртасида боши ўнгга бурилган ҳолдаги Ҳумо қуши тасвири туширилган.
The head of the State Assay Chamber under the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan shall have the right to consider cases of administrative offenses and apply administrative penalties on behalf of the state assay control bodies. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат асиллик даражасини белгилаш палатасининг бошлиғи асиллик даражасининг давлат назорати органлари номидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишга ва маъмурий жазо чораларини қўллашга ҳақлидир».
Auxiliary equipment for use in boilers at heading 8402 or 8403 8402 ёки 8403 товар позицияларидаги қозонларда фойдаланиш учун ёрдамчи ускуналар
Voltage devices and linear actuators (cylinders) hydraulic motors for industrial assembly of motor vehicles, their components and units in commodity headings 8701 — 8705 8701-8705 товар позицияларидаги моторли транспорт воситаларини, уларнинг таркибий қисмлари ва агрегатларини саноат усулида йиғиш учун кучланиш қурилмалари ва линияли ҳаракатга келтирадиган (цилиндлар) гидравлик двигателлар
Heat pumps, in addition to devices with a capacity of 3 kW and more at heading 8415 for the creation of artificial climate Иссиқлик насослари, сунъий иқлим ҳосил қилиш учун 8415 товар позициясидаги қуввати 3 кВт ва ундан ортиқ бўлган қурилмалардан ташқари
Other heat pumps, except for devices with a capacity of 3 kW and more at heading 8415 for the creation of artificial climate Бошқа иссиқлик насослари, сунъий иқлим ҳосил қилиш учун 8415 товар позициясидаги қуввати 3 кВт ва ундан ортиқ бўлган қурилмалардан ташқари
Non-electric dryers for industrial assembly of motor vehicles, their components and units at headings 8701 — 8705 8701-8705 товар позицияларидаги моторли транспорт воситаларини, уларнинг узеллари ва агрегатлари саноат усулида йиғиш учун электрда ишламайдиган қуритгичлар
Lifting devices and hoists in subheading 8411 12 300 2 for lifting and installation of aircraft engines Самолёт двигателларини олиб ташлаш ва ўрнатиш учун 8411 12 300 2 кичик субпозициядаги кўтариш қурилмалари ва кўтаргичлар
Mine winches for overhead mines, winches specially designed for underground work Шахта устида жойлаштириладиган шахта кўтариш қурилмаларининг лебёдкалари, ер остида ишлаш учун махсус мўлжалланган лебёдкалар
Equipment for pulp production from fibrous cellulose materials: sorting equipment, except for machines of heading 8421 Толали целлюлоза материалларидан пулпа ишлаб чиқариш учун ускуналар: саралаш ускуналари, 8421 товар позициясидаги машиналардан ташқари
Printing machines used in the manufacture of semiconductors using plates, cylinders and other molds of heading 8442 Ярим ўтказгичлар ишлаб чиқаришда 8442 товар позициясидаги пластинкалар, цилиндрлар ва бошқа босма шакллар орқали фойдаланиладиган босма машиналар
Printing machines used in printing with the help of plates, cylinders of heading 8442 and other printing forms 8442 товар позициясидаги плиталар, цилиндрлар ва бошқа босма шакллар ёрдамида босишда ишлатиладиган бошқа турдаги босма машиналар