USA English ‹ › UZ Uzbek

Found energy: 40 words & 2 translates

English Ўзбек
The ongoing armed conflicts in different parts of the world destabilize trade and investment flows, exacerbate the problems of ensuring food and energy security. Дунёнинг турли нуқталарида давом этаётган қуролли можаролар савдо ва инвестиция оқимларини издан чиқариб, озиқ-овқат ва энергетика хавфсизлигини таъминлаш борасидаги муаммоларини янада кескинлаштирмоқда.
In a world with the new challenges and opportunities, the SCO has excellent prospects for transformation and growth, not only through quantitative replenishment, but also through the opening of new strategic vectors. These are transport and connectivity, energy, food and environmental security, innovations, digital transformation and green economy. Янги синовлар ва имкониятлар вужудга келаётган бугунги дунёда ШҲТнинг трансформацияси ва юксалиши учун нафақат аъзолар сонининг кўпайиши ҳисобига, балки ташкилот ривожининг янги стратегик йўналишларини илгари суриш орқали кенг истиқболлар мавжуд. Бу ўринда гап транспорт ва ўзаро боғлиқлик, энергетика, озиқ-овқат ва экология хавфсизлиги, инновациялар, рақамли трансформация ва “яшил” иқтисодиёт каби муҳим йўналишлар ҳақида бормоқда.

The following problems of our time pose the serious risks to sustainable development: climate change, lack of water and natural resources, social and economic consequences of the pandemic, energy and food security crisis.

Иқлим ўзгариши, сув ва табиий ресурсларнинг етишмаслиги, пандемиянинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари, энергетика ва озиқ-овқат хавфсизлиги инқирози каби замонамиз муаммолари барқарор ривожланиш учун жиддий хавф туғдирмоқда.

energy энергия
Threats to food and energy security have risen to dangerous levels, provoking social upheaval and instability in many regions. Озиқ-овқат ва энергия хавфсизлигига қарши таҳдидлар хатарли даражага етиб, кўплаб минтақаларда ижтимоий ларзалар ва беқарорлик ҳолатларини келтириб чиқармоқда.
Cooperation projects are being successfully implemented in mechanical engineering, energy, chemical, pharmaceutical, textile and other industries. Машинасозлик, энергетика, кимё, фармацевтика, тўқимачилик ва бошқа соҳаларда кооперация лойиҳалари муваффақиятли амалга оширилмоқда.
Constructive political dialogue has been established, including the one on the regional and international agenda. Cooperation has been enhancing in the trade, economic, investment, technological, financial, agricultural, energy, educational, human rights and cultural-humanitarian fields. Конструктив, шу жумладан минтақавий ва халқаро аҳамиятга молик масалалар бўйича сиёсий мулоқот йўлга қўйилди. Савдо-иқтисодий, инвестициявий, технологик, молиявий, аграр, энергетик, таълим, ҳуқуқни ҳимоя қилиш ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик кенгаймоқда.
This grouping is proving to be an increasingly effective way for Central Asian countries to coordinate to fight terrorism and grow regional economic and energy ties among other issues. Ушбу формат Марказий Осиё мамлакатларининг терроризмга қарши кураш ва минтақавий иқтисодий ва энергетика соҳасидаги алоқаларини ривожлантириш борасидаги саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштиришнинг тобора самарали усулига айланиб бормоқда.
The leaders paid a particular attention to the development of cooperation projects. An agreement was reached on intensifying the formation and implementation of new projects in such priority sectors as industry, energy, chemical industry and agriculture. Томонлар кооперация лойиҳаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратди. Саноат, энергетика, кимё тармоғи ва қишлоқ хўжалиги каби устувор тармоқларда янги лойиҳаларни шакллантириш ва амалга ошириш борасидаги ишларни кучайтиришга келишиб олинди.
They stressed the importance of using the existing significant potential for mutually beneficial cooperation in the field of digitalization, green economy and energy efficiency and water use, including through the introduction of advanced European experience and implementation of joint projects in these areas. Улар рақамлаштириш, “яшил” иқтисодиёт, энергетик самарадорлик ва сувдан фойдаланиш соҳаларида ўзаро манфаатли ҳамкорлик учун мавжуд салмоқли салоҳиятдан фойдаланиш, шу жумладан Европанинг илғор тажрибасини жорий қилиш ва ушбу соҳаларда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш муҳимлигини қайд этдилар.
widespread introduction of the eco-innovations, energy - efficient and resource-saving technologies, digitalization of economic sectors, эко-инновациялар, энергия самарадор ва ресурс тежамкор технологияларни кенг жорий этиш; иқтисодиёт тармоқларини рақамлаштириш;
development of «smart» agriculture by the help of the European network «Smart-AKIS», tapping the potential of renewable energy sources. «Smart-AKIS» европа тармоғи ёрдамида «ақлли» қишлоқ хўжалигини ривожлантириш; қайта тикланувчи энергия манбалари имкониятларини ишга солиш.
In this regard, we need systematic cooperation to keep our youth away from radicalism and to channel their energy into a constructive path. Шу муносабат билан ёш авлодни радикализмдан асраш, уларнинг куч-ғайрати ва азму шижоатини бунёдкорлик сари йўналтириш учун тизимли ҳамкорликни ўрнатишимиз керак.
“We’ve spent all our life, all our energy, on music,” laments a venerable virtuoso in a darkened room, cluttered with bulky cases, including mega-speakers for celebrations such as marriages. “It’s the only life we know.” "Биз бутун умримизни, бутун кучимизни мусиқага бағишладик", деб ёзғиради эътиборли мусиқачилардан бири, катта жомадонлар, тўйлар каби тантаналарда фойдаланиладиган овоз кучайтиргичлар жойланган қоронғи хонада. "Бу биз билган ягона ҳаёт."
I consider such a high trust shown to me by you, my dear compatriots, our people and the nation as a big honor and enormous responsibility. I do promise to devote my entire strength and energy, knowledge and experience, and my whole self to justify such a high trust, which cannot be compared to or weighed by anything. Сиз, азизларнинг, эл-юртимизнинг менга билдирган мана шундай юксак ишончини ўзим учун катта шараф ва улкан масъулият деб ҳисоблайман. Ҳеч нарса билан қиёслаб, ўлчаб бўлмайдиган бундай олий ишончни оқлаш учун бор куч-ғайратим, билим ва тажрибамни, бутун борлиғимни бағишлашга ваъда бераман.

So use it then, all this fine energy,
And drive along the work of poetry,
To show how we are driven in Love’s play.
By chance we meet, we feel, we stay,
And bit by bit we’re tightly bound:
Happiness grows, and then it’s fenced around:
We’re all inflamed then comes the sorrowing:
Before you know it, there’s a novel brewing!

Шундай экан, демак, илҳомни чоғланг! 
Ўшал сеҳрингизни кўрсатинг, наби. 
Ҳодисалар ипин тезгина боғланг 
Муҳаббат риштасин боғлаган каби. 
Ахир севгида ҳам шу бўлур такрор, 
Тасодиф учрашув, дўстлик, сўнг оҳ-воҳ, 
Уришиш, ярашиш, бўса ва никоҳ. 

And storms are roaring in their race
From sea to land, and land to sea,
Their raging forms fierce embrace,
All round, of deepest energy.

Йўлида не кўрса отиб серзарда, 
Жунун туғёнида кўтариб сурон, 
Гоҳи уммонларда, гоҳ саҳроларда 
Ҳукм сурмоқдадир даҳшатли бўрон. 

At the outset, I am happy to see you all on the eve of New Year at the solemn ceremony dedicated to the launch of major joint projects in the field of ‘green’ energy, which is a landmark event in the life of New Uzbekistan.

Авваламбор, сиз, азизларни шундай қутлуғ кунларда, Янги йил арафасида Янги Ўзбекистон ҳаётидаги улкан тарихий воқеа – “яшил” энергетика соҳасидаги йирик қўшма лойиҳаларни ишга туширишга бағишланган тантанали маросимда кўриб турганимдан бениҳоя бахтиёрман.

You are well aware that five years ago we set enormous goals and objectives to ourselves on increasing renewable energy sources and started practical work. Яхши хабардорсиз, биз бундан беш йил муқаддам қайта тикланувчи энергия манбаларини кўпайтириш бўйича олдимизга жуда катта мақсад ва вазифаларни қўйиб, амалий ишларни бошлаган эдик.
By amending and adopting a number of new legislative documents, we have created a solid legal framework in the energy sector based on market principles. In this area, we have abandoned administrative-command mechanisms and monopoly, and implemented an open, transparent, modern management system. We have created conducive opportunities for the access of the private sector and foreign companies. Бир қатор қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш ва янги қарорларни қабул қилиш орқали энергетика тармоғида бозор тамойилларига асосланган мустаҳкам қонунчилик базасини яратдик. Соҳада маъмурий-буйруқбозлик механизмлари ва монополиядан воз кечиб, замонавий бошқариладиган очиқ ва шаффоф тизимга ўтдик. Хусусий сектор ва хорижий компанияларнинг кириб келиши учун қулай имкониятлар яратдик.