USA English ‹ › UZ Uzbek

Found conflict: 30 words & 2 translates

English Ўзбек
The ongoing armed conflicts in different parts of the world destabilize trade and investment flows, exacerbate the problems of ensuring food and energy security. Дунёнинг турли нуқталарида давом этаётган қуролли можаролар савдо ва инвестиция оқимларини издан чиқариб, озиқ-овқат ва энергетика хавфсизлигини таъминлаш борасидаги муаммоларини янада кескинлаштирмоқда.

As the world faces a deficit of trust and mutual understanding, confrontations and conflicts have intensified numerous challenges to stability and security.

Дунёда ишонч ва ўзаро бир-бирини тушуниш тақчиллиги сезилаётган, қарама-қаршиликлар ва можаролар кузатилаётган бугунги шароитда барқарорлик ва хавфсизликка нисбатан кўплаб таҳдидлар кучайди.

conflict зиддият
conflicted зиддиятли
conflicting зиддиятли
conflictingly зиддиятли
conflicts зиддиятлар
conflictual зиддиятли
177. Righteousness does not consist of turning your faces towards the East and the West. But righteous is he who believes in Allah, and the Last Day, and the angels, and the Scripture, and the prophets. Who gives money, though dear, to near relatives, and orphans, and the needy, and the homeless, and the beggars, and for the freeing of slaves; those who perform the prayers, and pay the obligatory charity, and fulfill their promise when they promise, and patiently persevere in the face of persecution, hardship, and in the time of conflict. These are the sincere; these are the pious. 177Яхшилик юзингизни машриқ ёки мағриб томонга буришингизда эмас. Лекин яхшилик ким Аллоҳга, охират кунига, фаришталарга, китобга, Пайғамбарларга иймон келтирса ва яхши кўрган молини қариндошларга, етимларга, мискинларга, ватангадоларга, тиланчиларга, қул озод қилишга берса, намозни қоим қилса, закот берса. Аҳд қилганда аҳдига вафо қилувчилар, камбағаллик, қийинчилик пайтида ва шиддат вақтида ҳам сабр қилувчиларга, ана ўшалар содиқ бўлганлардир. Ана ўшалар тақводорлардир.
All this undermines the foundations of multilateral cooperation, provokes the escalation of conflicts, and leads to systemic failures in the global economy. Буларнинг барчаси кўп томонлама ҳамкорлик асосларига путур етказмоқда, можароларнинг авж олишига сабаб бўлиб, глобал иқтисодиётда тизимли узилишларга олиб келмоқда.
48. They tried to cause conflict before, and they hatched plots against you, until the truth prevailed, and the command of Allah became evident—in spite of their dislike. 48Батаҳқиқ, бундан аввал ҳам, улар ёқтирмасалар­да, ҳақ келиб, Аллоҳнинг иши устун бўлгунича, фитна қўзиб, сенга ишларни ағдар­тўнтар қилишар эди.

Authorities also undertook new efforts to repatriate and provide robust protection and reintegration services for hundreds of Uzbekistani women and children previously stranded in exploitative conditions that often amounted to trafficking in armed conflict zones in Syria, Iraq, and Afghanistan;

Ҳокимият идоралари яна илгари кўпинча одам савдосига тенглаштирилган ҳамда Сурия, Ироқ ва Афғонистондаги ҳарбий можаролар ҳудудида эксплуатация шароитида яшаган ўзбекистонлик юзлаб аёллар ва болаларни мамлакатга қайтариб олиб келиш ва уларни жамиятга реинтеграция қилиш борасида ишончли ҳимоялаш ва хизматлар кўрсатиш бўйича янги саъй-ҳаракатларни амалга оширди;

• Improve victim identification among, and provision of psychosocial care to, Uzbekistani families repatriated from armed conflict in Syria, Iraq, and Afghanistan. Сурия, Ироқ ва Афғонистондаги қуролли можаролар рўй берган ҳудудлардан қайтариб олиб келинган ўзбек оилалари орасидаги жабрдийдаларни аниқлашни яхшилаш ва уларга психологик ёрдам кўрсатиш;
Many of these women report having lost their husbands to armed conflict, after which their economic hardships and confinement in the camps make them vulnerable to coercive local marriages that may feature corollary sex trafficking or forced labor indicators. Шу аёлларнинг кўпчилиги айтишича, қуролли можаролар вақтида эрларидан ажраган, шундан сўнг вужудга келган иқтисодий қийинчиликлар ва жамлоқларда яшаб туриш мажбурий маҳаллий никоҳланиш олдида чорасиз қилиб қўйган, бундай ҳолатларда жинсий эксплуатация ва мажбурий меҳнат мақсадидаги одам савдоси аломатлари бўлиши мумкин.
The ever intensifying bloody conflicts and confrontations, the danger of terrorism and extremism in some regions of the world today require us to be always vigilant and alert. In this respect, such resolute tasks as providing for the security and inviolability of Uzbekistan’s borders, solidifying the defense capability of our country and not allowing any evil to the country’s doorsteps will always remain in the focus of our attention. Бугунги кунда дунёнинг айрим минтақаларида тобора кескинлашиб бораётган қонли можаро ва зиддиятлар, терроризм ва экстремизм хавфи биздан доимий огоҳ ва ҳушёр бўлишни талаб этмоқда. Шу борада Ўзбекистон чегараларининг хавфсизлиги ва дахлсизлигини таъминлаш, мамлакатимиз мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш, юртимиз остонасига ҳеч қандай бало-қазони яқин келтирмаслик каби ҳал қилувчи вазифалар ҳамиша диққатимиз марказида бўлади.
22. A crypto-exchange has the right to participate in trading in crypto-assets as a trading participant only if it discloses information about its participation in trading in crypto-assets, takes and discloses measures to resolve a conflict of interest arising in connection with such participation, in accordance with local acts. 22. Крипто-биржа локал ҳужжатларига мувофиқ фақатгина ўзининг крипто-активлар савдоларида иштирок этиши тўғрисидаги маълумотни ошкор қилганидан, унинг иштироки туфайли келиб чиқиши мумкин бўлган манфаатлар тўқнашувини тартибга солиш бўйича чоралар кўрилганидан ва ошкор қилинганидан сўнг крипто-активлар савдоларида иштирок этиш ҳуқуқига эга.
3. Local act on the procedure for managing a conflict of interest arising in the activities of a crypto-exchange. 3. Крипто-биржа фаолиятида вужудга келадиган манфаатлар тўқнашувини тартибга солиш тартиби ҳақидаги локал ҳужжат.
c) on the participation of the crypto-exchange in the trading of crypto-assets and measures taken by the crypto-exchange to resolve the conflict of interest arising from such participation; в) крипто-биржанинг крипто-активлар савдоларида иштирок этганлиги ва крипто-биржа томонидан қабул қилинган ушбу иштирок натижасида келиб чиқадиган манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш бўйича чоралар ҳақида;
Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, endeavour to adopt, maintain and strengthen systems that promote transparency and prevent conflicts of interest. 4. Ҳар бир иштирокчи Давлат, ўз ички қонунчилигининг асосий тамойилларига мувофиқ, ошкораликни таъминлашга хизмат қиладиган ҳамда манфаатлар тўқнашуви юзага келишининг олдини оладиган тизимларни яратиш, қўллаб-қувватлаш ва мустаҳкамлашга ҳаракат қилади.
Each State Party shall endeavour, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to establish measures and systems requiring public officials to make declarations to appropriate authorities regarding, inter alia, their outside activities, employment, investments, assets and substantial gifts or benefits from which a conflict of interest may result with respect to their functions as public officials. 5. Ҳар бир иштирокчи Давлат, тегишли ҳолларда ва ўз ички қонунчилигининг асосий тамойилларига мувофиқ, оммавий мансабдор шахсларни тегишли органларига, бошқа маълумотлар қатори, оммавий мансабдор шахслар сифатидаги функцияларида манфаатлар тўқнашувини юзага келтириши мумкин бўлган хизматдан ташқари фаолият, машғулотлар, инвестициялар, активлар ҳамда муҳим туҳфа ёки нафлар тўғрисида декларацияларни тақдим этишга мажбур қиладиган чора ва тизимларни белгилашга ҳаракат қилади.