USA English ‹ › UZ Uzbek

Found argued: 8 words & 2 translates

English Ўзбек
argued баҳслашди
258. Have you not considered him who argued with Abraham about his Lord, because Allah had given him sovereignty? Abraham said, “My Lord is He who gives life and causes death.” He said, “I give life and cause death.” Abraham said, “Allah brings the sun from the East, so bring it from the West,” so the blasphemer was confounded. Allah does not guide the wrongdoing people. 258Аллоҳ подшоҳлик бериб қўйгани сабабидан Иброҳим билан Роббиси ҳақида ҳужжат талашганни билмадингми? Иброҳим: «Менинг Роббиим тирилтиради ва ўлдиради», деганда, у: «Мен тирилтираман ва ўлдираман», деди. Иброҳим: «Албатта, Аллоҳ қуёшни Машриқдан чиқаради, бас, сен уни Мағрибдан чиқаргин­чи», деди. Бас, куфр келтирган лол қолди. Ва Аллоҳ золим қавмларни ҳидоятга солмас.
80. And his people argued with him. He said, “Do you argue with me about Allah, when He has guided me? I do not fear what you associate with Him, unless my Lord wills it. My Lord comprehends all things in knowledge. Will you not reconsider? 80Ва қавми у ила тортишди. У: «Мен билан Аллоҳ ҳақида тортишасизларми, ҳолбуки, У мени ҳидоят этди. Мен Унга ширк келтираётган нарсангиздан қўрқмасман. Магар Роббим бирор нарсани ирода этса, бўлиши мумкин. Роббим барча нарсани ўз илми ила қамраб олган. Эсласангиз бўлмасми?
International observers argued insufficient implementation of these new victim identification guidelines continued to put potential victims at risk of penalization, particularly among individuals in commercial sex and migrant workers. Халқаро кузатувчилар фикрича, жабрдийдаларни аниқлаш бўйича йўриқнома талаблари етарли даражада бажарилмаслиги, айниқса, тижорат секси билан шуғулланувчи шахслар ва меҳнат мигрантлари ўртасидаги потенциал жабрдийдаларни ҳамон жазолаш хатарига гирифтор қилмоқда.
That it remains in force raises questions about Toqaev’s claims of a “New Kazakhstan," a slogan the head of state has championed after sidelining Nazarbaev’s powerful clan following the unrest in January, Satpaev argued. Сатпаев қонун ҳамон кучда қолаётгани Тоқаевнинг «Янги Қозоғистон» тўғрисидаги даъволарига шубҳа туғдиришини айтди. Январь ойида содир бўлган тартибсизликлар ортидан Тоқаев Назарбоевнинг қудратли уруғини четлатиб, «Янги Қозоғистон» шиорини ишлата бошлаган.
32. They said, “O Noah, you have argued with us, and argued a great deal. Now bring upon us what you threaten us with, if you are truthful.” 32Улар: «Эй Нуҳ, батаҳқиқ, сен биз билан тортишдинг, кўп тортишдинг. Энди, агар ростгўйлардан бўлсанг, бизга ваъда қилаётган нарсангни келтир», дедилар.
Some argued to accept the truce, seeing it as a victory after fighting a much larger army deep within enemy territory, while others noted that the men are tired, wounded and vastly outnumbered. Баъзилар сулҳни қабул қилиш керак деган фикрни ёқлаб чиқишар эди, чунки улар бу таклифни душман ҳудудида анча катта қўшин билан бўлиб ўтган жангдан кейин ғалаба деб ҳисоблашарди, бошқалар эса жангчилар чарчаган, яраланган ва сон жиҳатдан анча кам эканлигини таъкидлашди.
Khalid listened to his comrades, then stood up saying: “The past four days tested our resolve." "Now is not the time to concede, now is the time to be decisive!” He argued that the strategy was to be on the defensive, wear out the enemy, then counter attack.   Холид, сафдошлари сўзларини тинглаб, ўрнидан турдида ва шундай деди: "Ўтган тўрт кун бизнинг қатъиятимиз учун синов бўлди" "Ҳозир таслим бўлиш мумкин эмас, билакс иродани бир жойга тўплаш пайти келди!" Мақсад ҳимояда туриш, душманнинг тинка-мадорини қуритиш ва қарши ҳужум қилиш эди деди у.