USA English ‹ › UZ Uzbek

Found areas: 65 words & 2 translates

English Ўзбек
1) take responsibility for the conduct of effective economic, social, financial, money and credit policies; the development and realization of programs on development of science, culture, education, healthcare and other areas of economy and social sphere; 1) самарали иқтисодий, ижтимоий, молиявий, пул-кредит сиёсати юритилиши, фан, маданият, таълим, соғлиқни сақлашни ҳамда иқтисодиётнинг ва ижтимоий соҳанинг бошқа тармоқларини ривожлантириш бўйича дастурлар ишлаб чиқилиши ва амалга оширилиши учун жавобгар бўлади;
5) present to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan annual reports on major matters of socio-economic areas of the state; 5) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига ҳар йили мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг энг муҳим масалалари юзасидан маърузалар тақдим этади;
In order to drastically uplift the living and working conditions of people, Shavkat Mirziyoyev took effective measures for large-scale construction and improvement works in all regions of the country, to improve the quality of public services, integrated development of cities and districts, including the remote rural areas. Юртимизнинг барча ҳудудларида улкан бунёдкорлик ва ободончилик ишларини олиб бориш, аҳолига сифатли коммунал хизмат кўрсатиш, республиканинг шаҳар ва туманлари, айниқса, узоқ қишлоқ туманларини комплекс ривожлантириш орқали аҳолининг турмуш ва меҳнат шароитини тубдан яхшилашга қаратилган кенг кўламли ва самарали тадбирларни амалга оширди.
In particular, all district centers, about 100 villages and makhallas (local neighborhood community areas) have been landscaped in the region over the past five years. Хусусан, ўтган беш йилда вилоятда барча туман марказлари, 100 га яқин қишлоқ ва маҳаллалар обод қилинди.
Following the meeting, 18 documents covering various areas of cooperation were signed. Учрашув якунида ҳамкорликнинг турли соҳаларини қамраб олган 18 та ҳужжат имзоланди.

Numerous initiatives have been implemented in all areas of the Organization’s activities.

Ташкилот фаолиятининг барча соҳаларида кўплаб ташаббуслар амалга оширилди.

This document should cover all areas of our multifaceted cooperation and determine
the priorities for the long-term development of the SCO.
Ушбу дастуруламал ҳужжат кўп қиррали ҳамкорлигимизнинг барча йўналишларини қамраб олиши, ШҲТни узоқ муддатли ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилаб бериши лозим.
areas ҳудудлар
For example, there are many recreation areas around the villages of Kumushkan, Zarkent and Suqoq in Parkent District Масалан, Паркент туманида Кумушкон, Заркент ва Сўқоқ қишлоқлари атрофида дам олиш масканлари кўп
In general, the infrastructure will be created by the state, and areas promising for tourism will be put up for auction Умуман айтганда, инфратузилма давлат томонидан барпо этилиб, туризм учун истиқболли ҳудудлар аукционга қўйилади
I am pleased to note that, despite the challenges, we manage to ensure positive dynamics in all areas of partnership within the CIS. Шуни мамнуният билан қайд этмоқчиманки, мавжуд хатарларга қарамасдан, биз МДҲ доирасида барча йўналишлар бўйича ижобий ўсиш суръатларини таъминлашга эришмоқдамиз.
1. In the case of a Member the territory of which includes large areas where, by reason of the sparseness of the population or the stage of development of the area, the competent authority considers it impracticable to enforce the provisions of this Convention, the authority may exempt such areas from the application of this Convention either generally or with such exceptions in respect of particular undertakings or occupations as it thinks fit. 1. Агар Ташкилот аъзосининг ҳудуди ўз ичига йирик ҳудудларни қамраб олса ва ваколатли ҳокимият органи, мазкур ҳудудлардаги аҳоли тарқоқлигини ёки ривожланиш даражасини ҳисобга олиб, ушбу Конвенция қоидаларини қўллашнинг амалда иложи йўқ, деб ҳисобласа, мазкур ваколатли ҳокимият органи мазкур ҳудудларни ушбу Конвенция қўлланилиши доирасидан тўлиқ чиқариб ташлаши мумкин ёки баъзи корхоналар, ёки айрим иш турларига нисбатан ўз фикрича мақсадга мувофиқ бўлган истиснолар билан чиқариши мумкин.
2. Each Member shall indicate in its first annual report upon the application of this Convention submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation any areas in respect of which it proposes to have recourse to the provisions of the present Article and shall give the reasons for which it proposes to have recourse thereto; no Member shall, after the date of its first annual report, have recourse to the provisions of the present Article except in respect of areas so indicated. 2. Ташкилотнинг ҳар бир аъзоси, Халқаро Меҳнат Ташкилоти Уставининг 22-моддасига биноан тақдим этиладиган, ушбу Конвенциянинг қўлланиши тўғрисидаги ўзининг биринчи ҳар йилги маърузасида, ушбу модданинг қоидаларидан фойдаланишни мўлжаллаган ҳар бир ҳудуд тўғрисида хабар беради ва шу қоидалардан нимага фойдаланишни мўлжаллаганлик сабабларини кўрсатади. Ташкилотнинг ҳеч бир аъзоси, биринчи ҳар йилги маърузаси тақдим этилганидан сўнг, шу маърузада кўрсатилган ҳудудлардан ташқари бошқа. ҳудудларга мазкур модда қоидаларини кўллай олмайди.
3. Each Member having recourse to the provisions of the present Article shall indicate in subsequent annual reports any areas in respect of which it renounces the right to have recourse to the provisions of the present Article. 3. Ушбу модда қоидаларидан фойдаланадиган Ташкилотнинг қар бир аъзоси ўзининг навбатдаги ҳар йилги маърузаларида қайси ҳудудларга нисбатан мазкур модда қоидаларини ишлатиш ҳуқуқидан воз кечганлиги тўғрисида хабар қилади.
Ms. Fraser mentioned the areas pointed out in the UNHRC review that need to be further addressed by Uzbekistan, and I would like to take this opportunity to emphasize how UN human rights mechanisms can help countries fulfill their international obligations on human rights, improve living conditions for their people, and strengthen their governance capabilities Фрейзер хоним БМТИҲК ҳисоботида белгилаган ва Ўзбекистон томонидан янада чуқурроқ ўрганиб ҳал этилиши керак бўлган масалаларни ёдга олди, мен эса ушбу фурсатдан фойдаланиб, мамлакатларга инсон ҳуқуқларига оид ўз халқаро мажбуриятларини бажариш, ўз халқларининг турмуш шароитларини яхшилаш, давлат бошқаруви қобилиятини кучайтиришга БМТ инсон ҳуқуқлари механизмлари қандай ёрдам бериши мумкинлигига урғу бермоқчиман
I want to highlight a couple more issues mentioned in the HRC report and underscore the importance of fully addressing these areas Мен ИҲК ҳисоботида келтирилган бир нечта масалаларга тўхталиб ўтмоқчиман ва ушбу муаммоларни тўлиқ ҳал қилиш муҳимлигини таъкидламоқчиман
We look forward to further progress in these areas and others, especially in aggressively investigating and prosecuting human trafficking. Биз ушбу ва бошқа соҳаларда, айниқса, одам савдосига қарши фаол тергов олиб бориш ва жиноий иш қўзғатишда янада кўпроқ олға қадамларни кўришга умид қиламиз.
1. In the case of a Member the territory of which includes large areas where, by reason of the sparseness of the population or the stage of development of the area, the competent authority considers it impracticable to enforce the provisions of this Convention, the authority may exempt such areas from the application of this Convention either generally or with such exceptions in respect of particular undertakings or occupations as it thinks fit. 1. Агар Ташкилот аъзосининг ҳудуди ўз ичига йирик ҳудудларни қамраб олса ва ваколатли ҳокимият органи, мазкур ҳудудлардаги аҳоли тарқоқлигини ёки ривожланиш даражасини ҳисобга олиб, ушбу Конвенция қоидаларини қўллашнинг амалда иложи йўқ, деб ҳисобласа, мазкур ваколатли ҳокимият органи мазкур ҳудудларни ушбу Конвенция қўлланилиши доирасидан тўлиқ чиқариб ташлаши мумкин ёки баъзи корхоналар, ёки айрим иш турларига нисбатан ўз фикрича мақсадга мувофиқ бўлган истиснолар билан чиқариши мумкин.
2. Each Member shall indicate in its first annual report upon the application of this Convention submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation any areas in respect of which it proposes to have recourse to the provisions of the present Article and shall give the reasons for which it proposes to have recourse thereto; no Member shall, after the date of its first annual report, have recourse to the provisions of the present Article except in respect of areas so indicated. 2. Ташкилотнинг ҳар бир аъзоси, Халқаро Меҳнат Ташкилоти Уставининг 22-моддасига биноан тақдим этиладиган, ушбу Конвенциянинг қўлланиши тўғрисидаги ўзининг биринчи ҳар йилги маърузасида, ушбу модданинг қоидаларидан фойдаланишни мўлжаллаган ҳар бир ҳудуд тўғрисида хабар беради ва шу қоидалардан нимага фойдаланишни мўлжаллаганлик сабабларини кўрсатади. Ташкилотнинг ҳеч бир аъзоси, биринчи ҳар йилги маърузаси тақдим этилганидан сўнг, шу маърузада кўрсатилган ҳудудлардан ташқари бошқа. ҳудудларга мазкур модда қоидаларини кўллай олмайди.
3. Each Member having recourse to the provisions of the present Article shall indicate in subsequent annual reports any areas in respect of which it renounces the right to have recourse to the provisions of the present Article. 3. Ушбу модда қоидаларидан фойдаланадиган Ташкилотнинг қар бир аъзоси ўзининг навбатдаги ҳар йилги маърузаларида қайси ҳудудларга нисбатан мазкур модда қоидаларини ишлатиш ҳуқуқидан воз кечганлиги тўғрисида хабар қилади.