USA English ‹ › UZ Uzbek

Found architecture: 6 words & 2 translates

English Ўзбек
architecture архитектура
architectures архитектуралар
The prepared project has been repeatedly discussed and improved based on the experience of national architecture and modern urban planning technologies, as well as the climatic conditions. Улар тайёрлаган лойиҳани миллий меъморчилик ва шаҳарсозлик тажрибамиз, иқлим шароитимиздан келиб чиқиб, қайта-қайта муҳокама қилдик ва такомиллаштирдик.
All 40-handicraft workshops, built in the traditions of ancient architecture and reflecting features of 14 regions of our country, have inimitable look. Қадимий услубда барпо этилган 14 та ҳудудимизга хос 40 та ҳунармандлик устахонасининг ҳар бири бетакрор қиёфага эга.
Timur himself put a great deal of emphasis on education, on culture, on architecture, and on urban etiquette, since he was adopting some of the Persianate culture Темур таълим, маданият, меъморчилик ва шаҳар этикетига (жамиятдаги хулқ–атвор қоидалари) қаттиқ эътибор қаратган, чунки у форс маданиятининг бир қисмини ўзлаштирган эди
She left behind a great legacy in architecture—she built a caravanserai, the Chandni chowk, and the hammams of Shahjahanabad (old Delhi)—wrote Sufi texts, considered herself the soul mate of her brother Dara Shukoh, and experienced Sufi trances У меъморчиликда улкан мерос қолдирди – Чандҳи Чоук карвонсаройи ва Шоҳжаҳонобод (эски Деҳли) ҳаммомларини қурдирди – тасаввуфий битиклар битди, ўзини акаси Доро Шикоҳнинг руҳий жуфти деб билар ва тасаввуфий транс ҳолатларини бошидан кечирган