USA English ‹ › UZ Uzbek

Found architect: 21 words & 2 translates

English Ўзбек
architect архитектор
architectonic меъморчилик
architects архитекторлар
architectural меъморий
architecturally меъморий жиҳатдан
architecture архитектура
architectures архитектуралар
Taking this opportunity to express my sincere gratitude to the builders and engineers, architects and sculptors, technical specialists and responsible workers, our foreign partners, the hardworking and noble residents of Urgench - all those who are carrying out these good deeds in the ancient land of Khorezm. Фурсатдан фойдаланиб, Хоразмда мана шундай эзгу ишларни амалга оширишда иштирок этган ва меҳнатини давом эттираётган барча-барча азиз инсонларга – қурувчи ва муҳандисларга, меъмор ва ҳайкалтарошларга, техник мутахассис ва мутасаддиларга, чет эллик ҳамкорларимизга, меҳнаткаш ва олижаноб Хоразм аҳлига самимий миннатдорчилик билдираман.
I congratulate you all on such a modern, magnificent architectural complex erected in the ancient and eternally young Samarkand. May it serve our people for ever and ever! Қадимий ва навқирон Самарқанд бағрида қад ростлаган мана шундай замонавий, улуғвор меъморий мажмуа барчамизга, бутун халқимизга муборак бўлсин, буюрсин!
We have engaged an international team of experienced architects and engineers to carefully develop this project. Биз марказ лойиҳасини пухта ишлаб чиқиш учун тажрибали меъмор ва муҳандислардан иборат халқаро жамоани жалб этдик.
The prepared project has been repeatedly discussed and improved based on the experience of national architecture and modern urban planning technologies, as well as the climatic conditions. Улар тайёрлаган лойиҳани миллий меъморчилик ва шаҳарсозлик тажрибамиз, иқлим шароитимиздан келиб чиқиб, қайта-қайта муҳокама қилдик ва такомиллаштирдик.
This wonderful center is a continuation of the architectural traditions founded by our great ancestors. Бу улкан марказ буюк аждодларимиз бунёд этган муҳташам меъморий обидаларга муносиб бўлиб, уларнинг тарихий анъаналарини давом эттиради.
The Eternal City architectural ensemble plays a particularly important role in transforming Samarkand into a major center of tourism. Самарқандни йирик туризм марказига айлантиришда “Боқий шаҳар” меъморий ансамбли алоҳида муҳим ўрин тутади.
The ensemble is indeed a unique project, as if every tourist is transported here to the magical world of legends of ancient architectural monuments. Ушбу мажмуа ҳар қандай сайёҳни қадимий афсоналар оламига, тарихий обидалар дунёсига олиб кирадиган том маънодаги ноёб лойиҳадир.
All 40-handicraft workshops, built in the traditions of ancient architecture and reflecting features of 14 regions of our country, have inimitable look. Қадимий услубда барпо этилган 14 та ҳудудимизга хос 40 та ҳунармандлик устахонасининг ҳар бири бетакрор қиёфага эга.
In a sense we have come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed to the unalienable rights of life liberty and the pursuit of happiness. Биз давлатимиз пойтахтига рамзий маънода чек бўйича нақд пул олишга келдик дейишимиз мумкин. Бир пайтлар республикамизнинг тамал тошини қўйганлар Мустақиллик декларацияси ва конституциядаги гўзал сўзларни ёзишар экан, бу билан ҳар бир америкаликка мерос бўлиб қоладиган ўзига хос векселни имзолашган эди. Ушбу вексел билан ҳамма одамларга яшаш, озод яшаш ҳуқуқи, фаровон турмуш кафолатланган эди.
When you talk to tourists visiting Uzbekistan, they are often in raptures over everything from the incredible architectural sights to the warm people and delicious food – quite rightly so! It is encouraging to see Uzbekistan more open to visitors, and there are exciting and innovative things happening which will bring more visitors, like the Stihia Music Festival at Moynaq beside the dried-up Aral Sea that was held last year and is due to take place again this year Ўзбекистонга келган сайёҳлар билан гаплашаётганингизда, улар ақл бовар қилмас меъморчилик обидаларидан тортиб, самимий одамларию хушхўр таомларигача завқланиб гапиради – тўғри қилади! Ўзбекистон дунёга очилганини кўриш қувонарлидир. Ўтган йили қуриб қолган Орол денгизи бўйидаги Мўйноқ шаҳрида бўлиб ўтган ва бу йил яна ўтказилиши режалаштирилаётган “Стихия” мусиқа фестивали сингари мафтункор ва инновацион тадбирлар кўпроқ сайёҳларни жалб қилади
Timur himself put a great deal of emphasis on education, on culture, on architecture, and on urban etiquette, since he was adopting some of the Persianate culture Темур таълим, маданият, меъморчилик ва шаҳар этикетига (жамиятдаги хулқ–атвор қоидалари) қаттиқ эътибор қаратган, чунки у форс маданиятининг бир қисмини ўзлаштирган эди
She left behind a great legacy in architecture—she built a caravanserai, the Chandni chowk, and the hammams of Shahjahanabad (old Delhi)—wrote Sufi texts, considered herself the soul mate of her brother Dara Shukoh, and experienced Sufi trances У меъморчиликда улкан мерос қолдирди – Чандҳи Чоук карвонсаройи ва Шоҳжаҳонобод (эски Деҳли) ҳаммомларини қурдирди – тасаввуфий битиклар битди, ўзини акаси Доро Шикоҳнинг руҳий жуфти деб билар ва тасаввуфий транс ҳолатларини бошидан кечирган
Our people see in you - thousands of skilled builders and engineers, craftsmen and architects, representatives of design and contracting organizations - selfless people who make a worthy contribution to the development of New Uzbekistan. Эл-юртимиз сизлар каби минг-минглаб моҳир қурувчи ва муҳандислар, уста ва меъморларни, лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар вакилларини Янги Ўзбекистон равнақига муносиб ҳисса қўшаётган фидойи инсонлар деб билади.