USA English ‹ › UZ Uzbek

Found arabic: 10 words & 2 translates

English Ўзбек
arabic арабча
The Taliban pulled down the green, black and red mega-flag. They’ve speedily produced huge quantities of their white banner with its black Arabic shahada - Islamic declaration of faith - but not yet a supersized one. Толибон яшил, қора ва қизил мегабайроқни олиб ташлади. Улар тезда катта ҳажмдаги қора арабча ёзувли байроқларини ясаттирдилар, лекин у унчалик катта эмас.
The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 2. Инглиз, араб, испан, хитой, рус ва француз тилларида ёзилган матнлари аслига тўғри бўлган Мазкур Конвенциянинг асл нусхаси сақлаш учун Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош котибига топширилади.
2. We have revealed it an Arabic Quran, so that you may understand. 2Биз уни арабий Қуръон этиб нозил қилдик, шоядки ақл ишлатсангиз.
37. Thus We revealed it an Arabic code of law. Were you to follow their desires, after the knowledge that has come to you, you would have neither ally nor defender against God. 37Шунингдек, Биз уни арабий ҳукм этиб нозил қилдик. Агар сен ўзингга келган илмдан сўнг уларнинг ҳавойи нафсларига эргашсанг, сен учун Аллоҳдан на бир дўст ва на бир сақловчи бўлмас.
103. We are well aware that they say, “It is a human being who is teaching him.” But the tongue of him they allude to is foreign, while this is a clear Arabic tongue. 103Батаҳқиқ, биламизки, албатта, улар: «Унга фақат башар таълим бермоқда, холос», дерлар. Улар гумон қилаётганнинг тили ажамийдир. Бу эса очиқ­ойдин араб тилидадир.
Thus We have revealed it an Arabic Quran, and We have diversified the warnings in it, that perhaps they would become righteous, or it may produce a lesson for them. 113Шундай қилиб, Биз уни арабий Қуръон этиб нозил этдик. Шоядки тақво қилсалар ёки уларда эслаш пайдо қилса, деб унда қўрқинчли ваъдаларни баён қилдик.
The objective of this initial phase of the campaign was to occupy the countryside inhabited predominantly by the Arabic-speaking population, many of whom would join the Islamic cause, thus swelling Rashidun ranks and providing valuable logistical support.   Арабларнинг ушбу бошланғич босқичдаги мақсади шаҳарлардан ташқарида асосан араб тилида сўзлашувчи аҳоли яшайдиган қишлоқларни эгаллаш эди, чунки уларнинг аксарияти исломга кириши эҳтимоли катта эди. Бу режа Рошидунлар сафлари кенгайишига ва зарур бўлган моддий-техник ёрдам топишга хизмат қиларди.
 The juggernaut that was the Byzantine army was made up of disciplined warriors, who probably thought they can easily outmatch the Arabic desert army. Ўз йўлида барча нарсани янчиб ўтадиган Румликлар қўшини интизомли жангчилардан иборат эди, улар Арабларнинг саҳродан келган қўшинини осонлик билан мағлуб этамиз деб ўйлаган бўлсалар не ажаб.
195. In a clear Arabic tongue. 195Очиқ­ойдин араб тилида.