USA English ‹ › UZ Uzbek

Found approve: 45 words & 2 translates

English Ўзбек
The law shall come into effect when it is adopted by the Legislative Chamber, approved by the Senate, signed by the President of the Republic of Uzbekistan and issued in the official publications in specified by law procedure. Қонун Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилиниб, Сенат томонидан маъқулланиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан имзолангач ва қонунда белгиланган тартибда расмий нашрларда эълон қилингач, юридик кучга эга бўлади.
The law, approved by the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, within ten days, shall be addressed to the President of the Republic of Uzbekistan for signing and promulgation. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати маъқуллаган қонун имзоланиши ва эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига ўн кун ичида юборилади.
10) represent for consideration and approval by the chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan a nominee of the Prime Minister of the Republic of Uzbekistan and relieve him of his post in the case of resignation, vote of no confidence to the Prime Minister approved by the Chambers of Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan or other cases prescribed by law; 10) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари кўриб чиқиши ва тасдиқлаши учун Ўзбекистон Республикаси Бош вазири номзодини тақдим этади ҳамда уни истеъфога чиққанда, Бош вазирга нисбатан билдирилган ишончсизлик вотуми Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари томонидан қабул қилинганда ёхуд қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда лавозимидан озод қилади;
11) approve the members of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on the proposal of the Prime Minister of the Republic of Uzbekistan, made after approval by the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, and relieve them of their posts; 11) Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси маъқуллаганидан кейин киритилган тақдимига биноан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси аъзоларини тасдиқлайди ва лавозимларидан озод қилади;
14) appoint and relieve, upon the submission of the Supreme Judicial Council of the Republic of Uzbekistan, chairmen and deputy chairmen of courts in regions and the city of Tashkent, the Chairman of the Military Court of the Republic of Uzbekistan; approve members of the Supreme Judicial Council of the Republic of Uzbekistan in accordance with law; 14) Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг тақдимига биноан вилоятлар ва Тошкент шаҳар судлари раислари ва раис ўринбосарларини, Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий суди раисини тайинлайди ва лавозимларидан озод этади; Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг аъзоларини қонунга мувофиқ тасдиқлайди;
The nominee of the Prime Minister, while considered and approved of the nominee for the Prime Minister at the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, shall present a program of the Cabinet of Ministers for short and long-term perspectives. Бош вазир лавозимига номзод Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисида унинг номзоди кўриб чиқилаётганда ва тасдиқланаётганда Вазирлар Маҳкамасининг яқин муддатга ва узоқ истиқболга мўлжалланган ҳаракат дастурини тақдим этади.
The nominee of the Prime Minister is to be considered as approved if it receives more than a half of total number of votes of the deputies the Legislative Chamber of the Oliy Majlis and the members of the Senate of the Republic of Uzbekistan. Бош вазир номзоди унинг учун тегишинча Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзолари умумий сонининг ярмидан кўпи томонидан овоз берилган тақдирда тасдиқланган ҳисобланади.
Members of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan are approved by the President of the Republic of Uzbekistan on the proposal of the Prime Minister introduced after approval by the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг аъзолари Бош вазирнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси маъқуллаганидан кейин киритилган тақдимига биноан Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланади.
Vote of no confidence to the Prime Minister shall be considered as approved, if not less than two-thirds of a total number of the deputies of the Legislative Chamber and the members of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan respectively vote for it. In such case, the President of the Republic of Uzbekistan shall make a decision on the removal of the Prime Minister from his post. Meanwhile, Whole composition of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan shall resign together with the Prime Minister. Бош вазирга нисбатан ишончсизлик вотуми тегишинча Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзолари умумий сонининг камида учдан икки қисми овоз берган тақдирда қабул қилинган ҳисобланади. Бундай ҳолатда Ўзбекистон Республикаси Президенти Бош вазирни лавозимидан озод этиш тўғрисида қарор қабул қилади. Бунда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг бутун таркиби Бош вазир билан бирга истеъфога чиқади.
The khokims of districts and cities shall be appointed and relieved of their posts by the khokim of the region and the city of Tashkent, and approved by the relevant Kenghash of people’s deputies. Туман ва шаҳарларнинг ҳокимлари вилоят, Тошкент шаҳар ҳокими томонидан тайинланади ва лавозимидан озод қилинади ҳамда тегишли халқ депутатлари Кенгаши томонидан тасдиқланади.
Shavkat Mirziyoyev was approved as the Prime Minister of the Republic of Uzbekistan in 2003, and three times (in 2005, 2010 and 2015) was approved again in his post by both Chambers of the Oliy Majlis. Ш.М.Мирзиёев 2003 йилда Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири этиб тасдиқланди ва ушбу лавозимга яна уч марта – 2005, 2010, 2015 йилларда Олий Мажлис палаталари томонидан қайта тасдиқланди.
approve маъқуллаш
approved тасдиқланган
approves маъқуллайди
disapprove рад этмоқ
disapproved маъқулланмаган
disapproves рад этади
unapproved тасдиқланмаган
120. The Jews and the Christians will not approve of you, unless you follow their creed. Say, “Allah’s guidance is the guidance.” Should you follow their desires, after the knowledge that has come to you, you will have in Allah neither guardian nor helper. 120Сендан яҳудийларҳам, насронийлар ҳам уларнингмиллатига эргашмагунингча ҳеч­ҳеч рози бўлмаслар. «Албатта, Аллоҳнинг ҳидояти ҳақиқий ҳидоятдир», деб айт. Агар сенга келган илмдан кейин ҳам уларнинг ҳавои нафсларига эргашсанг, сени Аллоҳдан (қутқарувчи) дўст ҳам, ёрдамчи ҳам йўқдир.
108. They hide from the people, but they cannot hide from Allah. He is with them, as they plot by night with words He does not approve. Allah comprehends what they do. 108Одамлардан яширадилар ва Аллоҳдан яшира олмаслар. Xолбуки, У Ўзи рози бўлмайдиган гапни хуфёна келишаётганларидаҳамулар ила биргадир. Ва Аллоҳ улар қилаётган амалларни ихота қилувчи зотдир.