USA English ‹ › UZ Uzbek

Found appropriate: 115 words & 2 translates

English Ўзбек
appropriate мувофиқ
appropriated ажратилган
appropriately мос равишда
appropriateness мувофиқлик
appropriates мос келади
inappropriate номақбул
inappropriately номақбул
inappropriateness номақбуллик
misappropriated ўзлаштирилган
9. Those who are concerned about the fate of their weak children, in case they leave them behind, should fear Allah, and speak appropriate words. 9Ўзлари заифҳол зурриётларини ортдан қолдиришдан қандай қўрқсалар, (бошқалар ҳақида ҳам) шундай қўрқсинлар. Бас, Аллоҳдан қўрқсинлар ва тўғри сўз айтсинлар.
The competent authority shall make appropriate arrangements to promote: Ваколатли ҳокимият органи қуйидагиларга кўмаклашиш учун тегишли чораларни кўради;
Each Member shall take the necessary measures to ensure that duly qualified technical experts and specialists, including specialists in medicine, engineering, electricity and chemistry, are associated in the work of inspection, in such manner as may be deemed most appropriate under national conditions, for the purpose of securing the enforcement of the legal provisions relating to the protection of the health and safety of workers while engaged in their work and of investigating the effects of processes, materials and methods of work on the health and safety of workers. Ташкилотнинг ҳар бир аъзоси, меҳнаткашларнинг иш жараёнида соғлиғини сақлашга ва хавфсизлигига оид қонун-қоидалар ҳаётга татбиқ қилинишини таъминлаш мақсадида ҳамда меҳнаткашлар саломатлиги ва хавфсизлигига ишлаш услублари, ускуналари ва жараёнларининг таъсирини аниқлаш мақсадида, инспекция ишига тегишли малакали экспертлар ва мутахассислар, шу жумладан, тиббиёт, механика, электр ва кимё бўйича мутахассислар, миллий шароитга энг мақбул деб эътироф этиладиган тарзда, жалб этилишини таъминлаш учун зарур чора-тадбирлар кўради.

(b) shall be bound on pain of appropriate penalties or disciplinary measures not to reveal, even after leaving the service, any manufacturing or commercial secrets or working processes which may come to their knowledge in the course of their duties; and

b) тегишли жазога тортилиши ёки маъмурий чоралар кўрилиши ҳақида огоҳлантирилган ҳолда, ўз вазифаларини бажариш пайтида танишишлари мумкин бўлган ишлаб чиқариш ёки тижорат сирларини, ёки ишлаб чиқариш жараёнлари ҳақидаги маълумотларни, ҳатто лавозимидан кетгандан сўнг ҳам, ошкор қилмаслик мажбурияти юклатилади;

The competent authority shall make appropriate arrangements to promote: Ваколатли ҳокимият органи қуйидагиларга кўмаклашиш учун тегишли чораларни кўради;
Each Member shall take the necessary measures to ensure that duly qualified technical experts and specialists, including specialists in medicine, engineering, electricity and chemistry, are associated in the work of inspection, in such manner as may be deemed most appropriate under national conditions, for the purpose of securing the enforcement of the legal provisions relating to the protection of the health and safety of workers while engaged in their work and of investigating the effects of processes, materials and methods of work on the health and safety of workers. Ташкилотнинг ҳар бир аъзоси, меҳнаткашларнинг иш жараёнида соғлиғини сақлашга ва хавфсизлигига оид қонун-қоидалар ҳаётга татбиқ қилинишини таъминлаш мақсадида ҳамда меҳнаткашлар саломатлиги ва хавфсизлигига ишлаш услублари, ускуналари ва жараёнларининг таъсирини аниқлаш мақсадида, инспекция ишига тегишли малакали экспертлар ва мутахассислар, шу жумладан, тиббиёт, механика, электр ва кимё бўйича мутахассислар, миллий шароитга энг мақбул деб эътироф этиладиган тарзда, жалб этилишини таъминлаш учун зарур чора-тадбирлар кўради.
(b) shall be bound on pain of appropriate penalties or disciplinary measures not to reveal, even after leaving the service, any manufacturing or commercial secrets or working processes which may come to their knowledge in the course of their duties; and b) тегишли жазога тортилиши ёки маъмурий.чоралар кўрилиши ҳақида огоҳлантирилган ҳолда, ўз вазифаларини бажариш пайтида танишишлари мумкин бўлган ишлаб чиқариш ёки тижорат сирларини, ёки ишлаб чиқариш жараёнлари» ҳақидаги маълумотларни, ҳатто лавозимидан кетгандан сўнг ҳам, ошкор қилмаслик мажбурияти юклатилади;
In cases where the enterprises fail to carry out financial and economic activities related to bank accounts within six months (trade and commercial for a period of three months), except for dehkan and farming enterprises, banks must provide information on such enterprises to state tax bodies at the place of their consideration for taking appropriate measures. Корхоналар олти ой мобайнида (савдо ва савдо-воситачилик корхоналари эса уч ой мобайнида) банк ҳисобварақлари бўйича пул операцияларини ўтказиш билан боғлиқ молия-хўжалик фаолиятини амалга оширмаган ҳолларда, деҳқон ва фермер хўжаликлари бундан мустасно, банклар бундай корхоналар тўғрисидаги ахборотни улар ҳисобга олинган жойдаги давлат солиқ хизмати органига тегишли чоралар кўриш учун тақдим этишлари шарт.
I consider it appropriate to briefly inform you today in our session about these major tasks. Бугун замоннинг ўзи барчамизнинг олдимизга, биринчи навбатда, Ўзбекистон Президенти сифатида менинг олдимга янги ва ғоят масъулиятли вазифаларни қўймоқда. Ана шу асосий вазифалар ҳақида бугун ушбу йиғилишимизда қисқача ахборот беришни ўринли, деб ҳисоблайман.
States Parties shall, as appropriate and in accordance with the fundamental principles of their legal system, collaborate with each other and with relevant international and regional organizations in promoting and developing the measures referred to in this article. That collaboration may include participation in international programmes and projects aimed at the prevention of corruption. 4. Иштирокчи давлатлар тегишли ҳолларда ва ўз ҳуқуқий тизимларининг асосий тамойилларига мувофиқ ушбу моддада келтирилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишга кўмаклашишда бир-бири билан ҳамда тегишли халқаро ва минтақавий ташкилотлар билан ҳамкорлик қиладилар. Ушбу ҳамкорлик коррупциянинг олдини олишга қаратилган халқаро дастур ва лойиҳаларда иштирок этишни қамраб олиши мумкин.
Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies, as appropriate, that prevent corruption by such means as: 1. Ҳар бир иштирокчи давлат ўз ҳуқуқий тизимларининг асосий тамойилларига мувофиқ, қуйида кўрсатилган чоралар ёрдамида, коррупциянинг олдини олиш ишларини амалга оширадиган орган ёки, тегишли ҳолатларда, органлар мавжуд бўлишини таъминлайди: