USA English ‹ › UZ Uzbek

Found approach: 49 words & 2 translates

English Ўзбек

I believe that, based on these principled approaches and taking into account the international situation, we can start preparing the SCO Development Strategy until 2040.

Ушбу принципиал ёндашувлардан келиб чиқиб ва бугунги халқаро вазиятни ҳисобга олган ҳолда, ШҲТни 2040 йилгача ривожлантириш стратегиясини тайёрлашга киришишимиз мумкин, деб ҳисоблайман.

In this regard, we consider it necessary to develop General Principles and Approaches to Food Security.

Шу муносабат билан Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг умумий тамойиллари ва ёндашувларини ишлаб чиқиш зарур, деб ҳисоблаймиз.

The participation of the Afghan delegation, the representatives of many states and international organizations, including the SCO, confirms the desire of the world community to develop coordinated approaches to cooperation with this country.

Мазкур анжуманда афғон делегацияси, кўплаб давлатлар ва халқаро ташкилотларнинг, жумладан, ШҲТ вакилларининг иштироки жаҳон ҳамжамиятининг ушбу мамлакат билан ҳамкорлик бўйича мувофиқлаштирилган ёндашувларини ишлаб чиқишга бўлган интилишини тасдиқлайди.

Its goal is to involve in the global inter-civilizational dialogue all those who care about our common future, who are ready, regardless of differences, to seek agreed approaches and solutions, who share the principles of the «Samarkand spirit».

Бу ташаббуснинг мақсади – бизнинг умумий келажагимизга бефарқ бўлмаган, ихтилофларга қарамасдан келишилган ёндашувлар ва қарорларни излашга тайёр, “Самарқанд руҳи” тамойилларига ҳамфикр бўлганларнинг барчасини глобал цивилизациялараро мулоқотга жалб қилишдир.

approach ёндашув
approachability яқинлашувчанлик
approachable яқинлашиш мумкин
approached яқинлашди
approaches ёндашувлар
approaching яқинлашмоқда
unapproachable яқинлашиб бўлмайдиган
35. We said, “O Adam, inhabit the Garden, you and your spouse, and eat from it freely as you please, but do not approach this tree, lest you become wrongdoers.” 35Ва: " Эй Одам, сен ўз жуфтинг ила жаннатда маскан топ. Унда нимани хоҳласаларингиз, енглар, ош бўлсин ва мана бу дарахтга яқин келманглар, бас, у ҳолда золимлардан бўласизлар" , дедик.

133. Or were you witnesses when death approached Jacob, and he said to his sons, “What will you worship after Me?” They said, “We will worship your Allah, and the Allah of your fathers, Abraham, Ishmael, and Isaac; One Allah; and to Him we submit.”

133Ёки Яъқубга ўлим ҳозир бўлиб, у ўз болаларига: «Мендан кейин нимага ибодат қиласизлар?» деганида, улар: «Сенинг илоҳингга ва оталаринг Иброҳим, Исмоил ва Исҳоқларнинг илоҳига, ёлғиз илоҳга ибодат қиламиз ҳамда биз Унга мусулмон бўлувчимиз», деганларида гувоҳ бўлганмисиз?!

180. It is decreed for you: when death approaches one of you, and he leaves wealth, to make a testament in favor of the parents and the relatives, fairly and correctly—a duty upon the righteous. 180Сизлардан бирортангизга ўлим келганда, агар у бойлик қолдираётган бўлса, ота­онаси ва яқинларига тўғрилик билан васият қилиш тақводорларнинг бурчи сифатида фарз қилинди.
187. Permitted for you is intercourse with your wives on the night of the fast. They are a garment for you, and you are a garment for them. Allah knows that you used to betray yourselves, but He turned to you and pardoned you. So approach them now, and seek what Allah has ordained for you, and eat and drink until the white streak of dawn can be distinguished from the black streak. Then complete the fast until nightfall. But do not approach them while you are in retreat at the mosques. These are the limits of Allah, so do not come near them. Allah thus clarifies His revelations to the people, that they may attain piety. 187Сизларгарўза кечасида хотинларингизга яқинлик қилиш ҳалол қилинди. Улар сизга либосдир, сиз уларга либосдирсиз. Аллоҳ сизнинг ўзингизга ҳиёнат қилаётганингизни билди, тавбангизни қабул этди ва сизларни афв этди.Энди уларга яқинлашаверинг ва Аллоҳ сизга ёзган нарсани талаб қилинг. Тонг пайтида оқ ип қора ипдан ажрагунчаеб­ичаверинг. Сўнгра рўзани кечасигача батамом қилинг. Масжидларда, эътикофдалигингизда уларга яқинлик қилманг. Булар Аллоҳнинг чегараларидир, унга яқинлашманг. Аллоҳ одамларга Ўз оятларини шундоқ баён этади. Шоядки тақво қилсалар.
189. They ask you about the crescents. Say, “They are timetables for people, and for the Hajj.” It is not virtuous that you approach homes from their backs, but virtue is to be pious. So approach homes from their doors, and observe Allah, that you may succeed. 189Сендан ҳилоллар ҳақида сўрарлар. «Улар одамлар ва ҳаж учун вақт ўлчовидир», деб айт. Яхшилик уйларнинг орқасидан киришингизда эмас, лекин яхшилик, ким тақводорлик қилса, шундадир. Ва уйларга эшикларидан киринг. Аллоҳга тақво қилинг.Шоядки нажот топсангиз.
222. And they ask you about menstruation: say, “It is harmful, so keep away from women during menstruation. And do not approach them until they have become pure. Once they have become pure, approach them in the way Allah has directed you.” Allah loves the repentant, and He loves those who keep clean.” 222Сендан ҳайз ҳақида сўрарлар. Сен:«У кўнгилсиз нарсадир. Ҳайз чоғида аёллардан четда бўлинг. Уларга пок бўлмагунларича яқинлашманглар. Агар пок бўлсалар, уларга Аллоҳ амр қилган жойдан келинг. Албатта, Аллоҳ тавба қилувчиларни севади ва покланувчиларни севади», деб айт.
223. Your women are cultivation for you; so approach your cultivation whenever you like, and send ahead for yourselves. And fear Allah, and know that you will meet Him. And give good news to the believers. 223Аёлларингиз эк инзорларингиздир. Бас, экинзорингизга хоҳлаганингизча келинг. Ўзингиз учун (яхшилик) тақдим қилинг. Ва Аллоҳга тақво қилинг ҳамда, билингки, албатта, Унга рўбарў келувчисиз. Мўминларга башорат бер.
18. But repentance is not available for those who commit evils, until when death approaches one of them, he says, “Now I repent,” nor for those who die as disbelievers. These—We have prepared for them a painful torment. 18Ёмонликларни қилиб юриб, бирларига ўлим етганда, энди тавба қилдим, деганларга ва кофир ҳолларида ўлганларга тавба йўқ. Ана ўшаларга аламли азобларни тайёрлаб қўйганмиз.
43. O you who believe! Do not approach the prayer while you are drunk, so that you know what you say; nor after sexual orgasm—unless you are travelling—until you have bathed. If you are sick, or traveling, or one of you comes from the toilet, or you have had intercourse with women, and cannot find water, find clean sand and wipe your faces and your hands with it. Allah is Pardoning and Forgiving. 43Эй иймон келтирганлар! Маст ҳолингизда–то айтаётган гапингизни биладиган бўлмагунингизча, намозга яқинлашманг ва жунуб ҳолингизда ҳам то ғусл қилмагунингизча. Магар йўлдан ўтувчи бўлса, майли. Агар бемор ёки сафарда бўлсангиз ёки сиздан бирингиз таҳоратхонадан келса ёхуд аёлларгаяқинлашган бўлсангиз­у, сув топа олмасангиз, покиза тупроқ­ла таяммум қилинг. Бас, юзингизга ва қўлларингизга масҳ тортинг. Албатта, Аллоҳ афв ва мағфират қилувчи зотдир.