USA English ‹ › UZ Uzbek

Found appointment: 24 words & 2 translates

English Ўзбек
4) appointment, upon the nomination of the President of the Republic of Uzbekistan, of the Chairman of the Supreme Judicial Council of the Republic of Uzbekistan; 4) Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдимига биноан Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг раисини тайинлаш;
6) ratification of decrees of the President of the Republic of Uzbekistan on appointment and relief of the Procurator-General of the Republic of Uzbekistan and the Chairman of the Accounting Chamber; 6) Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва Ҳисоб палатаси раисини тайинлаш ҳамда уларни лавозимидан озод этиш тўғрисидаги фармонларини тасдиқлаш;
7) approval of decrees of the President of the Republic of Uzbekistan on the appointment and dismissal of the chairman of the State Security Service of the Republic of Uzbekistan; 7) Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати раисини тайинлаш ва уни лавозимидан озод этиш тўғрисидаги фармонларини тасдиқлаш;
8) appointment and relief of diplomatic and other representatives of the Republic of Uzbekistan to foreign states of their posts upon the nomination of the President of the Republic of Uzbekistan; 8) Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдимига биноан Ўзбекистон Республикасининг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа вакилларини тайинлаш ҳамда уларни лавозимидан озод этиш;
9) appointment and relief of the Chairman of the Board of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan of his post upon the nomination of the President of the Republic of Uzbekistan; 9) Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдимига биноан Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг раисини тайинлаш ва уни лавозимидан озод этиш;
6) present to the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan nominees for appointment of diplomatic and other representatives of the Republic of Uzbekistan to foreign states; 6) Ўзбекистон Республикасининг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа вакилларини тайинлаш учун номзодларни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенатига тақдим этади;
appointment тайинлаш
appointments учрашувлар
disappointment умидсизлик
disappointments умидсизликлар
reappointment қайта тайинлаш
Both men and women shall be eligible for appointment to the inspection staff; where necessary, special duties may be assigned to men and women inspectors. Инспекция штати таркибига эркаклар хам, аёллар хам тайинланиши мумкин; зарур ҳолларда эркак ва аёл инспекторлар зиммасига алоҳида вазифалар юклатилиши мумкин.
143. And when Moses came to Our appointment, and his Lord spoke to him, he said, “My Lord, allow me to look and see You.” He said, “You will not see Me, but look at the mountain; if it stays in its place, you will see Me.” But when his Lord manifested Himself to the mountain, He turned it into dust, and Moses fell down unconscious. Then, when he recovered, he said, “Glory be to you, I repent to you, and I am the first of the believers.” 143Мусо мийқотимизга келиб, Робби унга гапирганида, У: «Роббим, менга (жамолингни) кўрсатгин, сенга назар солай», деди. У зот: «Мени ҳеч кўра олмассан. Лекин тоққа назар сол, агар у маконида собит тура олса, бас, Мени кўрасан», деди. Робби тоққа тажаллий қилганида, уни титилган ҳолга келтирди ва Мусо ҳушидан кетиб йиқилди. Ҳушига келгач: «Сен поксан, Сенга тавба қилдим. Мен мўминларнинг аввалгисиман», деди.
155. And Moses chose from his people seventy men for Our appointment. When the tremor shook them, he said, “My Lord, had You willed, You could have destroyed them before, and me too. Will you destroy us for what the fools among us have done? This is but Your test—with it You misguide whomever You will, and guide whomever You will. You are our Protector, so forgive us, and have mercy on us. You are the Best of Forgivers.” 155Ва Мусо мийқотимизга қавмидан етмиш кишини танлаб олди. Уларни даҳшатли зилзила тутган пайтда: «Эй Роббим, агар хоҳласанг, буларни ҳам, мени ҳам бундан олдин ҳалок қилсанг бўларди. Эсипастларимиз қилган иш туфайли бизни ҳалок қиласанми? Бу Сенинг синовингдан бошқа нарса эмас. У ила кимни хоҳласанг, адаштирасан ва кимни хоҳласанг, ҳидоятга соласан. Сен валиймизсан, бас, бизни мағфират қил ва раҳм эт. Сенинг Ўзинг мағфират қилувчиларнинг энг яхшисисан.
Both men and women shall be eligible for appointment to the inspection staff; where necessary, special duties may be assigned to men and women inspectors. Инспекция штати таркибига эркаклар хам, аёллар хам тайинланиши мумкин; зарур ҳолларда эркак ва аёл инспекторлар зиммасига алоҳида вазифалар юклатилиши мумкин.
appointment and dismissal of bank managers; банк раҳбарларини ишга тайинлаш ва ишдан бўшатиш;
On the fifth day the trail returned to life. To the south a dark object appeared, and grew larger. Morganson became alert. He worked his rifle, ejecting a loaded cartridge from the chamber, by the same action replacing it with another, and returning the ejected cartridge into the magazine. He lowered the trigger to half-cock, and drew on his mitten to keep the trigger-hand warm. As the dark object came nearer he made it out to be a man, without dogs or sled, travelling light. He grew nervous, cocked the trigger, then put it back to half-cock again. The man developed into an Indian, and Morganson, with a sigh of disappointment, dropped the rifle across his knees. The Indian went on past and disappeared towards Minto behind the out-jutting clump of trees. Бешинчи куни йўл жонланди. Жануб томонда қора нуқта кўзга ташланди ва у борган сари катталашаверди. Моргансон ҳушёр тортди. Милтиқни шай ҳолатга келтиришга тушди: стволдан ўқни олиб, ўрнига янгисини жойлади. Тепкини сақлагичга тушириб, қўлқопини тортиб қўйди. Қора нуқта яқинлашавергач маълум бўлдики, у ҳинду экан. Моргансон тараддудланиб қолди. Тепкини кўтарди ва яна сақлагичга туширди. Моргансон ҳафсаласи пир бўлиб, милтиқни тиззасига қўйди. Ҳинду ёнгинасидан ўтиб кетди ва дарахтлар орасида ғойиб бўлди.
15. And they prayed for victory, and every stubborn tyrant came to disappointment. 15Фатҳу нусрат сўрадилар ва ҳар бир жабрчи, саркаш кимса ноумидликка учради.
Your Lord is the Forgiver, Possessor of Mercy. Were He to call them to account for what they have earned, He would have hastened the punishment for them. But they have an appointment from which they will find no escape. 58Ва Роббинг сермағфират ва раҳм­шафқат соҳиби зотдир. Агар уларни қилган касбларига биноан олганида, азобларини тезлаштирган бўлар эди. Лекин уларга ваъда қилинган вақт бор. У келганда ундан ўзга паноҳгоҳ топмаслар.
We will produce for you magic like it; so make an appointment between us and you, which we will not miss—neither us, nor you—in a central place.” 58Бас, албатта, биз ҳам унга ўхшаш сеҳр келтирамиз, биз билан ўзинг орангда ваъда вақти тайин қил, унга биз ҳам, сен ҳам хилоф қилмайдиган бўлайлик, ўрта жой бўлсин«, деди.