USA English ‹ › UZ Uzbek

Found aol: 7 words & 2 translates

English Ўзбек
gaol гаол
gaoled гаолед
gaoler гаолер
gaolers гаолерс
gaols гаолс
kaolin каолин

The article presents the results of a study on improving the mechanical properties of composite materials based on polyethylene. A composition composition filled with a thermoplastic polymer - polyethylene modified with a kaolin-graphite filler is proposed, which will allow obtaining high-quality products based on local raw materials, simplifying the composition composition, and expanding their performance due to improved strength and tribotechnical properties.

Мақолада полиэтилен асосидаги композит материалларнинг механик хусусиятларини яхшилаш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Термопластик полимер - каолин-графит пломба билан модификацияланган полиэтилен билан тўлдирилган композицион композиция таклиф қилинмоқда, бу маҳаллий хомашё асосида юқори сифатли маҳсулотлар олиш, композицион таркибини соддалаштириш ва мустаҳкамлиги ва триботехник хусусиятлари яхшиланганлиги сабабли уларнинг ишлашини кенгайтириш имконини беради.