USA English ‹ › UZ Uzbek

Found answered: 16 words & 2 translates

English Ўзбек
answered жавоб берди
unanswered жавобсиз
195. And so their Lord answered them: “I will not waste the work of any worker among you, whether male or female. You are one of another. For those who emigrated, and were expelled from their homes, and were persecuted because of Me, and fought and were killed—I will remit for them their sins, and will admit them into gardens beneath which rivers flow—a reward from Allah. With Allah is the ultimate reward.” 195Роббилари уларнинг (дуоларини) истижобат қилиб: «Мен сизлардан эрк агу аёл амал қилувчининг амалини зое қилмайман. Баъзингиз баъзингиздансиз. Ҳижрат қилганлар,диёрларидан чиқарилганлар, Менинг йўлимда азият чекканлар, жанг қилганлар ва қатл бўлганларнинг ёмонликларини ўчираман ҳамда уларни, албатта, остидан анҳорлар оқиб турган жаннатларга киритаман, бу Аллоҳнинг ҳузуридан савобдир. Ва Аллоҳ–ҳузурида гўзал савоб бор зотдир»,деди.
9. When you appealed to your Lord for help, He answered you, “I am reinforcing you with one thousand angels in succession.” 9Ўшанда Роббингиздан мадад сўраганингизда, сизни (сўровингизни) ижобат қилиб: «Албатта, мен сизларга кетма­кет келадиган мингта фаришта ила мадад берувчиман», деди.
"Not quite," answered the other, "but near enough. I'll get it back with the down weight on the next comer." – Жиндай етмади, – деди қовоқхона эгаси. – Ҳечқиси йўқ! Бошқа бирортасидан ҳиссасини чиқариб оларман.
"A touch of it," he answered. "But I haven't begun to swell yet. Maybe I can get to Dyea and fresh vegetables, and beat it out." – Ҳа, озроқ, – жавоб қилди Моргансон, – лекин ҳали очликдан ўлганимча йўқ. Дайига етиб олай, эт олиб, ўзимга келиб оламан.
"I located across the river," he answered. "I've got a mighty big stack of wood chopped." – Нариги соҳилда эдим. Ўзиям бир дунё ўтин кесдим.
89. He said, “Your prayer has been answered, so go straight, and do not follow the path of those who do not know.” 89У: «Батаҳқиқ, икковингизнинг дуоингиз қабул бўлди. Бас, собит туринглар ва билмайдиганларнинг йўлига эргашманглар», деди.

34. Thereupon his Lord answered him, and diverted their scheming away from him. He is the Hearer, the Knower.

Бас, Робби унинг (дуосини) ижобат қилиб, уларнинг макрини ундан нари қилди. Албатта, Унинг ўзи эшитгувчи ва билгувчи зотдир.

22. And Satan will say, when the issue is settled, “God has promised you the promise of truth, and I promised you, but I failed you. I had no authority over you, except that I called you, and you answered me. So do not blame me, but blame yourselves. I cannot come to your aid, nor can you come to my aid. I reject your associating with me in the past. The wrongdoers will have a torment most painful.” 22Иш битиб бўлганда шайтон: «Албатта, Аллоҳ сизга ҳақ ваъдани қилган эди. Мен эса, сизга ваъда бердим­у, ваъдамга хилоф қилдим. Менинг устингиздан ҳеч қандай ҳукмронлигим йўқ эди. Фақат даъват қилсам, ўзингиз менга ижобат қилдингиз. Бас, мени маломат қилманг, ўзингизни маломат қилинг. Мен сизларни қутқарувчи эмасман, сизлар ҳам мени қутқарувчи эмассизлар. Энди, мен, албатта, илгари мени шерик қилганингизни инкор қиламан. Албатта, золимларга, ҳа, уларга аламли азоб бор», деди.
And, laughing, I inwardly answered it in the affirmative кейин кулимсираб саволга ỹзим истаган, кỹнглимни ийитадиган жавоб топдим
Abu Ubayda answered the challenge. Абу Убайда рақиб даъватини қабул қилди.
And Noah, when he called before. So We answered him, and delivered him and his family from the great disaster.

 www.clearquran.com
76Ва Нуҳни (эсла). Бундан олдин у нидо этганида, Биз унинг нидосига жавоб қилдик ва унга ҳамда унинг аҳлига улуғ ғамдан нажот бердик. 

 Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф
So We answered him, lifted his suffering, and restored his family to him, and their like with them—a mercy from Us, and a reminder for the worshipers.

 www.clearquran.com
84Бас, Биз унинг (дуосини) истижобат қилдик. Унга етган зарарни кетказдик. Унга аҳлини, улар билан бирга яна шунчани ҳам бердик. Буни Ўз раҳматимиз ила ва, обидларга эслатма бўлсин, деб қилдик. 

 Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф
So We answered him, and saved him from the affliction. Thus We save the faithful.

 www.clearquran.com
88Бас, Биз унинг (дуосини) ижобат қилдик. Унга ғамдан нажот бердик. Мўминларга шундай нажот берурмиз. 

 Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф
So We answered him, and gave him John. And We cured his wife for him. They used to vie in doing righteous deeds, and used to call on Us in love and awe, and they used to humble themselves to Us.

 www.clearquran.com
90Бас, Биз унинг (дуосини) ижобат этдик ва унга Яҳъёни ҳадя қилдик ҳамда жуфтини ўнглаб қўйдик. Албатта, улар яхшиликларга шошилишар эди ва Бизга рағбат ила ва қўрқиб дуо қилишар эди. Улар Бизга таъзим ила бўйинсунувчи эдилар. 

 Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф