USA English ‹ › UZ Uzbek

Found annual: 47 words & 2 translates

English Ўзбек
5) present to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan annual reports on major matters of socio-economic areas of the state; 5) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига ҳар йили мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг энг муҳим масалалари юзасидан маърузалар тақдим этади;
6) based on summarizing practices of the constitutional legal procedures, represent annually the information on a status of constitutional lawfulness to the Chambers of of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and the President of the Republic of Uzbekistan; 6) конституциявий судлов ишларини юритиш амалиётини умумлаштириш натижалари юзасидан ҳар йили Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарига ва Ўзбекистон Республикаси Президентига мамлакатдаги конституциявий қонунийликнинг ҳолати тўғрисида ахборот тақдим этади;

As another measure, we propose holding a Grand SCO Trade Fair on an annual basis, with launching a single electronic platform on its basis.

Яна бир чора-тадбир сифатида ҳар йили ШҲТ йирик савдо ярмаркасини ўтказишни, унинг асосида ягона электрон платформа яратишни таклиф этамиз.

It is important to establish the practice of annual field meetings of the Council of the SCO RATS to assess the situation in our countries and make the comprehensive decisions, taking into account today’s realities.

Мамлакатларимиздаги вазиятни баҳолаш ва бугунги воқеликни ҳисобга олган ҳолда мажмуавий қарорлар қабул қилиш учун Минтақавий аксилтеррор тузилмаси кенгашининг йиллик сайёр йиғилишлари амалиётини йўлга қўйиш муҳимдир.

annual йиллик
annualised йиллик ҳисобланади
annually ҳар йили
annuals йиллик ўсимликлар
biannual икки йиллик
We propose to instruct the Council of CIS Heads of Government to develop and approve a mechanism for coordinating annual quotas for guaranteed supplies of food products in demand. МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгашига талаб юқори бўлган озиқ-овқат товарларини кафолатланган тарзда етказиб берилишининг ҳар йилги квотасини келишиш механизмини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш юзасидан топшириқ берилишини таклиф этамиз.
Also, we propose to declare the ancient city of Samarkand the cultural capital of the CIS in 2024. In addition, we are taking the initiative to hold an annual open Commonwealth Chess Cup. Ўз навбатида, қадимий Самарқанд шаҳрини 2024 йилда МДҲнинг маданият пойтахти деб, эълон қилишни таклиф этамиз. Бундан ташқари, ҳар йили шахмат бўйича Ҳамдўстлик очиқ кубогини ўтказиш ташаббусини илгари сурамиз.
1. The central inspection authority shall publish an annual general report on the work of the inspection services under its control. 1. Марказий инспекция органи унинг назорати остидаги инспекция хизматлари фаолияти тўғрисида умумий ҳар йилги маърузаларни чоп этиб боради.
2. Such annual reports shall be published within a reasonable time after the end of the year to which they relate and in any case within twelve months. 2. Ушбу маърузалар мақбул муддатларда, маърузаларга тааллуқли йил якунида ва ҳар қандай ҳолда ўн икки ой ичида чоп этилади.
3. Copies of the annual reports shall be transmitted to the Director-General of the International Labour Office within a reasonable period after their publication and in any case within three months. 3. Ҳар йилги маърузаларнинг нусхалари чоп этилгандан сўнг мақбул муддатда ва ҳар қандай ҳолда уч ой ичида Халқаро Меҳнат Бюроси Бош директорига юборилади.
The annual report published by the central inspection authority shall deal with the following and other relevant subjects in so far as they are under the control of the said authority: Марказий инспекция органи томонидан чоп этиладиган ҳар йилги маърузаларда мазкур орган назорати доираси чегарасида куйидаги ва бошқа муҳим масалалар тўғрисидаги маълумотлар қамраб олинади:
3. Every Member for which a declaration made under paragraph 1 of this Article is in force shall indicate each year in its annual report upon the application of this Convention the position of its law and practice in regard to the provisions of Part II of this Convention and the extent to which effect has been given, or is proposed to be given, to the said provisions. 3. Ташкилотнинг ҳар бир аъзоси, унга нисбатан ушбу модданинг 1-бандига мувофиқ тайёрланган декларацияси кучда бўлса, ҳар йили, ушбу Конвенциянинг қўлланиши тўғрисидаги ўзининг ҳар йилги маърузаларида мазкур Конвенция II Бўлими қоидаларига нисбатан ўз қонунчилиги ва амалиётининг ҳолатини ва ушбу қоидалар қай даражада қўлланилаётгани ёки уларни қўллаш кўзда тутилаётганини кўрсатади.
There shall be included in the annual reports to be submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation full information concerning all laws and regulations by which effect is given to the provisions of this Convention. Халқаро Меҳнат Ташкилоти Уставининг 22-моддаси қоидаларига мувофиқ тақдим этиладиган ҳар йилги маърузаларга ушбу Конвенциянинг қоидаларини ҳаётга татбиқ қилувчи қонун ҳужжатлари тўғрисида тўла маълумотлар киритилади.
2. Each Member shall indicate in its first annual report upon the application of this Convention submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation any areas in respect of which it proposes to have recourse to the provisions of the present Article and shall give the reasons for which it proposes to have recourse thereto; no Member shall, after the date of its first annual report, have recourse to the provisions of the present Article except in respect of areas so indicated. 2. Ташкилотнинг ҳар бир аъзоси, Халқаро Меҳнат Ташкилоти Уставининг 22-моддасига биноан тақдим этиладиган, ушбу Конвенциянинг қўлланиши тўғрисидаги ўзининг биринчи ҳар йилги маърузасида, ушбу модданинг қоидаларидан фойдаланишни мўлжаллаган ҳар бир ҳудуд тўғрисида хабар беради ва шу қоидалардан нимага фойдаланишни мўлжаллаганлик сабабларини кўрсатади. Ташкилотнинг ҳеч бир аъзоси, биринчи ҳар йилги маърузаси тақдим этилганидан сўнг, шу маърузада кўрсатилган ҳудудлардан ташқари бошқа. ҳудудларга мазкур модда қоидаларини кўллай олмайди.
3. Each Member having recourse to the provisions of the present Article shall indicate in subsequent annual reports any areas in respect of which it renounces the right to have recourse to the provisions of the present Article. 3. Ушбу модда қоидаларидан фойдаланадиган Ташкилотнинг қар бир аъзоси ўзининг навбатдаги ҳар йилги маърузаларида қайси ҳудудларга нисбатан мазкур модда қоидаларини ишлатиш ҳуқуқидан воз кечганлиги тўғрисида хабар қилади.
1. The central inspection authority shall publish an annual general report on the work of the inspection services under its control. 1. Марказий инспекция органи унинг назорати остидаги инспекция хизматлари фаолияти тўғрисида умумий ҳар йилги маърузаларни чоп этиб боради.