USA English ‹ › UZ Uzbek

Found announce: 35 words & 2 translates

English Ўзбек
18) ratification of decree of the President of the Republic of Uzbekistan on announcement of condition of war in case of attack on the Republic of Uzbekistan or necessity of implementation of contractual obligations on mutual defense from aggression; 18) Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасига ҳужум қилинганда ёки тажовуздан бир-бирини мудофаа қилиш юзасидан тузилган шартнома мажбуриятларини бажариш зарурияти туғилганда уруш ҳолати эълон қилиш тўғрисидаги фармонини тасдиқлаш;
19) ratification of decrees of the President of the Republic of Uzbekistan on announcement of general and partial mobilization, introducing, prolongation and discontinuance of the state of emergency; 19) Ўзбекистон Республикаси Президентининг умумий ёки қисман сафарбарлик эълон қилиш, фавқулодда ҳолат жорий этиш, унинг амал қилишини узайтириш ёки тугатиш тўғрисидаги фармонларини тасдиқлаш;
18) announce condition of war in case of attack on the Republic of Uzbekistan or in case of necessity of the implementation of contractual obligations on mutual defense from aggression and within seventy two hours submit the adopted decision for approval by the chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan; 18) Ўзбекистон Республикасига ҳужум қилинганда ёки тажовуздан бир-бирини мудофаа қилиш юзасидан тузилган шартнома мажбуриятларини бажариш зарурияти туғилганда уруш ҳолати эълон қилади ва қабул қилган қарорини уч кун ичида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг тасдиғига киритади;
The Organization of Islamic Cooperation’s announcement of Khiva as the Tourism Capital of the Islamic World in 2024 was a worthy recognition of these efforts. Ислом ҳамкорлик ташкилоти томонидан Хива шаҳрининг 2024 йилда “Ислом дунёсининг туризм пойтахти” деб эълон қилиниши бу саъй-ҳаракатларнинг муносиб эътирофи бўлди.
announce эълон қилиш
announced эълон қилди
announcement эълон
announcements эълонлар
announcer диктор
announcers дикторлар
announces эълон қилади
unannounced эълон қилинмаган
’ ‘Quite right! Quite right!’ the people shouted in approval, punctuating these announcements Чавандозларнинг бари “Балли! Балли!” – деб бу гапларни олқишлаб туришди
44. And the inhabitants of the Garden will call out to the inmates of the Fire, “We found what our Lord promised us to be true; did you find what your Lord promised you to be true?” They will say, “Yes.” Thereupon a caller will announce in their midst, “The curse of Allah is upon the wrongdoers.” 44Ва жаннат эгалари дўзах эгаларига: «Биз Роббимиз бизга ваъда қилган нарсанинг ҳақ эканини топдик. Сизлар ҳам Роббингиз ваъда қилган нарсанинг ҳақ эк анини топдингизми?!» деб нидо қиладир. Улар: «Ҳа!» дерлар. Бас, улар ўрталарида бир жарчи: «Золимларга Аллоҳнинг лаънати бўлсин!!!
167. Your Lord has announced that, He would send against them, until the Day of Resurrection, those who would inflict terrible suffering upon them. Your Lord is swift in retribution, yet He is Forgiving and Merciful. 167Роббинг, албатта, уларнинг устларига қиёмат кунигача уларга ёмон азобни тоттирадиганларни юборишни эълон қилганини эсла! Албатта, Роббинг иқоби тез зотдир ва, албатта, У мағфиратли ва раҳмли Зотдир.
And I am pleased to announce today that we are committing, pending congressional approval, $1 million of technical assistance to help Uzbekistan develop its capital markets in addition to other efforts to promote financial reforms. Бугун мамнуният билан шуни эълон қиламанки, молиявий ислоҳотларни илгари суриш борасидаги бошқа саъй-ҳаракатларимизга қўшимча равишда биз, Конгресс тасдиғидан сўнг, Ўзбекистон капитал бозорларини ривожлантиришга ёрдам бериш учун 1 миллион доллар миқдорида техник ёрдам кўрсатамиз.
In this regard, I am pleased to announce the United States will provide a million dollars of assistance to increase trade and connectivity between Uzbekistan and Afghanistan. Шу муносабат билан Қўшма Штатлар Ўзбекистон ва Афғонистон ўртасидаги савдо ва алоқаларни ривожлантириш учун бир миллион доллар миқдорида ёрдам беришини эълон қилишдан мамнунман.
Future changes to norms and methods of their calculation will be officially announced by the Central Bank at least one month prior to the entry into force. The Central Bank shall officially inform on the change of the minimum authorized capital at least three months before the date of such change. Нормативлар ва уларни ҳисоб-китоб қилиш услубига бўлажак ўзгартишлар амалга киритилишидан камида бир ой олдин Марказий банк томонидан расман эълон қилинади. Устав капиталининг энг кам миқдори ўзгартирилиши тўғрисида Марказий банк бундай ўзгартиш амалга киритилишидан камида уч ой олдин расман хабар беради.
Banks shall announce their financial report in the form and within the deadlines set by the Central Bank, when the auditors verify the accuracy of the information provided therein. Банклар ўз молиявий ҳисоботларини Марказий банк белгилайдиган шакл ва муддатларда, унда кўрсатилган маълумотнинг тўғрилигини аудиторлар тасдиқлагач, матбуотда эълон қиладилар.
The First President distinguished Islam Abduganievich Karimov announced the national independence of our country to the whole world. Биринчи Президентимиз муҳтарам Ислом Абдуғаниевич Каримов бошчилигида мамлакатимизнинг миллий мустақиллигини дунёга эълон қилдик.