USA English ‹ › UZ Uzbek

Found anchor: 10 words & 2 translates

English Ўзбек
anchor лангар
anchorage анкраж
anchorages анкражлар
anchored лангарланган
anchoring лангар
anchorite анкорит
anchors лангарлар
41. He said, “Embark in it. In the name of God shall be its sailing and its anchorage. My Lord is indeed Forgiving and Merciful.” 41Ва у: «Кемага мининглар, унинг юриши ҳам, туриши ҳам Аллоҳнинг исми ила бўлур. Албатта, Роббим мағфиратли ва раҳмлидир», деди.
He anchored his battle line to the gorge in the south and arrayed his troops along the ‘Allan river, stretching to the town of Jabiyah in the north. Вахан ўз қўшинини водий жанубидаги дара ёқасидан тортиб водий шимолидаги Жабия қишлоғига қадар Аллан дарёси бўйлаб сафлади.
Across the field, Khalid stretched his infantry to match the length of the Byzantine line, with the left flank anchored on the gorge in the south, while his right flank reached the vicinity of the town of Nawa. Жанг майдонининг қарама-қарши томонида Холид ўз пиёда аскарларини Рум қўшини чизиғининг узунлигига мослаб сафлади, ва қўшин сафининг чап қаноти, жанубдаги дара ёқасига бориб тақаларди, ўнг қаноти эса, Нава шаҳри теварагига етиб борди.