USA English ‹ › UZ Uzbek

Found always: 50 words & 2 translates

English Ўзбек
I am confident that years and centuries will pass, but Sultan Jaloliddin shall always be an unfading symbol of care and love for the Homeland, serving it with faith and truthfulness», Shavkat Mirziyoyev said. Ишонаман, орадан йиллар, асрлар ўтади, Султон Жалолиддин ҳамиша юртимизни кўз қорачиғидай асраб-авайлаш, унга фарзандлик меҳри, иймон-эътиқод билан хизмат қилишнинг ўчмас тимсоли бўлиб қолади, – дея таъкидлади Шавкат Мирзиёев.
always ҳар доим
But there was always tomorrow and, if God was willing, the day after that. Майли-да! Қайдам, токларнинг барини бугун кесиб, ётқизиб, қўндоқлаб, барди билан ёпишга улгурмас-ўв! Яна эрта бор, яна Худо хоҳласа индин бор...
It was always like that: first you pack and wrap each vine for the winter; the next thing you know, everything unfurlsin the sun and in no time at all it’s green again. Бир - кўмилади, бир - яна ҳеч нарса бўлмагандек, очилади...
47. O you who were given the Book! Believe in what We sent down, confirming what you have, before We obliterate faces and turn them inside out, or curse them as We cursed the Sabbath-breakers. The command of Allah is always done. 47Эй китоб берилганлар! Юзларни бузиб,орқаларига бурмасимиздан ёхуд уларни шанба одамларини лаънатлаганимиздек лаънатламасимиздан олдин сизлардаги нарсани тасдиқловчи бўлиб келган нарсага иймон келтиринг. Аллоҳнинг иши амалга ошгусидир.

13. Because of their breaking their pledge, We cursed them, and made their hearts hard. They twist the words out of their context, and they disregarded some of what they were reminded of. You will always witness deceit from them, except for a few of them. But pardon them, and overlook. Allah loves the doers of good.

13Аҳдларини бузганлари учун уларни лаънатладик ва қалбларини қаттиқ қилдик. Улар калималарни ўз ўрнидан ўзгартирдилар. Ўзларига эслатма бўлган нарсадан кўп насибани унутдилар. Уларнинг озгиналаридан бошқаларидан мудом хиёнат кўрасан. Бас, уларни авф эт ва айбларини ўтиб юбор. Албатта, Аллоҳ яхшилик қилувчиларни севади.

A bad workman always blames his tools.

Ёмон ишчи бигиз танлар.

I want to emphasize that here in Uzbekistan, just as everywhere else in the world, observing international obligations to protect civil and political rights will always be a work in progress rights will always be a work in progress Мен алоҳида таъкидлашни истардимки, Ўзбекистонда ҳудди дунёнинг бошқа мамлакатларидаги каби, фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича халқаро мажбуриятларга риоя қилиш ҳар доимги иш бўлиб қолади
To improve, any country must: always strive to do better, engage actively with the international community, listen to and take to heart external criticism, and be capable of self-criticism Бу соҳада ютуқларга эришиш учун ҳар бир мамлакат қуйидагиларни қилиши керак: доим янада яхшироқ ҳолатга эришиш, халқаро ҳамжамият билан фаол ҳамкорлик қилиш, ташқи танқидга қулоқ солиш ва уни қалбан ҳис эта билиш ва ўз-ўзини танқид қила олиш
«The Uzbek and Turkmen peoples have lived side by side for a thousand years and have always supported each other», Shavkat Mirziyoyev has said. - Минг йиллар давомида ўзбек ва туркман халқлари ёнма-ён яшаб, бир-бирига таянч бўлиб келганлар, - деди Шавкат Мирзиёев.
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty and he always went down to help him carry either the coiled lines or the gaff and harpoon and the sail that was furled around the mast Деярли ҳар куни чолнинг денгиздан қуруқ қайтаётганлигини кўриб бола ич-ичидан эзилар эди. У чолнинг ускуналари, чангак, гарпун ва мачтага ўралган елканларини ташишга ёрдамлашгани қирғоққа келарди.
The years and centuries shall pass, but the Independence Day, which has restored our national statehood, identity and human rights, underlying all of our achievements and goals, shall always be the biggest and the most precious holiday for us and our future generations. Орадан йиллар, асрлар ўтади. Лекин миллий давлатчилигимизни, ўзлигимиз ва инсоний ҳақ-ҳуқуқларимизни тиклаб берган, барча ютуқ ва марраларимизнинг замини бўлган Мустақиллик куни биз учун, келгуси авлодларимиз учун доимо энг улуғ, энг азиз байрам бўлиб қолади.
Fifth, the issue of providing the population with CLEAN POTABLE WATER shall always be in our spotlight. Бешинчидан, аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш масаласи доимо диққатимиз марказида бўлади.
On this auspicious occasion, we sincerely congratulate our brave and courageous men, who are always vigilant and cautious on defense of the Homeland, and wish them a strength and luck. Мана шу қутлуғ кунда Ватан ҳимоясида доимо сергак ва ҳушёр турган мард ва жасур ўғлонларимизни чин дилдан қутлаб, уларга куч-ғайрат ва омадлар тилаймиз.
Taking this opportunity, I sincerely bow to our hardworking, noble and tolerant people who have been supporting our reforms and always showing selflessness in their implementation. Фурсатдан фойдаланиб, ислоҳотларимизни фаол қўллаб-қувватлаб, уларни амалга оширишда доимо фидоийлик кўрсатиб келаётган меҳнаткаш, олижаноб ва бағрикенг халқимизга чин дилдан таъзим қиламан.
I am confident that centuries shall pass, but the image of Sultan Jaloliddin shall always serve as an example of true filial love, firm will and dedication in the reliable defense of his country, selfless service to the interests of Homeland. Ишонаман, орадан йиллар, асрлар ўтади, Султон Жалолиддин ҳамиша юртимизни кўз қорачиғидек асраб-авайлаш, унга фарзандлик меҳри, иймон-эътиқод билан хизмат қилишнинг ўчмас тимсоли бўлиб қолади.
May our sacred land, our people, who gave the world such immortal heroes as Jaloliddin Manguberdi, always prosper! Дунёга Жалолиддин Мангуберди каби буюк қаҳрамонларни берган муқаддас заминимиз, она халқимиз омон бўлсин!
"That's easy. I can always borrow two dollars and a half." — Бундан осони йўқ. Мен икки доллару эллик центни хоҳлаган вақтимда қарз олишим мумкин.
The ever intensifying bloody conflicts and confrontations, the danger of terrorism and extremism in some regions of the world today require us to be always vigilant and alert. In this respect, such resolute tasks as providing for the security and inviolability of Uzbekistan’s borders, solidifying the defense capability of our country and not allowing any evil to the country’s doorsteps will always remain in the focus of our attention. Бугунги кунда дунёнинг айрим минтақаларида тобора кескинлашиб бораётган қонли можаро ва зиддиятлар, терроризм ва экстремизм хавфи биздан доимий огоҳ ва ҳушёр бўлишни талаб этмоқда. Шу борада Ўзбекистон чегараларининг хавфсизлиги ва дахлсизлигини таъминлаш, мамлакатимиз мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш, юртимиз остонасига ҳеч қандай бало-қазони яқин келтирмаслик каби ҳал қилувчи вазифалар ҳамиша диққатимиз марказида бўлади.
Our dear women, who are the priceless virtue of the Almighty Creator, dear mothers, kind spouses, cherished sisters, beloved daughters and grandchildren always care about us, boundlessly believe and render strength and assistance to us along the path of overcoming all barriers and achieving our objectives. Яратганнинг бебаҳо мўъжизаси бўлган азиз аёлларимиз, қадрли оналаримиз, меҳрибон рафиқаларимиз, мунис опа-сингилларимиз, севимли қизларимиз ва набираларимиз ҳаётда бизга барча тўсиқларни енгиб ўтиш, олдимизга қўйган мақсадларимизга эришиш йўлида доимо ғамхўрлик қилиб, ҳамиша чексиз ишонч, куч ва мадад берадилар.