USA English ‹ › UZ Uzbek

Found already: 49 words & 2 translates

English Ўзбек
Today, the total GDP of the SCO member states has reached about a quarter of the global figure. This is already a very solid contribution to the global sustainable development from a regional organization that has just crossed its 20-year threshold. Бугунги кунда ШҲТга аъзо давлатлар ялпи ички маҳсулотининг умумий ҳажми жаҳон кўрсаткичининг қарийб чорак қисмини ташкил қилмоқда. Бу эса эндигина 20 ёшга тўлган ушбу минтақавий Ташкилот томонидан дунёнинг барқарор ривожланишига қўшилаётган ҳиссасининг салмоғи юксак эканидан далолат беради.

I would also like to draw your attention to the development of secure information and communication technologies, which already largely determine modern life.

Шунингдек, кўп жиҳатдан аллақачон замонавий ҳаётни белгилаётган хавфсиз ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш масалаларига ҳам эътибор қаратишни истар эдим.

already аллақачон
118. O you who believe! Do not befriend outsiders who never cease to wish you harm. They love to see you suffer. Hatred has already appeared from their mouths, but what their hearts conceal is worse. We have made the messages clear for you, if you understand. 118Эй иймон келтирганлар, ўзингиздан бошқадан сирдош тутманг. Улар сизга ёмонлик қилишини қўймаслар. Машаққатда қолишингизни хоҳларлар. Душманликлари оғизларидаги (сўзлари)дан билиниб турибди. Дилларида махфий тургани яна ҳам каттароқ. Агар ақл юритадиган бўлсангиз, биз сизларга оят­ белгиларни баён қилиб бўлдик.

The king of lies told me to swim on:

‘Your fortune’s waiting there.’

But my soul arrayed in funeral black

Is already awaiting there.

Оқ-оқ, - деди афсоналар султони,

- Сенинг тахтинг, бахтинг унда кутадир,

Ул зардобли, қонли сувлар остида

Қора кийган жонинг жилва этадир.

But this motionless air and the tired sun’s cooling rays already hint at grief and melancholy.

Шундай эса-да, силжимас ҳаводаю қартайган ушуқ қуёшда аллақандай ҳазинлигу аччиқлик, кўзга бўлмаса-да, димоққа сезиларди.

He had already cut and dried a stack of reeds to wrap round the vines; Барди ўрилиб, ҳув чекароқда увун-тўда ғарамланган.
Ahmad Qori, who lived at the top of Abdulla’s street, had lent him a stack of books by the classic historians, and he had already researched the fine details. Кўча бошидаги Аҳмад Қоридан “Бадое ул-виқоя” ни олиб ўқиш демаса, Мулло Олим Махдуму Ҳакимхон тўраларни аврасидан астаригача титкилаб чиқди.
3. If you fear you cannot act fairly towards the orphans—then marry the women you like—two, or three, or four. But if you fear you will not be fair, then one, or what you already have. That makes it more likely that you avoid bias. 3Агар етимларга адолат қила олмасликдан қўрқсангиз, ўзингизга ёққан аёллардан иккитами, учтами, тўрттами никоҳлаб олинг. Агар адолат қила олмасликдан қўрқсангиз, биттани (олинг) ёки қўлингизда мулк бўлганлар билан (кифояланинг). Мана шу жабр қилмаслигингизга яқинроқдир.
22. Do not marry women whom your fathers married, except what is already past. That is improper, indecent, and a bad custom. 22Оталарингиз ўз никоҳларига олган аёлларни сиз ўз никоҳингизга олманг! Аввал ўтган бўлса, майли. Бу иш, албатта, фоҳиша, ғазабнок иш ва қандай ҳам ёмон йўлдир!
164. Some messengers We have already told you about, while some messengers We have not told you about. And Allah spoke to Moses directly. 164Ва Биз сенга бундан олдин қиссаларини айтиб берган ва қиссаларини айтиб бермаган Пайғамбарларни юбордик. Ва Аллоҳ Мусо ила ўзига хос гаплашди.
9. Had We made him an angel, We would have made him a man, and confused them when they are already confused. 9Агар уни фаришта қилсак ҳам, эркак қилган бўлар эдик ва ўзлари мушкуллаштирган нарсани уларга яна ҳам мушкуллаштирар эдик.
34. Other messengers before you were rejected, but they endured rejection and persecution until Our help came to them. There can be no change to Allah’s words. News of the Messengers has already reached you. 34Сендан олдин ҳам Пайғамбарлар ёлғончига чиқарилганлар. Бас, улар то нусрат келгунча ёлғончига чиқарилганларига ва берилган озорларга сабр қилганлар. Аллоҳнинг сўзларини ўзгартирувчи йўқ. Батаҳқиқ, сенга Пайғамбарларнинг хабари келган.
71. But if they intend to betray you, they have already betrayed Allah, and He has overpowered them. Allah is Knowing and Wise. 71Агар сенга хиёнат қилишни истасалар, батаҳқиқ, бундан олдин Аллоҳга хиёнат қилган эдилар. Бас У уларга қарши имкон топди. Аллоҳ билгувчи ва ҳикматли зотдир.
The government has already begun work in this area and we urge it to continue to address a problem that the COVID-19 lockdown has exacerbated all around the world Ҳукумат бу соҳада аллақачон иш бошлади ва биз уни бутун дунёда КОВИД-19 сабабли ўз-ўзини изоляция қилиш асносида кучайган ушбу муаммони ҳал қилишни давом эттиришга чақирамиз
Foreign Minister Kamilov and I started off by talking about Uzbekistan’s reform agenda, which has already started to generate new foreign investments and jobs. Ташқи ишлар вазири Комилов билан мен янги хорижий инвестицияларни жалб этиш ва иш ўринлари яратишни бошлаган Ўзбекистондаги ислоҳотлар дастурини муҳокама қилишдан бошладик.
Today, Uzbekistan, which is already a home to more than half of the population of Central Asia, is experiencing active demographic growth, which creates a solid foundation and powerful resource for the long-term sustainable development of the country. Марказий Осиё аҳолисининг ярмидан кўпи истиқомат қилаётган Ўзбекистонда бугунги кунда фаол демографик ўсиш кузатилмоқда. Бу эса мамлакатимизнинг узоқ истиқболдаги барқарор ривожланиши учун мустаҳкам пойдевор ва қудратли ресурс бўлиб хизмат қилади.
Within a few years, many of the problems that have accumulated for decades, in the solution of which virtually no one had believed, have been resolved. As my colleagues have already noted, an effective mechanism has been established for the regular Consultative Meetings of the Heads of the Central Asian States. Бир неча ўн йиллар мобайнида йиғилиб қолган, ҳал этилишига ҳеч ким ишонмай қўйган кўплаб муаммолар бир неча йил давомида бартараф этилди. Ҳамкасбларим қайд этиб ўтганларидек, Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг мунтазам Маслаҳат учрашувларининг самарали механизми яратилди.
As it has been noted, three years have already passed since the adoption of the renewed European Union Strategy for Central Asia. Таъкидлаб ўтилганидек, Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича янгиланган стратегияси қабул қилинган вақтдан буён уч йил ўтди.
40. If you do not help him, Allah has already helped him, when those who disbelieved expelled him, and he was the second of two in the cave. He said to his friend, “Do not worry, Allah is with us.” And Allah made His tranquility descend upon him, and supported him with forces you did not see, and made the word of those who disbelieved the lowest, while the Word of Allah is the Highest. Allah is Mighty and Wise. 40Агар сиз унга ёрдам бермасангиз, батаҳқиқ, Аллоҳ унга, куфр келтирганлар уни икки кишининг бири бўлган ҳолида чиқарганларида, нусрат берди. Улар икковлон ғорда турганларида, у шеригига, хафа бўлма, Аллоҳ, албатта, биз билан, деди. Бас, Аллоҳ унинг устидан Ўз сокинлигини нозил қилди ва сиз кўрмаган лашкарлар билан қўллади. Куфр келтирганлар калимасини паст қилди. Аллоҳнинг калимаси эса, ўзи юқори. Аллоҳ ғолиб ва ҳикматли зотдир.