USA English ‹ › UZ Uzbek

Found allocation: 5 words & 2 translates

English Ўзбек
allocation ажратиш
allocations ажратмалар
overallocation ортиқча тақсимлаш
reallocation қайта тақсимлаш
In 2020, the government matched its 2019 allocation of 1.2 billion soum ($114,590) to operate its Tashkent-based trafficking center for men, women, and children with official victim status. Ҳукумат 2020 йилда Тошкентдаги расмий жабрдийда мақомига эга бўлган эркаклар, аёллар ва болаларга мўлжалланган одам савдоси жабрдийдалари марказини ишлатиш учун 2019 йилдагидек 1,2 миллиард сўм ($114 590) ажратди.