USA English ‹ › UZ Uzbek

Found allied: 8 words & 2 translates

English Ўзбек
allied иттифоқдош
dallied довдираб қолди
rallied йиғилди
sallied шўрланган
tallied ҳисобланган
The name of our valiant ancestor, who overcame the hardest trials of fate and died at the age of 32, his unfading feat reminds all of us of the enduring truth: no one can ever break the people who rallied in the struggle for the freedom of Homeland. Тақдирнинг қалтис синовларини мардона енгиб ўтган, 32 ёшда ҳалок бўлган азамат аждодимизнинг ҳаёт йўли, шахсияти ва жасорати барчамизга асло эскирмайдиган бир ҳақиқатни уқтиради: Ватан озодлиги, Ватан манфаати йўлида бирлашиб, марди майдон бўлиб курашга бел боғлаган халқни ҳеч қандай куч ҳеч қачон енга олмайди.
Women from the camp rallied, and some joined the fighting.   Жамлоқдаги аёллар ёрдамга келдилар ва баъзилари жангга қўшилиб кетдилар.
On the other side of the battlefield Amr rallied his forces and halted Qanatir’s advance, while Khalid shored up Shurahbil’s ranks and pressed Jabalah’s division. Жанггоҳнинг нариги томонида Амр ўз кучларини тўплаб, Канатир хужумини тўхтата олди, Холид эса Шураҳбилга ёрдамга етиб келди ва Жабала қўшинига қарши чиқди.