USA English ‹ › UZ Uzbek

Found alike: 11 words & 2 translates

English Ўзбек
alike ўхшаш
lookalike ўхшаш
lookalikes ўхшашлар
unalike ўхшамайди
70. They said, “Call upon your Lord to show us which one; the heifers look alike to us; and Allah willing, we will be guided.” 70Улар: «Роббингга дуо қил, унинг қандай эканини бизга баён қилиб берсин, сигир бизга ноаниқ бўлиб қолди, биз, иншааллоҳ, албатта ҳидоят топувчимиз», дедилар.
118. Those who do not know say, “If only Allah would speak to us, or a sign would come to us.” Thus said those who were before them. Their hearts are alike. We have made the signs clear for people who are certain. 118Билмайдиган кимсалар: «Аллоҳ биз билан гаплашса эди ёки мўъжиза келса эди», дейишди. Улардан олдингилар ҳам уларнинг сўзига ўхшаш гапирган эдилар. Қалблари ўхшаш бўлди. Батаҳқиқ, Биз яхши билувчи қавмларга мўъжизаларни баён қилганмиз.
113. They are not alike. Among the People of the Scripture is a community that is upright; they recite Allah’s revelations throughout the night, and they prostrate themselves. 113Улар баробар эмаслар. Аҳли китоблардан Аллоҳнинг оятларини сажда қилган ҳолларида кечасида тиловат қиладиган яхши тоифалари ҳам бор.
50. Say, “I do not say to you that I possess the treasuries of Allah, nor do I know the future, nor do I say to you that I am an angel. I only follow what is inspired to me.” Say, “Are the blind and the seeing alike? Do you not think?” 50Сен:«Сизларга, ҳузуримда Аллоҳнинг хазиналари бор, демайман. Ғайбни биламан ҳам, демайман. Ва яна сизларга, мен фариштаман, ҳам демайман. Мен фақат ўзимга ваҳий қилинган нарсага эргашаман, холос», деб айт. Сен:«Кўр билан кўзи ўткир тенг бўла оладими? Ўйлаб кўрмайсизларми?» деб айт.
Civil society and government contacts alike noted these provisions, coupled with limited capacity to identify the crime among judicial officials and frontline officers, significantly constrained Uzbekistan’s ability to prosecute and convict labor traffickers. Фуқаролик жамияти ва ҳукумат вакиллари қайд этишича, ушбу қоидалар суд идоралари амалдорлари билан олд маррадаги назорат ходимлари ўртасидаги жиноят ҳолатларини аниқлаш имконияти чеклангани билан қўшилиб, Ўзбекистоннинг иш кучи савдогарлари жиноий жавобгарликка тортиш ва судлаш имкониятларини анча-мунча чеклаган.
16. Say, “Who is the Lord of the heavens and the earth?” Say, “God.” Say, “Have you taken besides Him protectors, who have no power to profit or harm even themselves?” Say, “Are the blind and the seeing equal? Or are darkness and light equal? Or have they assigned to God associates, who created the likes of His creation, so that the creations seemed to them alike? Say, “God is the Creator of all things, and He is The One, the Irresistible.” 16Сен: «Осмонлару ернинг Робби ким?» деб айт. «Аллоҳ», дегин. «Ўзингизга Ундан ўзга, ўзларига фойда ёки зарарга эга бўлмаган валийларни тутдингизми?» дегин. «Кўзи кўр билан кўрувчи баробар бўлурми ёки зулматлар билан нур баробар бўлурми?» дегин. Ёки улар Аллоҳга У яратган махлуқотларга ўхшаш махуқотларни яратганларни шерик қилиб олдилару уларга яратилган махлуқотларга ўхшаш кўринмоқдами? «Барча нарсанинг яратувчиси Аллоҳдир. Ва У бирдир, Қаҳҳордир», дегин.
With the arrival of the Mughals, and especially from the time of Akbar onwards, this system of purdah became de rigueur among elite women, Hindu and Muslim alike, because Akbar married into Rajput houses Буюк мўғуллар келиши, айниқса, Акбар замонидан бошлаб, мана шу пурда тизимини ҳам ҳинди, ҳам мусулмон зодагон аёллари учун бажариш мажбурий эди, чунки Акбар ражпутлар билан қариндош бўлган