USA English ‹ › UZ Uzbek

Found aims: 23 words & 2 translates

English Ўзбек
acclaims олқишлайди
aims мақсадлар
claims даъволар
declaims даъво қилади
disclaims рад этади
exclaims хитоб қилади
maims ногиронлар
proclaims эълон қилади
reclaims қайтариб олади
15. Those of your women who commit lewdness, you must have four witnesses against them, from among you. If they testify, confine them to the homes until death claims them, or Allah makes a way for them. 15Аёлларингиздан фоҳиша (зино) қилганларига ўзларингиздан тўртта гувоҳ келтиринг. Агар гувоҳлик берсалар, уларни то ўлим етгунча ёки Аллоҳ бир йўл кўрсатгунча уйларида тутиб туринг.
1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article. 1. Аҳдлашувчи Давлатлар солиқ даъволарини ундиришда бир-бйрларига ёрдам кўрсатадилар. Ушбу ёрдам 1 ва 2-модда қоидалари билан чекланмайди. Ахдлашувчи Давлатларнинг ваколатли органлари мазкур моддани қўллаш усулини ўзаро келишув йўли билан белгилайдилар.
138. And they say, “These animals and crops are restricted; none may eat them except those we permit,” by their claims, and animals whose backs are forbidden, and animals over which they do not pronounce the name of Allah—fabricating lies against Him. He will repay them for what they used to invent. 138Улар ўзларича: «Мана бу чорва ва эк инлар ҳаром, уларни фақат биз хоҳлаган кишиларгина ейрлар ва мана бу миниши ҳаром қилинган чорвалар», дедилар. Улар маълум чорваларга Аллоҳнинг номини зикр қилмаслар. Бу эса, у зотга туҳматдир. У тезда қилган туҳматлари туфайли уларга жазо беражак.
Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction. мазкур Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясини барча халқлар ва барча давлатлар бажаришга интилиши лозим бўлган вазифа сифатида эълон қилар экан, бундан муддао шуки, ҳар бир инсон ва жамиятнинг ҳар бир ташкилоти доимо ушбу Декларацияни назарда тутган ҳолда маърифат ва таълим йўли билан бу ҳуқуқ ва эркинликларнинг ҳурмат қилинишига кўмаклашиши, миллий ва халқаро тараққийпарвар тадбирлар орқали ҳам унинг бажарилиши таъминланишига, Ташкилотга аъзо бўлган давлатлар халқлари ўртасида ва ушбу давлатларнинг юрисдикциясидаги ҳудудларда яшаётган халқлар ўртасида ялписига ва самарали тан олинишига интилишлари зарур.
“Why are they so expensive?” I ask the master bird man. “Because they are so beautiful,” Mohammad Khitab exclaims. "Нега улар жуда қиммат?" деб сўрайман мен қуш эгасидан. "Чунки улар жуда гўзал", деб жавоб беради Муҳаммад Хитоб.
That it remains in force raises questions about Toqaev’s claims of a “New Kazakhstan," a slogan the head of state has championed after sidelining Nazarbaev’s powerful clan following the unrest in January, Satpaev argued. Сатпаев қонун ҳамон кучда қолаётгани Тоқаевнинг «Янги Қозоғистон» тўғрисидаги даъволарига шубҳа туғдиришини айтди. Январь ойида содир бўлган тартибсизликлар ортидан Тоқаев Назарбоевнинг қудратли уруғини четлатиб, «Янги Қозоғистон» шиорини ишлата бошлаган.
absence of claims of the clearing participants — the seller and the buyer — within the period established by the agreement, without penalty. клиринг иштирокчилари — сотувчи ва харидорнинг шартномада кўрсатилган муддат давомида эътирозлари бўлмаганда, жарималарсиз.
and for these ends to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples, have resolved to combine our efforts to accomplish these aims.

ва шу мақсадда сабр-тоқат намоён этиб, яхши қўшнилар каби биргаликда, ўзаро тотувликда яшашга ва халқаро тинчлик ва хавфсизликни сақлаш учун кучларимизни бирлаштиришга ва тегишли принцип ва услубларни қабул қилиш билан қуролли кучларнинг умумий манфаатлардан бўлак мақсадлар учун ишлатилмаслигини таъминлашга ва халқаро аппаратдан барча халқларнинг иқтисодий ва ижтомоий тараққиётига ёрдам бериш учун фойдаланишга қатъий аҳд қилиб, ўз куч-ғайратимизни шу мақсадларга сарфлашга қарор қилдик. 
In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.

Хавфсизлик Кенгаши вазиятнинг ёмонлашувига йўл қўймаслик учун тавсиялар бериш ёки 39-моддада кўзда тутилган чораларни кўриш ҳақида қарор қабул қилишдан аввал, манфаатдор томонлардан ўзи вақтинча кўрилиши лозим ва маъқул, деб топган чораларнинг бажаралишини талаб этишга вакил қилинади. Бундай вақтинча чоралар манфаатдор томонларнинг ҳуқуқларига, даъволарига ёки мавқеига зарар этказмаслиги лозим. Хавфсизлик Кенгаши шу муваққат чораларнинг бажарилмаганлигини тегишлича ҳисобга олади.
The “Uzbekistan 2030” Strategy aims to increase the number of residents to 7,500, create 100,000 jobs and boosting the industry’s export volume to US$5 billion. “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида резидентлар сонини 10 баробар ошириб, улардаги иш ўринларини 100 мингтага етказиш, соҳада экспорт ҳажмини 5 миллиард долларга олиб чиқиш белгиланган.
To this end, it is proposed to implement the “Zero Risk” program, which aims to attract IT service export companies to the regions on a large scale. Шу мақсадда, ҳудудларга IT-экспортчи ташкилотларни кенг жалб қилишга қаратилган “Zero Risk” дастурини қўллаш таклиф этилмоқда.