USA English ‹ › UZ Uzbek

Found aimed: 54 words & 2 translates

English Ўзбек
The state shall safeguard the rights and freedoms of citizens proclaimed by the Constitution and laws. Давлат фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамланган ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлайди.

The Comprehensive Plan for the Implementation of the Treaty on Long-term Good Neighborliness, Friendship and Cooperation, which is being adopted today, is aimed precisely at these goals.

Бугун қабул қилинаётган Узоқ муддатли яхши қўшничилик, дўстлик ва ҳамкорлик тўғрисидаги шартномани амалга ошириш бўйича комплекс режа айнан шу мақсадларга қаратилган.

An increase in mutual tourist flows, the implementation of joint programs and projects in tourism shall be aimed at this.

Ўзаро туристик оқимларни кўпайтириш, сайёҳлик соҳасида қўшма дастурлар ва лойиҳаларни амалга ошириш ҳам шу мақсадга йўналтирилади.

acclaimed эътироф этилган
aimed мақсад қилган
claimed даъво қилган
declaimed эълон қилинган
disclaimed рад этилган
exclaimed - хитоб қилди
maimed ногирон
proclaimed эълон қилинган
reclaimed қайтариб олинган
unclaimed даъво қилинмаган
Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States), солиқларни тўлашдан қочиш ва бош тортиш йўли билан солиққа тортилмаслик ҳамда солиқ солинишини камайтириш имкониятини (жумладан, учинчи давлатлар резидентларининг билвосита манфаатлари учун мазкур Конвенция томонидан такдим этиладиган имтиёзлар берилишига йўл очадиган имкониятларни) яратмаслик учун даромад ва мол-мулк солиқларига нисбатан иккиёқлама солиқ солишни бартараф қилиш тўғрисида Конвенция тузиш мақсадида,
94. “You have come to Us individually, just as We created you the first time, leaving behind you everything We gave you. We do not see with you your intercessors—those you claimed were your partners. The link between you is cut, and what you had asserted has failed you.” 94Худди сизларни дастлаб халқ қилганимиздек, ҳузуримизга якка­якка келдингиз. Сизларга берган нарсаларимизни ортингизда қолдирдингиз. Сизлар ўзингизча шерик деб ўйлаган шафоатчиларингизни кўрмаяпмиз?! Батаҳқиқ, ораларингиз узилди. Сиз даъво қилган нарса ғойиб бўлди.
‘What a rider!’ Nasrullo exclaimed “Азамат!” - деб юборди силлиқ юзли Насруллоҳхон
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people, инсон ҳуқуқларини менсимаслик ва уни поймол этиш инсоният виждони қийналадиган ваҳшиёна ишлар содир этилишига олиб келганини, кишилар сўз эркинлиги ва эътиқод эркинлигига эга бўладиган ҳамда қўрқув ва муҳтожликдан ҳоли шароитда яшайдиган дунёни яратиш инсонларнинг эзгу интилишидир деб эълон қилинганлигини эътиборга олиб;
Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. Ушбу Декларациядаги ҳеч бир нарса бирор бир давлат, кишилар гуруҳи ёки алоҳида шахслар мазкур Декларацияда баён этилган ҳуқуқ ва эркинликларни йўқ, қилишга йўналтирилган фаолият билан шуғулланиши ёки ҳаракат қилиши мумкин деб талқин этилмаслиги керак.
Michael Pompeo voiced support for Uzbekistan’s active efforts aimed at achieving peace and stability, promoting concrete infrastructure projects for the socio-economic reconstruction of Afghanistan. Майкл Помпео Ўзбекистоннинг тинчлик ва барқарорликка эришиш, Афғонистонни ижтимоий-иқтисодий тиклашга доир аниқ инфратузилма лойиҳаларини илгари суришга қаратилган фаол саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлади.
43. We will remove whatever rancor is in their hearts. Rivers will flow beneath them. And they will say, “Praise be to Allah, who has guided us to this. Had Allah not guided us, we would never be guided. The messengers of our Lord did come with the truth.” And it will be proclaimed to them, “This is the Garden you are made to inherit, on account of what you used to do.” 43Ва кўксиларидаги ғиллу ғашларни чиқариб олдик, остиларидан анҳорлар оқиб турибди. Улар: «Бизни шунга ҳидоят қилган Аллоҳга ҳамдлар бўлсин, агар Аллоҳ бизни ҳидоят қилмаганда, ўзимиз йўл топа олмас эдик. Роббимизнинг элчилари ҳақни келтирдилар», дедилар. Ва уларга: «Мана шу жаннатингизни қилган амалларингиз туфайли мерос қилиб олдингиз», деб нидо қилинур.