USA English ‹ › UZ Uzbek

Found aid: 847 words & 2 translates

English Ўзбек
Citizens working on hire shall be entitled to a paid rest. The number of working hours and the duration of paid leave shall be specified by law. Ёлланиб ишлаётган барча фуқаролар дам олиш ҳуқуқига эгадирлар. Иш вақти ва ҳақ тўланадиган меҳнат таътилининг муддати қонун билан белгиланади.
Deputies of the Legislative Chamber and members of the Senate, working in the Senate on a permanent basis for the period of their powers, may not be engaged in other paid activity except for research and pedagogical. Қонунчилик палатаси депутатлари ҳамда Сенатда доимий асосда ишловчи Сенат аъзолари ўз ваколатлари даврида илмий ва педагогик фаолиятдан ташқари ҳақ тўланадиган бошқа турдаги фаолият билан шуғулланишлари мумкин эмас.
The President, during his term of office, may not hold any other paid post, serve as deputy of representative body, engage in commercial activity. Президент ўз вазифасини бажариб турган даврда бошқа ҳақ тўланадиган лавозимни эгаллаши, вакиллик органининг депутати бўлиши, тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши мумкин эмас.
Judges may not be members of political parties, participate in political movements, as well as be engaged in any other paid activity except for research and pedagogical. Судьялар сиёсий партияларнинг аъзоси бўлиши, сиёсий ҳаракатларда иштирок этиши, шунингдек илмий ва педагогик фаолиятдан ташқари ҳақ тўланадиган бошқа бирон-бир фаолият турлари билан шуғулланиши мумкин эмас.
He has paid much attention to further enhancement of the credibility of the unique institution of self-government – makhalla, other social organizations, consistent consolidation of their role in the community through broad involvement in the process of democratic reforms, as well as the preservation and enrichment of national spiritual values. Ўзини ўзи бошқаришнинг ноёб институти бўлган маҳалланинг нуфузи ва обрўсини янада ошириш, шунингдек, бошқа жамоат ташкилотларини демократик ислоҳотларга кенг жалб этиш орқали жамиятда уларнинг мавқеини мустаҳкамлаш, миллий маънавий қадриятларни эъзозлаш ва изчил ривожлантириш ишларига юқори даражада эътибор қаратди.
For love and loyalty to Homeland, honor and glory in the world, rarely can someone compare with Jaloliddin Manguberdi», Shavkat Mirziyoyev has said. Она юртга муҳаббат ва садоқат, ор-номус ва шон-шараф бобида Жалолиддин Мангубердига тенг келадиган улуғ шахслар дунёда камдан-кам учрайди, – деди Шавкат Мирзиёев.
Having seen his courage, Genghis Khan said: «How happy is the father that has a heroic son like him». Ҳатто Чингизхондек буюк ҳукмдор ҳам унинг матонатини кўриб: “Бундай қаҳрамон фарзанди бор ота нақадар бахтлидир”, деб тан берган.

A railway has been laid to the city of Khiva, a new railway station has been established.

“Очиқ осмон остидаги музей” номини олган Хива шаҳрига темир йўл етиб борди ва янги вокзал ишга туширилди.

I am confident that years and centuries will pass, but Sultan Jaloliddin shall always be an unfading symbol of care and love for the Homeland, serving it with faith and truthfulness», Shavkat Mirziyoyev said. Ишонаман, орадан йиллар, асрлар ўтади, Султон Жалолиддин ҳамиша юртимизни кўз қорачиғидай асраб-авайлаш, унга фарзандлик меҳри, иймон-эътиқод билан хизмат қилишнинг ўчмас тимсоли бўлиб қолади, – дея таъкидлади Шавкат Мирзиёев.

President Shavkat Mirziyoyev laid flowers to the monument of Jaloliddin Manguberdi.

Президент Шавкат Мирзиёев Жалолиддин Мангуберди битиктошига гулчамбар қўйди.

A special attention is paid to the formation of the necessary contractual and legal framework and the promotion of specific projects and programs of joint cooperation, primarily in the agro-industrial sphere. Бунинг учун зарур шартномавий-ҳуқуқий асосларни шакллантириш, қўшма кооперация, энг аввало, агросаноат соҳасида аниқ лойиҳа ва дастурларни илгари суриш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.

In addition, the most serious attention should be paid to programs for cultivation and processing agricultural crops, formation of coordinated schemes of direct mutual deliveries, organization of efficient logistics, «green» and express corridors for the delivery of high-quality and affordable food products.

Бундан ташқари, қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш ва қайта ишлаш дастурларига, тўғридан-тўғри ўзаро таъминотнинг мувофиқлаштирилган схемаларини шакллантиришга, юқори сифатли ва арзон озиқ-овқат маҳсулотларини етказиб бериш учун самарали логистика, "яшил" ва экспресс-йўлакларни ташкил этишга жиддий эътибор қаратиш лозим.

adelaide аделаида
aforesaid юқорида айтилган
afraid қўрқиб
aid ёрдам
aide ёрдамчи
aided ёрдам берди
aidedecamp ёрдамчи мактаб
aider ёрдамчи