USA English ‹ › UZ Uzbek

Found agriculture: 12 words & 2 translates

English Ўзбек

Shavkat Mirziyoyev was born on July 24, 1957 in Zaamin District of Jizzakh Region to a family of doctors. He is an Uzbek by nationality, with higher education. In 1981 he graduated from the Tashkent Institute of Engineers of Irrigation and Mechanization of Agriculture and earned a degree in mechanical engineering. He holds a Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor.

Шавкат Миромонович Мирзиёев 1957 йил 24 июлда Жиззах вилоятининг Зомин туманида шифокор оиласида туғилган. Миллати – ўзбек. Олий маълумотли, 1981 йили Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтини тугатган. Муҳандис-механик мутахассислигига эга. Техника фанлари номзоди, доцент.

Shavkat Mirziyoyev started his career in 1981 at the Tashkent Institute of Engineers of Irrigation and Mechanization of Agriculture, where he served as a junior research fellow, senior lecturer, associate professor, and the vice rector for academic affairs. Меҳнат фаолиятини 1981 йилда Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтида бошлаб, кичик илмий ходим, катта ўқитувчи, доцент, ўқув ишлари бўйича проректор лавозимларида ишлади.

– an agreement between the Ministries of Agriculture.

- қишлоқ хўжалиги вазирликлари ўртасидаги битим.

agriculture қишлоқ хўжалиги
The leaders paid a particular attention to the development of cooperation projects. An agreement was reached on intensifying the formation and implementation of new projects in such priority sectors as industry, energy, chemical industry and agriculture. Томонлар кооперация лойиҳаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратди. Саноат, энергетика, кимё тармоғи ва қишлоқ хўжалиги каби устувор тармоқларда янги лойиҳаларни шакллантириш ва амалга ошириш борасидаги ишларни кучайтиришга келишиб олинди.
development of «smart» agriculture by the help of the European network «Smart-AKIS», tapping the potential of renewable energy sources. «Smart-AKIS» европа тармоғи ёрдамида «ақлли» қишлоқ хўжалигини ривожлантириш; қайта тикланувчи энергия манбалари имкониятларини ишга солиш.
Despite a 2018 government prohibition on the practice, some local officials continue to force teachers, students (including children), private businesses employees, and others to work in construction and other forms of non-cotton agriculture, and to clean parks, streets, and buildings. Ҳукумат 2018 йилда жорий этган тақиққа қарамай, айрим маҳаллий амалдорлар ўқитувчилар, талабалар (жумладан, болалар), хусусий корхоналар ишчилари ва бошқаларни қурилишга ва пахта етиштиришдан ўзга қишлоқ хўжалик ишларига, истироҳат боғлари, кўчалар ва биноларни тозалашга мажбурлашни давом эттирмоқда.
The issues of reforming the agriculture and ensuring the food security, no doubt, will remain as one of the most important tasks for us. Most importantly, a profound attention will be paid to consistently developing the complex of agricultural industry and its locomotive, i.e. the diversified farming entities, which are its driving force. Қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалалари, ҳеч шубҳасиз, биз учун энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолади. Энг аввало, агросаноат комплекси ва унинг локомотиви, яъни ҳаракатга келтирувчи кучи бўлган кўп тармоқли фермер хўжаликларини изчил ривожлантиришга катта эътибор қаратилади.
Other refrigeration equipment for the food industry and agriculture Озиқ-овқат саноати ва қишлоқ хўжалиги учун бошқа совутиш ёки музлатиш ускуналари
Irrigation equipment for agriculture or horticulture (drip and rain irrigation systems) Қишлоқ хўжалиги ёки боғдорчилик учун ёмғирлатиб суғориш технологиясининг Center Pivot ва мобиль суғориш тизимлари (стационар пирали ёки кўчма ёмғирлатиб суғориш тизимлари)
Irrigation equipment for agriculture or horticulture (drip and rain irrigation systems) components Қишлоқ хўжалиги ёки боғдорчилик учун ёмғирлатиб суғориш технологиясининг Center Pivot ва мобиль суғориш тизимлари (стационар пирали ёки кўчма ёмғирлатиб суғориш тизимлари) бутловчи ва эҳтиёт қисмлари
Other equipment for agriculture, horticulture, forestry, fisheries, poultry or beekeeping, including mechanical or heating equipment for growing seeds Қишлоқ хўжалиги, боғдорчилик, ўрмон хўжалиги, балиқчилик, паррандачилик ёки асаларичилик учун бошқа ускуналар, шу жумладан, уруғларни ўстириш учун механик ёки иситиш мосламали ускуналар