USA English ‹ › UZ Uzbek

Found agricultural: 17 words & 2 translates

English Ўзбек
In his activities Shavkat Mirziyoyev attached a special significance to economic development on the industrial basis, improvement of the country’s exporting potential, cardinal transformation of the agricultural sector, especially the extensive advancement of farming enterprise, profound processing of agricultural products, provision for food security of the nation and the guaranteed supply of goods to the population at reasonable prices. Мамлакат иқтисодиётини индустриал ривожлантириш, республиканинг экспорт салоҳиятини ошириш, аграр соҳани тубдан ислоҳ қилиш, айниқса, фермерлик ҳаракатини тараққий топтириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш, республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва аҳолини кафолатланган ва арзон маҳсулотлар билан таъминлаш ишларига устувор даражада эътибор қаратди.

We should admit that despite the fact that our countries are major producers, exporters and importers of agricultural and food products, we have not yet been able to establish serious cooperation on food security issues at the SCO platform.

Шуни тан олиш керакки, мамлакатларимиз қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг йирик ишлаб чиқарувчилари, экспорт ва импорт қилувчилари бўлишига қарамасдан, ШҲТ доирасида озиқ-овқат хавфсизлиги масалалари бўйича ҳали жиддий ҳамжиҳатликни йўлга қўя олмадик.

In addition, the most serious attention should be paid to programs for cultivation and processing agricultural crops, formation of coordinated schemes of direct mutual deliveries, organization of efficient logistics, «green» and express corridors for the delivery of high-quality and affordable food products.

Бундан ташқари, қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш ва қайта ишлаш дастурларига, тўғридан-тўғри ўзаро таъминотнинг мувофиқлаштирилган схемаларини шакллантиришга, юқори сифатли ва арзон озиқ-овқат маҳсулотларини етказиб бериш учун самарали логистика, "яшил" ва экспресс-йўлакларни ташкил этишга жиддий эътибор қаратиш лозим.

agricultural қишлоқ хўжалиги
agriculturalist қишлоқ хўжалиги мутахассиси
agriculturalists қишлоқ хўжалиги мутахассислари
agriculturally қишлоқ хўжалигида
Constructive political dialogue has been established, including the one on the regional and international agenda. Cooperation has been enhancing in the trade, economic, investment, technological, financial, agricultural, energy, educational, human rights and cultural-humanitarian fields. Конструктив, шу жумладан минтақавий ва халқаро аҳамиятга молик масалалар бўйича сиёсий мулоқот йўлга қўйилди. Савдо-иқтисодий, инвестициявий, технологик, молиявий, аграр, энергетик, таълим, ҳуқуқни ҳимоя қилиш ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик кенгаймоқда.
• Establish and implement a legal framework to regulate labor brokers involved in the recruitment of seasonal agricultural workers. мавсумий қишлоқ хўжалик ишчиларини ёллаш билан шуғулланадиган меҳнат брокерлари фаолиятини тартибга солиш учун ҳуқуқий база яратиш ва амалиётга татбиқ қилиш;
NGO observers noted the absence of a legal framework to ensure oversight of worker contracts and regulate and ensure proper licensing of labor recruitment intermediaries left seasonal agricultural workers vulnerable to forced labor in some cluster sites. ННТлар кузатувчилари қайд этишича, ишчилар билан тузилган шартномаларни назорат қилиш, тартибга солиш ва иш кучини ёлловчилар тегишли тартибда лицензия олишини таъминлаш учун ҳуқуқий базанинг йўқлиги мавсумий ишчиларни айрим кластерларда мажбурий меҳнат олдида иложсиз қолишига сабаб бўлган.
Uzbekistani nationals are subjected to forced labor in these regions in the construction, transportation, oil and gas, agricultural, retail, and food sectors. Ўзбекистон ватандошлари ушбу минтақаларда қурилиш, транспорт, нефт ва газ, қишлоқ хўжалиги, чакана савдо ва озиқ-овқат соҳаларида мажбурий меҳнатга дучор бўлмоқда.
The issues of reforming the agriculture and ensuring the food security, no doubt, will remain as one of the most important tasks for us. Most importantly, a profound attention will be paid to consistently developing the complex of agricultural industry and its locomotive, i.e. the diversified farming entities, which are its driving force. Қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалалари, ҳеч шубҳасиз, биз учун энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолади. Энг аввало, агросаноат комплекси ва унинг локомотиви, яъни ҳаракатга келтирувчи кучи бўлган кўп тармоқли фермер хўжаликларини изчил ривожлантиришга катта эътибор қаратилади.
There have been a host of other economic reforms, from tax reforms to agricultural reforms and many more, all designed to root out the principles of the command economy that has failed the Uzbek people over the past decades and to set Uzbekistan on the path to becoming a market economy from which the people can – I hope – benefit Сўнгги ўн йилликларда ўзбек халқини муаммолар гирдобига ташлаган буйруқбозлик иқтисодиёти принципларини қўпориб ташлаш ҳамда Ўзбекистонни мен одамлар фойда кўришига ишонаётган бозор иқтисодиёти йўлига олиб чиқишга қаратилган солиқ ислоҳотидан тортиб, қишлоқ хўжалиги ва яна бошқа ислоҳотларгача бўлган ииқтисодий ўзгаришлар ўтказилди
We can recall the scandal last year over the men made to stand in a ditch and carry lumps of clay as a punishment for allegedly not looking after agricultural land properly, which led to the firing of the deputy prime minister Ўтган йили гўё қишлоқ хўжалик экинларига яхши қарамагани учун жазо тариқасида ариққа туширилиб, қўлига кесак кўтартириб қўйилган кишилар билан рўй берган можаро эсимизда – у бош вазир ўринбосарининг лавозимидан бўшатилишига сабаб бўлган эди
Dryers for agricultural products Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари учун қуритгичлар
Machines for cleaning, sorting or calibrating eggs, fruits or other agricultural products Тухум, мева ёки бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини тозалаш, саралаш ёки колибрлаш учун машиналар

By the economy sectors, the growth of the volume of industrial products manufacturing in 2024 is forecasted to be at 6%, construction works – 6.3%, in services sector – 6.4%, while in agricultural sector– 4.1%.

Иқтисодиёт тармоқлари бўйича 2024 йилда саноат ишлаб чиқаришининг ўсиши 6 фоиз, қурилиш ишларининг ўсиши 6,3 фоиз, хизмат кўрсатиш соҳасидаги ўсиш 6,4 фоиз, қишлоқ хўжалигидаги ўсиш 4,1 фоиз бўлиши кутилмоқда.