USA English ‹ › UZ Uzbek

Found agenda: 18 words & 2 translates

English Ўзбек
At the platforms of more than eighty major events held during the year, a comprehensive agenda was formed for the SCO – starting from the issues of further expanding cooperation in the security, strengthening transport and economic connectivity and positioning the Organization in the international arena up to the search for new ways and points for development. Йил давомида ўтказилган саксондан ортиқ йирик тадбирлар доирасида ШҲТ учун кенг қамровли кун тартиби шакллантирилди. Бунда хавфсизлик соҳасидаги алоқаларни янада кенгайтириш, транспорт ва иқтисодий ўзаро боғлиқликни кучайтириш, Ташкилотнинг халқаро майдондаги ўрнини мустаҳкамлаш, ривожланишнинг янги йўллари ва нуқталарини излаш каби кўплаб муҳим масалалар қамраб олинди.
By bringing our positions closer to each other, together we can develop a new SCO agenda for a more peaceful, stable and prosperous Afghanistan. Only in this way can we create a truly stable and sustainable SCO space with an indivisible security. Ўзаро позицияларимизни яқинлаштириб, тинч, барқарор ва фаровон Афғонистон учун ШҲТнинг янги кун тартибини биргаликда ишлаб чиқа олишимизга аминман. Шундагина том маънода барқарор ва изчил ривожланаётган, яхлит хавфсизликка эга бўлган ШҲТ маконини барпо эта оламиз.
Therefore, we are confident that in Samarkand we shall witness the birth of a new stage in the life of SCO – the number of its members will grow, and its future agenda will be formed, and this is highly symbolic. Шу сабабдан аминмизки, Самарқандда ШҲТ ҳаётининг янги босқичи бошланишига гувоҳ бўламиз – Ташкилотнинг таркиби кенгайиб, унинг келажак кун тартиби шаклланади ва бунда чуқур рамзий маъно мужассам.

The issues of the environmental agenda are particularly urgent.

Кун тартибидаги экологик муаммолар алоҳида долзарблик касб этмоқда.

agenda кун тартиби
agendas кун тартиби
The Uzbek side supports the adoption of documents included on the agenda of this summit. Ўзбекистон томони бугунги саммитнинг кун тартибига киритилган ҳужжатларнинг қабул қилинишини қўллаб-қувватлайди.
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part. Ҳар гал, Халқаро Меҳнат Бюроси Маъмурий кенгаши зарур деб топганда, Бош конференцияга ушбу Конвенциянинг қўлланилиши тўғрисидаги маърузани тақдим этади ва уни тўла ёки қисман қайта кўриб чиқиш ҳақидаги масалани Конференция кун тартибига киритиш кераклигини ёки керак эмаслигини кўриб чиқади.
Constructive political dialogue has been established, including the one on the regional and international agenda. Cooperation has been enhancing in the trade, economic, investment, technological, financial, agricultural, energy, educational, human rights and cultural-humanitarian fields. Конструктив, шу жумладан минтақавий ва халқаро аҳамиятга молик масалалар бўйича сиёсий мулоқот йўлга қўйилди. Савдо-иқтисодий, инвестициявий, технологик, молиявий, аграр, энергетик, таълим, ҳуқуқни ҳимоя қилиш ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик кенгаймоқда.
Foreign Minister Kamilov and I started off by talking about Uzbekistan’s reform agenda, which has already started to generate new foreign investments and jobs. Ташқи ишлар вазири Комилов билан мен янги хорижий инвестицияларни жалб этиш ва иш ўринлари яратишни бошлаган Ўзбекистондаги ислоҳотлар дастурини муҳокама қилишдан бошладик.
The topical issues of the regional and international agenda have been discussed. Минтақавий ва халқаро кун тартибининг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
In view of this, Uzbekistan is steadily promoting the agenda of good-neighborliness and regional partnership. Айнан шу боис, Ўзбекистон яхши қўшничилик ва минтақавий шериклик масаласини қатъий илгари сурмоқда.
We invite the European side to actively join the implementation of the «Green Agenda» program adopted in our region, in particular, in the following specific areas: Европа томонини минтақамизда қабул қилинган «Яшил кун тартиби» дастурини, жумладан, қуйидаги аниқ йўналишларни амалга оширишда фаол иштирок этишга чақирамиз:
Third. The key issue on today's agenda is the adaptation of our ECONOMIES to escalating the negative consequences of the global crisis. It is important here: Учинчидан. Бугунги учрашувимиз кун тартибидаги муҳим масала – иқтисодиётларимизнинг глобал инқирознинг кучайиб бораётган салбий оқибатларига мослашувидан иборатдир.
If such a conference has not been held before the tenth annual session of the General Assembly following the coming into force of the present Charter, the proposal to call such a conference shall be placed on the agenda of that session of the General Assembly, and the conference shall be held if so decided by a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council.

3. Агар шундай Конференция ушбу Низом кучга кирган кундан бошлаб ҳисоблаганда Бош Ассамблеянинг ўнинчи йиллик сессиясигача бўлиб ўтмаса, шундай Конференция чақириш тўғрисидаги таклиф Бош Ассамблеянинг шу сессияси кун тартибига киритилади ва Бош Ассамблея Аъзоларининг оддий кўпчилиги овози билан ва Хавфсизлик Кенгашининг исталган етти аъзоси овози билан Конференция чақирилади.
Besides, the views were exchanged on the current issues of a regional agenda. Минтақавий кун тартибидаги долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашилди.
The Head of our State focused on the comprehensive reforms that Uzbekistan will implement in the upcoming years He also highlighted several initiatives that have been launched to address the most urgent issues on the global and regional agenda. Давлатимиз раҳбари кейинги йилларда Ўзбекистонда амалга оширилаётган ва ортга қайтмас тус олган кенг кўламли ислоҳотларга алоҳида тўхталиб, глобал ва минтақавий кун тартибидаги энг долзарб масалалар ечимига қаратилган қатор ташаббусларни илгари сурди.
To establish effective cooperation in this field with the United Nations and its specialized agencies, it has been proposed to create a Working Group to promote youth development in Central Asia and develop the program "Youth Agenda for Central Asia - 2030." Бу соҳада Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва унинг ихтисослашган тузилмалари билан самарали ҳамкорлик ўрнатиш мақсадида Марказий Осиё ёшларини ривожлантиришга кўмаклашиш бўйича ишчи гуруҳ ташкил этиш ва унинг доирасида “Марказий Осиё ёшларининг кун тартиби – 2030” дастурини ишлаб чиқиш таклиф этилди.