USA English ‹ › UZ Uzbek

Found advise: 21 words & 2 translates

English Ўзбек
advise маслаҳат беринг
advised маслаҳат берди
advisedly маслаҳат билан
adviser маслаҳатчи
advisers маслаҳатчилар
advises маслаҳат беради
illadvised ақлдан озган
inadvisedly маслаҳациз
232. When you divorce women, and they have reached their term, do not prevent them from marrying their husbands, provided they agree on fair terms. Thereby is advised whoever among you believes in Allah and the Last Day. That is better and more decent for you. Allah knows, and you do not know. 232Хотинларни талоқ қилганингизда, муддатлари охирига етганда, яхшилик билан ўзаро рози бўлишиб, эрларига қайта никоҳланишларини ман қилиб, қийинлаштирманг. Ушбу ила сизлардан Аллоҳга ва охират кунига иймон келтирганлар ваъзланади. Шундоқ қилишингиз сиз учун тозароқ ва покроқдир. Ва Аллоҳ билади, сиз эса билмайсиз.
62. “I deliver to you the messages of my Lord, and I advise you, and I know from Allah what you do not know.” 62Сизларга Роббимнинг юборганларини етказаман, насиҳат қиламан ва Аллоҳ томонидан сиз билмаган нарсани биламан.
68. “I convey to you the messages of my Lord, and I am a trustworthy adviser to you.” 68Сизларга Роббимнинг юборганларини етказаман ва мен сизларга ишончли насиҳатгўйман.
79. Then he turned away from them, and said, “O my people, I have delivered to you the message of my Lord, and I have advised you, but you do not like those who give advice.” 79Кейин, У улардан юз ўгирди ва: «Эй қавмим, батаҳқиқ, мен сизга Роббимнинг юборганини етказдим ва насиҳат қилдим. Лекин сиз насиҳат қилувчиларни севмас эк ансиз», деди.
93. So he turned away from them, and said, “O my people, I have delivered to you the messages of my Lord, and I have advised you, so why should I grieve over a disbelieving people?” 93Кейин У улардан юз ўгирди ва: «Эй қавмим, батаҳқиқ, сизга Роббимнинг юборганларини етказган эдим ҳамда сизга насиҳат қилган эдим. Қандай қилиб кофир қавмларга қайғурай», деди.
The government also operated a 24-hour hotline in Russia that provided Uzbekistani labor migrants with legal advice, advised them of their rights, and directed them to the nearest consulate for assistance. Ҳукумат Россияда кечаю кундуз ишлайдиган ишонч телефонини ҳам юритди ва ўзбекистонлик меҳнат мигрантларига ҳуқуқий маслаҳатлар берди, ҳақларидан хабардор қилди ва кўмак олиши учун уларни яқин атрофдаги консулхонага йўналтирди.
34. “My advice will not benefit you, much as I may want to advise you, if God desires to confound you. He is your Lord, and to Him you will be returned.” 34Ва агар Аллоҳ сизларни йўлдан оздиришни истаса, мен насиҳат қилишни хоҳлаганим билан насиҳатим сизларга манфаат бермайди. У сизнинг Роббингиздир ва Унга қайтарилурсиз», деди.
There shall be established a Military Staff Committee to advise and assist the Security Council on all questions relating to the Security Council's military requirements for the maintenance of international peace and security, the employment and command of forces placed at its disposal, the regulation of armaments, and possible disarmament.

1. Ҳарбий-Штаб қўмитаси Хавфсизлик Кенгашига унинг халқаро тинчлик ва хавфсизликни сақлаш ишидаги ҳарбий эҳтиёжларига, ўз ихтиёрига берилган қўшинлардан фойдаланиш ва уларга қўмондонлик қилишга, шунингдек, қуролланишни тартибга солиш ва эҳтимол тутилган қуролсизланишга доир барча масалалар бўйича маслаҳатлар бериш ва ёрдам кўрсатиш учун тузилади.
90. God commands justice, and goodness, and generosity towards relatives. And He forbids immorality, and injustice, and oppression. He advises you, so that you may take heed. 90Албатта, Аллоҳ адолатга, эҳсонга, қариндошларга яхшилик қилишга амр этадир ва фаҳшу мункар ҳамда зулмкорликдан қайтарадир. У сизларга ваъз қилур. Шоядки, эсласангиз.
32. She said, “O counselors, advise me in this matter of mine. I never make a decision unless you are present.” 32У:«Эй аъёнлар! Менга бу ишимда фатво беринглар. Сизлар шоҳид бўлмагунингизча, мен бир ишга қатъий қарор қилмасман», деди.
8. We have advised the human being to be good to his parents. But if they urge you to associate with Me something you have no knowledge of, do not obey them. To Me is your return; and I will inform you of what you used to do. 8Ва инсонга ота­онасига яхшилик қилишни тасвия қилдик. Агар улар сени ўзинг билмаган нарсани Менга ширк келтиришинг учун жиҳод қилсалар, бас, уларга итоат қилма. Қайтишларингиз Менгагинадир. Бас, сизларга қилган нарсаларингиз хабарини берурман.
13. When Luqman said to his son, as he advised him, “O my son, do not associate anything with God, for idolatry is a terrible wrong.” 13Луқмон ўғлига ваъз­насиҳат қилиб айтганларини эсла: «Эй ўғилчам, Аллоҳга ширк келтирма. Албатта, ширк катта зулмдир».