USA English ‹ › UZ Uzbek

Found adopted: 53 words & 2 translates

English Ўзбек
An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment. 4. Мазкур модданинг 1-бандига мувофиқ қабул қилинган тузатиш, иштирокчи Давлатга нисбатан, у томондан ушбу тузатиш қабул қилингани ҳақидаги ратификацион ёрлиқ ёхуд ёки тасдиқлангани тўғрисидаги ҳужжат сақлаш учун Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош котибига топширилганидан кейин 90 кун ўтиб кучга киради.
The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.

2. Хавфсизлик Кенгаши шу низони бартараф қилиш учун томонлар тарафидан қабул қилиб бўлинган ҳар қандай тартибни эътиборга олади.
Amendments to the present Charter shall come into force for all Members of the United Nations when they have been adopted by a vote of two thirds of the members of the General Assembly and ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations, including all the permanent members of the Security Council.

Ушбу Низомга киритиладиган тузатишлар, улар Бош Ассамблея Аъзоларининг учдан икки қисми овози билан қабул қилиниб, Ташкилот Аъзоларининг Хавфсизлик Кенгаши доимий Аъзоларининг ҳаммасини қўшгандаги учдан икки қисми овози билан уларнинг конституциявий тартиботига мувофиқ ратификация қилингач, Ташкилотнинг барча Аъзолари учун кучга киради.
For the first time in our history, we adopted a renewed Constitution of the country through a nationwide referendum. We began to implement the "Uzbekistan 2030" strategy, which will guide our future development. Тарихимизда биринчи марта умумхалқ референдуми асосида янгиланган Конституциямизни қабул қилдик. Келгуси тараққиётимизни белгилаб берадиган “Ўзбекистон – 2030” стратегиясини амалга оширишни бошладик.
It was noted that the nationwide referendum on the renewed Constitution, held in Uzbekistan, has defined the development priorities. The Fundamental Law confirms the commitment to the principles of human rights, freedom of speech and conscience, and equality of all citizens regardless of their nationality, language, and religion. The adopted "Uzbekistan 2030" Development Strategy, based on this legal framework, aligns with the Sustainable Development Goals of the United Nations. Ўзбекистонда янгиланган Конституция бўйича ўтказилган умумхалқ референдуми миллий тараққиётимизнинг устувор йўналишларини белгилаб бергани қайд этилди. Асосий қонунимизда миллати, тили ва динидан қатъи назар, барча фуқароларнинг тенглиги, инсон ҳуқуқлари, сўз ва виждон эркинлиги принципларига садоқат яна бир бор тасдиқланди. Шу ҳуқуқий асосда қабул қилинган “Ўзбекистон – 2030” тараққиёт стратегияси Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Барқарор ривожланиш мақсадларига уйғундир.
Considering this situation, the establishment of the position of Special Representative of the United Nations Secretary-General on Water Resources has been supported, as well as the creation of a Water-Saving Technologies Platform in Central Asia and the development of systematic cooperation within the adopted Green Development Program in the region. Бу вазиятдан келиб чиққан ҳолда, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош котибининг Сув ресурслари бўйича махсус вакили лавозими таъсис этилиши, Марказий Осиё сувни тежайдиган технологиялар платформаси яратилиши ва минтақамизда қабул қилинган Яшил тараққиёт дастури доирасида тизимли ҳамкорлик йўлга қўйилиши қўллаб-қувватланди.
Determining its own course of development, any nation enshrines the most crucial goals and objectives in its Basic Law. And the Constitution, adopted at the dawn of our country’s independence, reflected the principles of ensuring human rights and interests as well as the political system, consonant with the will and aspirations of our people. Ҳар бир давлат ўз тараққиёт йўлини танлар экан, энг муҳим мақсад ва вазифаларини белгилаб олади. Мамлакатимиз мустақиллигининг илк даврида қабул қилинган Конституцияда ҳам халқимизнинг хоҳиш-иродаси, инсон ҳуқуқ ва манфаатлари, давлат тузилиши ўз ифодасини топган.
In his speech, President Shavkat Mirziyoyev stressed that ensuring the supremacy of the Constitution and laws is the most important criterion for building a democratic state in our country, along with strict and unconditional compliance with the Constitution and laws of the country of the acts adopted by government bodies as well as actions of officials at all levels. Президент Шавкат Мирзиёев бугун ўз нутқида қонун устуворлигини таъминлаш демократик ҳуқуқий давлатнинг бош мезони ҳисобланиши, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ишлаб чиқаётган ҳужжатлар, мансабдор шахсларнинг хатти-ҳаракатлари фақат ва фақат Конституция ҳамда қонунларга мувофиқ бўлиши шартлигини алоҳида айтиб ўтди.
4. God did not place two hearts inside any man's body. Nor did He make your wives whom you equate with your mothers, your actual mothers. Nor did He make your adopted sons, your actual sons. These are your words coming out of your mouths. God speaks the truth, and guides to the path. 4Аллоҳ бирон кишининг ичида иккита қалб қилган эмасдир. Ўзларингиз зиҳор қилаётган хотинларингизни сиз учун она ҳам қилган эмас ва асранди болаларингизни сизга фарзанд ҳам қилган эмас. Буларингиз оғзингиз билан айтган гапларингиздир. Аллоҳ эса ҳақни айтур ва У тўғри йўлга ҳидоят қилур.
37. When you said to him whom God had blessed, and you had favored, “Keep your wife to yourself, and fear God.” But you hid within yourself what God was to reveal. And you feared the people, but it was God you were supposed to fear. Then, when Zaid ended his relationship with her, We gave her to you in marriage, that there may be no restriction for believers regarding the wives of their adopted sons, when their relationship has ended. The command of God was fulfilled. 37Эсла, сен Аллоҳ неъмат берган ва сен ҳам неъмат берган шахсга: «Жуфтингни ўзинг ила тутиб тур ва Аллоҳга тақво қил», дер эдинг. Ва ичингда Аллоҳ ошкор қилгувчи бўлган нарсани махфий тутардинг ва одамлардан қўрқардинг, ҳолбуки, Аллоҳдан қўрқмоғинг ҳақлироқ эди. Қачонки Зайд ундан ўз ҳожатини адо этгач, Биз сени унга уйлантирдик. Токи мўминларга ўз асранди болалари хотинларида улардан ҳожатларини адо қилишгач, танглик бўлмасин, деб. Ва Аллоҳнинг амри амал қилиниши лозим бўлгандир.
Recognizing the world’s most active champions in the fight against corruption through this prestigious award fully aligns with the requirements of the United Nations Convention against Corruption, which was adopted precisely 20 years ago. Ушбу нуфузли мукофот орқали коррупцияга қарши курашишга ўзининг муносиб ҳиссасини қўшаётган жаҳондаги энг фаол шахсларнинг эътироф этилиши бундан роппа-роса 20 йил аввал қабул қилинган Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши курашиш конвенцияси талабларини ҳаётга изчил ва тўлиқ татбиқ этишга хизмат қилади.
The Contracting Parties shall ensure that technical regulations, conformity assessment procedures and standards are not prepared, adopted or applied with a view to creating obstacles to mutual trade. Аҳдлашувчи Томонлар техник регламентлар, мувофиқликни баҳолаш тартиботлари ва стандартлар ўзаро савдога тўсиқлар яратиш мақсадида тайёрланмаслиги, тасдиқланмаслиги ёки қўлланилмаслигини таъминлайдилар.
iii. adopted in time of war or other serious international tension. iii. уруш ёки бошқа жиддий халқаро танглик вақтида қабул қилинган.