USA English ‹ › UZ Uzbek

Found admitted: 11 words & 2 translates

English Ўзбек
admitted тан олинган
admittedly тан олиш керак
readmitted қайта қабул қилинган
185. Every soul will have a taste of death, and you will receive your recompense on the Day of Resurrection. Whoever is swayed from the Fire, and admitted to Paradise, has won. The life of this world is merely enjoyment of delusion. 185Ҳар бир жон ўлимни тотгувчидир. Қиёмат куни ажрларингизни тўлиғича олурсиз. Ким дўзахдан узоқлаштирилса ва жаннатга киритилса, шубҳасиз, ютибди. Бу дунёҳаёти ғурур матоҳидан ўзга нарса эмас.
65. Had the People of the Scripture believed and been righteous, We would have remitted their sins, and admitted them into the Gardens of Bliss. 65Агар аҳли китоблар иймон келтириб, тақво қилганларида эди, уларнинг гуноҳларини ювган ва жаннати наъимга киритган бўлардик.
quotation list — a list of crypto-assets that meet the criteria specified by the crypto-exchange, admitted by it to trading in crypto-assets; котировкалаш варағи — крипто-биржа томонидан белгиланган мезонларга мос келадиган ҳамда крипто-активлар савдоларига рухсат этилган крипто-активлар рўйхати;
trading participants — clients admitted by the crypto-exchange to trading in crypto-assets; савдолар иштирокчилари — крипто-биржа томонидан крипто-активлар савдоларида қатнашишга рухсат этилган мижозлар;
d) crypto-assets admitted to trading in crypto-assets owned by a crypto-exchange, its employees, founder (participant) or ultimate beneficial owner, shall be announced in cases where: г) крипто-биржа, унинг ходимлари, таъсисчиси (иштирокчиси) ёки охирги бенефециар мулкдорининг эгалигида бўлган, крипто-активлар савдоларига рухсат этилган крипто-активлар тўғрисидаги маълумот қуйидаги ҳолатларда эълон қилиниши шарт:
23. But those who believed and did good deeds will be admitted into gardens beneath which rivers flow, to remain therein forever, by leave of their Lord. Their greeting therein will be: “Peace.” 23Ва иймон келтириб, амали солиҳ қилганлар остидан анҳорлар оқиб турган жаннатларга киритилурлар. Унда Роббилари изни ила абадий қолурлар. Уларнинг ундаги сўрашишлари «Салом»дир.
And We admitted him into Our mercy; for He was one of the righteous.

 www.clearquran.com
75Ва Биз уни Ўз раҳматимизга киритдик. Албатта, у солиҳлардандир. 

 Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф
And We admitted them into Our mercy. They were among the righteous.

 www.clearquran.com
86Ва уларни Ўз раҳматимизга киритдик. Албатта, улар солиҳлардандир. 

 Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф