USA English ‹ › UZ Uzbek

Found address: 45 words & 2 translates

English Ўзбек
The law, adopted by the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, not later than ten days from the date of adoption, shall be addressed to the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилинган қонун қабул қилинган кундан эътиборан ўн кундан кечиктирмай Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенатига юборилади.
The law, approved by the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, within ten days, shall be addressed to the President of the Republic of Uzbekistan for signing and promulgation. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати маъқуллаган қонун имзоланиши ва эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига ўн кун ичида юборилади.
In case of the second consideration of the rejected by the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan law and approval the law by the Legislative Chamber, by a majority in two thirds of votes of the total number of deputies, it shall be considered to be adopted by the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and addressed by the Legislative Chamber to the President of the Republic of Uzbekistan for signing and promulgation. Агар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати томонидан рад этилган қонунни қайта кўриб чиқишда Қонунчилик палатаси депутатлар умумий сонининг учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овози билан қонунни яна маъқулласа, қонун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан қабул қилинган ҳисобланади ҳамда имзоланиши ва эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига Қонунчилик палатаси томонидан юборилади.
7) have the right to address the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan on major matters of realizing home and foreign policies of the country; 7) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига мамлакат ички ва ташқи сиёсатини амалга оширишнинг энг муҳим масалалари юзасидан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга;
Legal proceedings in the Republic of Uzbekistan shall be conducted in Uzbek, Karakalpak or in a language spoken by the majority of the population in the locality. Persons participating in court proceedings, who do not know the language in which it is being conducted, shall have the right to be fully acquainted with the materials of the case, participate through an interpreter in proceedings and address the court in their native language. Ўзбекистон Республикасида суд ишларини юритиш ўзбек тилида, қорақалпоқ тилида ёки муайян жойдаги кўпчилик аҳоли сўзлашадиган тилда олиб борилади. Суд ишлари олиб борилаётган тилни билмайдиган судда қатнашувчи шахсларнинг таржимон орқали иш материаллари билан тўла танишиш ва суд ишларида иштирок этиш ҳуқуқи ҳамда судда она тилида сўзлаш ҳуқуқи таъминланади.
Along with this, in addressing the economic and social issues Shavkat Mirziyoyev directly supervised the efforts to build up comprehensive mutually beneficial cooperation with other countries, international organizations and financial institutions, as well as important agreements that serve the national interests and economic development of the country. Қайд этилганлар билан бир қаторда, иқтисодий ва ижтимоий вазифаларни амалга оширишда хорижий давлатлар ва халқаро тузилмалар, шунингдек, халқаро молия институтлари билан ҳар томонлама ўзаро ҳамкорликни кучайтириш орқали мамлакатимизнинг миллий манфаатларига ва иқтисодий ривожланишига хизмат қиладиган келишувларга эришишда бевосита раҳбарлик қилди.
I would like to begin by congratulating Uzbekistan on the progress it has achieved over the past three and a half years in the area of human rights, including in combating forced labor, expanding the rights of religious believers, opening more space for freedom of expression, allowing civil society organizations to operate more freely, addressing corruption, and strengthening the independence of the judiciary Сўнгги уч ярим йил ичида инсон ҳуқуқлари соҳасида, жумладан, мажбурий меҳнатга қарши кураш, диндорларнинг ҳуқуқларини кенгайтириш, сўз эркинлиги учун кўпроқ имкон яратиш ва фуқаролик жамияти ташкилотларига эркинроқ фаолият юритишга йўл очиш, коррупцияга қарши кураш ва суд мустақиллигини мустаҳкамлашда муваффақиятларга эришган Ўзбекистонни табриклаш билан бошламоқчиман
Ms. Fraser mentioned the areas pointed out in the UNHRC review that need to be further addressed by Uzbekistan, and I would like to take this opportunity to emphasize how UN human rights mechanisms can help countries fulfill their international obligations on human rights, improve living conditions for their people, and strengthen their governance capabilities Фрейзер хоним БМТИҲК ҳисоботида белгилаган ва Ўзбекистон томонидан янада чуқурроқ ўрганиб ҳал этилиши керак бўлган масалаларни ёдга олди, мен эса ушбу фурсатдан фойдаланиб, мамлакатларга инсон ҳуқуқларига оид ўз халқаро мажбуриятларини бажариш, ўз халқларининг турмуш шароитларини яхшилаш, давлат бошқаруви қобилиятини кучайтиришга БМТ инсон ҳуқуқлари механизмлари қандай ёрдам бериши мумкинлигига урғу бермоқчиман
I want to highlight a couple more issues mentioned in the HRC report and underscore the importance of fully addressing these areas Мен ИҲК ҳисоботида келтирилган бир нечта масалаларга тўхталиб ўтмоқчиман ва ушбу муаммоларни тўлиқ ҳал қилиш муҳимлигини таъкидламоқчиман
The government has already begun work in this area and we urge it to continue to address a problem that the COVID-19 lockdown has exacerbated all around the world Ҳукумат бу соҳада аллақачон иш бошлади ва биз уни бутун дунёда КОВИД-19 сабабли ўз-ўзини изоляция қилиш асносида кучайган ушбу муаммони ҳал қилишни давом эттиришга чақирамиз
It is expanding space for civil society, addressing forced labor issues, and loosening restrictions on the media, just to name a few. Ўзбекистон фуқаролик жамияти учун имкониятларни кенгайтирмоқда, мажбурий меҳнат муаммоларини ҳал қилмоқда ва оммавий ахборот воситалари фаолиятига қўйилган чекловларни олиб ташламоқда.
bank name (full and abbreviated name) and location (postal address); банкнинг (тўла ва қисқартирилган) номи ва қаерда жойлашганлиги (почта манзили);
We understand that to compete commendably at the European market with a finished, non-raw nomenclature, our countries need to address a whole range of issues. Биламизки, Европа бозорларида тайёр, хомашё бўлмаган товарлар номенклатураси билан муносиб рақобат қилиши учун мамлакатларимиз қатор комплекс масалаларни ҳал этишлари керак.
Sixth. In order to address the issues of ECOLOGY AND CLIMATE CHANGE, I propose to unite our efforts and launch the regular expert consultations under the conceptual program «GREEN ASIA», on intensive landscaping in our countries and support for vulnerable ecosystems. Олтинчидан. Экология ва иқлим ўзгариши билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш учун саъй-ҳаракатларимизни бирлаштиришни ҳамда мамлакатларимизни жадал кўкаламзорлаштириш ва экотизимлар боғлиқлигини қўллаб-қувватлаш масалалари бўйича “Яшил Осиё” концептуал дастурлари доирасида доимий эксперт маслаҳатлашувларини йўлга қўйишни таклиф этаман.
Article 148 (2) of the criminal code addressed “administrative forced labor. Жиноят кодексининг 148 (2)-моддаси “маъмурий тартибдаги мажбурий меҳнат”га тегишлидир.
During the reporting period, the government banned the imposition of recruitment fees on workers seeking employment abroad, addressing a longstanding recommendation from international observers; however, it was unclear to what extent authorities enforced this ban. Ҳисобот даврида ҳукумат халқаро кузатувчиларнинг анчадан бери бериб келаётган тавсиясига амал қилиб, чет эллардан иш қидираётган ишчилардан ёллагани учун ҳақ талаб қилишни тақиқлади; бироқ ҳокимият ушбу тақиққа амал қилинишини қай даражада таъминлагани ноаниқлигича қолди.

First of all, addressing to you, my dears, and in your person to our entire nation, allow me time and again to express gratitude from the bоttom of my heart to my all fellow countrymen, who have laid a high trust in me and elected to the post of the President of the Republic of Uzbekistan.

Аввало, сиз, азизларга, сизларнинг тимсолингизда бутун халқимизга мурожаат қилиб, менга юксак ишонч билдириб, Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига сайлаган барча ватандошларимга чин қалбимдан яна бир бор миннатдорлик изҳор этишга ижозат бергайсиз.

I think that certainly you are well aware of the fact that I have enunciated my ideas related to the practical efforts in terms of implementation of these fundamental principles in the address I had made at the solemn session dedicated to the 24th anniversary of our Constitution. Ана шу фундаментал тамойилларни рўёбга чиқаришга доир амалий саъй-ҳаракатлар тўғрисида мен Конституциямизнинг 24 йиллигига бағишланган тантанали йиғилишдаги маърузамда ўз фикрларимни баён қилганимдан албатта барчангиз хабардорсиз, деб ўйлайман.
Today, I deem it necessary to once again underscore the very idea, which is important from the principle point of view: Uzbekistan and its magnanimous people are consistently and solidly upholding the position of conducting a peaceful policy and implementing the principles of respectful approach to national and universal values. However, if it is necessary, we are capable of fiercely striking back against any attempts which threaten the sovereignty and independence of our country, the peaceful and tranquil life of our people. Therefore, I would like to address to our nation that no one should have any doubt about that. We have sufficient strength and power for that. Бугун принципиал жиҳатдан ғоят муҳим бўлган бир фикрни яна таъкидлаб айтишни зарур деб биламан: Ўзбекистон ва унинг бағрикенг халқи тинчликсевар сиёсат юритиш, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат билан қараш тамойилларини амалга ошириш позициясида доимо мустаҳкам туриб келмоқда. Лекин, зарур бўлса, биз мамлакатимиз суверенитети ва мустақиллигига, халқимизнинг тинч ва осуда ҳаётига таҳдид соладиган ҳар қандай уринишларга қарши кескин зарба беришга қодирмиз. Шунинг учун мен, халқимизга мурожаат қилиб, шуни айтмоқчиманки, бу масалада ҳеч кимда ҳеч қандай иккиланиш ва шубҳа бўлмаслиги лозим. Бунга бизнинг кучимиз ҳам, қудратимиз ҳам етарли.
You are well aware that at the festive ceremony held on the occasion of the anniversary of our Constitution, I have addressed to the deputies and senators with one proposal. My proposal was about that with an aim to create the influential mechanisms of the parliamentary and public control, it was necessary to introduce the procedure according to which they should learn the true state of affairs in the cities and districts and introduce the report of the relevant heads to the sessions of the councils of people’s deputies. Хабарингиз бор, мен Конституциямиз қабул қилинган кунга бағишлаб ўтказилган ўша йиғилишда депутатлар ва сенаторларга бир таклиф билан мурожаат қилган эдим. Яъни, парламент ва жамоатчилик назоратининг таъсирчан механизмларини шакллантириш мақсадида шаҳар ва туманларда ҳақиқий аҳволни ўрганиб, тегишли раҳбарларнинг ҳисоботини халқ депутатлари кенгашлари сессияси муҳокамасига киритиш тартибини жорий этишни таклиф этган эдим.