USA English ‹ › UZ Uzbek

Found addition: 92 words & 2 translates

English Ўзбек

In addition, we are making the decisions to start procedures to grant the Republic of Belarus the status of a full member of the SCO, and the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, the Republic of Maldives, the United Arab Emirates and the Republic of the Union of Myanmar – as dialogue partners.

Бундан ташқари, биз Беларусь Республикасига ШҲТнинг тўлақонли аъзоси, Баҳрайн Подшоҳлиги, Кувайт Давлати, Мальдив Республикаси, Бирлашган Араб Амирликлари ва Мьянма Иттифоқи Республикасига – мулоқот бўйича шериклар мақомини бериш бўйича процедураларни бошлаш тўғрисида қарор қабул қилмоқдамиз.

In addition, we must contribute to solving this issue at the global level. Бундан ташқари, биз ушбу муаммони глобал даражада ҳал қилишга ҳисса қўшишимиз керак.

In addition, the most serious attention should be paid to programs for cultivation and processing agricultural crops, formation of coordinated schemes of direct mutual deliveries, organization of efficient logistics, «green» and express corridors for the delivery of high-quality and affordable food products.

Бундан ташқари, қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш ва қайта ишлаш дастурларига, тўғридан-тўғри ўзаро таъминотнинг мувофиқлаштирилган схемаларини шакллантиришга, юқори сифатли ва арзон озиқ-овқат маҳсулотларини етказиб бериш учун самарали логистика, "яшил" ва экспресс-йўлакларни ташкил этишга жиддий эътибор қаратиш лозим.

In addition, we propose to jointly create a special Humanitarian Support Fund for Afghanistan in our border city of Termez, making use of the modern infrastructure of the international transport and logistics hub established there.

Бундан ташқари, Афғонистонни гуманитар қўллаб-қувватлаш бўйича махсус фондни бизнинг мазкур мамлакатга чегарадош бўлган Термиз шаҳрида – у ердаги мавжуд транспорт-логистика хабининг замонавий инфратузилмасидан фойдаланган ҳолда, биргаликда таъсис этишни таклиф қиламиз.

I believe it necessary to establish the additional formats as a part of the SCO, such as the Forum of University Rectors, the Days of Culture and Tourism, joint sports events and Universiade.

ШҲТ доирасида университет ректорлари форуми, маданият ва туризм кунлари, қўшма спорт тадбирлари ва универсиадалар сингари қўшимча форматларни таъсис этиш зарур, деб ҳисоблайман.

addition қўшимча
additional қўшимча
additionally қўшимча равишда
additions қўшимчалар
Also, we propose to declare the ancient city of Samarkand the cultural capital of the CIS in 2024. In addition, we are taking the initiative to hold an annual open Commonwealth Chess Cup. Ўз навбатида, қадимий Самарқанд шаҳрини 2024 йилда МДҲнинг маданият пойтахти деб, эълон қилишни таклиф этамиз. Бундан ташқари, ҳар йили шахмат бўйича Ҳамдўстлик очиқ кубогини ўтказиш ташаббусини илгари сурамиз.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State. 5. 3 ва 4-бандларнинг қоидаларидан қатъи назар, Ахдлашувчи Давлат қонунчилигига мувофиқ, солиқ даъволарига нисбатан шундай даъвонинг хусусиятига кўра мазкур Давлатда қўлланиши мумкин бўлган вақт чекловлари ёки тақцим этилган устуворлик ушбу Давлат томонидан 3 ва 4-бандларда назарда тутилган мақсадлар учун қабул қилинаётган солиқ даъвосига нисбатан қўлланилмайди. Бундан ташқари, Аҳдлашувчи Давлатларнинг бири томонидан 3 ва 4-бандларда назарда тутилган мақсадлар учун қабул қилинаётган солиқ даъвосига нисбатан ушбу Давлатда бошқа Аҳдлашувчи Давлатнинг қонунчилигига мувофиқ устуворликка эга эмас.
In this Convention the term legal provisions includes, in addition to laws and regulations, arbitration awards and collective agreements upon which the force of law is conferred and which are enforceable by labour inspectors. Мазкур Конвенцияда «қонун-қоидалар» атамаси қонун ҳужжатларидан ташқари қонун кучига эга, қўлланилиши меҳнат инспекторлари томонидан таъминланиши керак бўлган арбитраж суд қарорлари ва жамоа шартномаларини ҳам ўз ичига олади.
In exceptional cases, due to the need for additional consideration, the deadline for issuing visas may be extended, but not more than 10 (ten) days. Истисно ҳолларда, қўшимча кўриб чиқиш талаб этилса, визани расмийлаштириш 10 (ўн) кундан ошмаган муддатга узайтирилиши мумкин.
In addition, as it was suggested, the American side is willing to provide comprehensive assistance in accelerating the process of Uzbekistan’s accession to the World Trade Organization. Бундан ташқари, АҚШ мамлакатимизнинг Жаҳон савдо ташкилотига кириш жараёнини жадаллаштиришга ҳар томонлама кўмаклашиши таъкидланди.
And I am pleased to announce today that we are committing, pending congressional approval, $1 million of technical assistance to help Uzbekistan develop its capital markets in addition to other efforts to promote financial reforms. Бугун мамнуният билан шуни эълон қиламанки, молиявий ислоҳотларни илгари суриш борасидаги бошқа саъй-ҳаракатларимизга қўшимча равишда биз, Конгресс тасдиғидан сўнг, Ўзбекистон капитал бозорларини ривожлантиришга ёрдам бериш учун 1 миллион доллар миқдорида техник ёрдам кўрсатамиз.
In this Convention the term legal provisions includes, in addition to laws and regulations, arbitration awards and collective agreements upon which the force of law is conferred and which are enforceable by labour inspectors. Мазкур Конвенцияда «қонун-қоидалар» атамаси қонун ҳужжатларидан ташқари қонун кучига эга, қўлланилиши меҳнат инспекторлари томонидан таъминланиши керак бўлган арбитраж суд қарорлари ва жамоа шартномаларини ҳам ўз ичига олади.
The Charter of bank should contain, in addition to the requirements specified in this article, the information provided by the legislation. Банк уставида, ушбу моддада белгиланган талаблардан ташқари, қонун ҳужжатларида назарда тутилган маълумотлар ҳам бўлиши керак.
Article 15. Establishment of banks with foreign capital and additional requirements for their activity 15-модда. Чет эл капитали иштирокида банклар таъсис этиш ва уларнинг фаолиятига нисбатан қўйиладиган қўшимча талаблар
The Central Bank has the right to require additional requirements to the bank with foreign capital, including a request from a foreign bank confirming that they are under the control of the inspection body on the place of their location and registration. Марказий банк чет эл капитали иштирокидаги банклар олдига қўшимча талаблар қўйиш, шу жумладан чет давлатлар банкларидан улар ўзлари жойлашган ва рўйхатга олинган ердаги текширув органи назорати остида эканликларининг тасдиқномасини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
Members of the board of bank shall have at least five members. In addition to shareholders, scientists and experts in banking sector may also be members of the board of bank. Банк кенгаши аъзолари камида беш кишидан иборат бўлиши лозим. Акциядорлардан ташқари банк соҳаси олимлари ва мутахассислари ҳам банк кенгаши аъзоси бўлишлари мумкин.