USA English ‹ › UZ Uzbek

Found added: 22 words & 2 translates

English Ўзбек
added қўшилди
gadded гаддед
padded тўлдирилган
valueadded Қўшилган қиймат
The existing paragraph of Article 18 (Pensions) of the Convention shall be numbered paragraph 1 and the following new paragraph 2 shall be added: Конвенция 18-моддасининг (Пенсиялар) мавжуд банди 1-банд деб белгилансин ва қуйидаги янги 2-банд қўшилсин:
2. The following new Article 28 (Entitlement to Benefits) shall be added to the Convention: 2. Қуйидаги янги 28-модда (Имтиёзлар берилиши) Конвенцияга қўшилсин:
’ The Chief Minister also added an oral message: ‘Make your preparations Ҳаким-қушбеги: “Тадоригингизни кўраверинг!” - деб юборибди
Since the beginning of the year alone the export of Uzbek goods with high added value has almost doubled. Биргина жорий йилнинг бошидан буён юқори қўшилган қийматли ўзбек маҳсулотларининг экспорти қарийб икки баробар ошди.
47. Had they mobilized with you, they would have added only to your difficulties, and they would have spread rumors in your midst, trying to sow discord among you. Some of you are avid listeners to them. Allah is Aware of the wrongdoers. 47Агар улар ичингизда чиққанларида ҳам сизга ёмонликдан бошқа нарсани зиёда қилмасдилар, тезлаб орангизга фитна солишга уринардилар. Ҳолбуки, ичингизда уларга қулоқ солувчилар бор эди. Аллоҳ золимларни билгувчи зотдир.
He sat back and drew forth a pipe. He looked into it with sharp scrutiny, and tapped it emptily on his open palm. He turned the hair-seal tobacco pouch inside out and dusted the lining, treasuring carefully each flake and mite of tobacco that his efforts gleaned. The result was scarce a thimbleful. He searched in his pockets, and brought forward, between thumb and forefinger, tiny pinches of rubbish. Here and there in this rubbish were crumbs of tobacco. These he segregated with microscopic care, though he occasionally permitted small particles of foreign substance to accompany the crumbs to the hoard in his palm. He even deliberately added small, semi-hard woolly fluffs, that had come originally from the coat lining, and that had lain for long months in the bottoms of the pockets. Моргансон ўтириб олиб мундштугини чиқазди, ҳафсала билан кўрикдан ўтказиб, кафтига нуқиб-нуқиб кўрди, гарчи ичида тамаки бўлмаса-да. Сўнгра тюлен терисидан тикилган тамаки халтасини тескари ағдариб, тамаки қолдиқларини териб, астардан борини сидириб олди. Тўплаган тамакиси ангишвонача чиқмади; чўнтакларини титкилади, бармоқларига тамаки қолдиқлари аралаш бир чимдим қўқим илинди. Увоқдайини ҳам кўздан қочирмай тамаки зарраларини ажратиб олди, адоқсиз ойлар давомида чўнтак тубида яшириниб-чигалланиб ётган майда жун астар толалари ҳам уларга қўшилиб кетганди.
In the morning, as soon as he got up, he drew on his mittens, pulled the flaps of his cap down over his ears, and crossed through the cottonwoods to the Yukon. He took his rifle with him. As before, he did not descend the bank. He watched the empty trail for an hour, beating his hands and stamping his feet to keep up the circulation, then returned to the tent for breakfast. There was little tea left in the canister--half a dozen drawings at most; but so meagre a pinch did he put in the teapot that he bade fair to extend the lifetime of the tea indefinitely. His entire food supply consisted of half-a-sack of flour and a part-full can of baking powder. He made biscuits, and ate them slowly, chewing each mouthful with infinite relish. When he had had three he called a halt. He debated a while, reached for another biscuit, then hesitated. He turned to the part sack of flour, lifted it, and judged its weight. "I'm good for a couple of weeks," he spoke aloud. "Maybe three," he added, as he put the biscuits away. Субҳи содиқда Моргансон қўлқопини кийиб, қулоқчинини бостириб, Юкон томон йўл солди. Елкасида милтиқ. Бугун ҳам пастга тушмади. Нақ бир соат кимсасиз йўлни кузатди, қизиш мақсадида депсиниб, кафтини кафтига уриб турди. Кейин нонушта қилгани чодирга қайтиб келди. Тунука қутидаги қуруқ чой ҳам оз қолибди, беш дамламга етади. Декчасига бир чимдимгина чой ташлади. Бор-йўқ озиқ-овқат захираси ярим қопчиқ ун-у оғзи очилган қутидаги хамиртурушдан иборат эди. Моргансон печ устида нон пишириб, шошмасдан нонуштага ўтирди. Ҳар бир луқмадан лаззатланиб тановул қилди. Учта нонни паққос тушириб, тўртинчисига қўл чўзди-ю иккиланиб қолди; қопчиқни кўтариб салмоқлаб кўрди. “Икки ҳафтага етади”, – деди овоз чиқариб ўзига ўзи. Кулчаларни нарироқ суриб: “Балки, уч ҳафтага ҳам етар”, деб қўшиб қўйди.
"I did the chopping before the scurvy got bad," he said. "Then I got a moose right at the start. I've been living high all right. It's the scurvy that's run me down." He filled the glass, and added, "But the spruce tea's knocking it, I think." "Have another," the barkeeper said. – Зангилага йўлиқишимдан аввал ўрмон кесишни бошлагандим. Ундан ташқари буғу овладим. Ана шунақа, яшашим чакки эмас. Фақат бу дард ўлгур бошга битган бало бўлди. – Стаканни тўлдириб, илова қилди: – Игнабарг дамламасидан ичиб турибман. Анча нафи тегди. – Қуй яна, – манзират қилди қовоқхона эгаси.

Imber was drawn to him at once. The fire leaped into his eyes at sight of a sabre slash that scarred his cheek. He ran a withered hand down the young fellow's leg and caressed the swelling thew. He smote the broad chest with his knuckles, and pressed and prodded the thick muscle-pads that covered the shoulders like a cuirass. The group had been added to by curious passers-by--husky miners, mountaineers, and frontiersmen, sons of the long-legged and broad-shouldered generations. Imber glanced from one to another, then he spoke aloud in the Whitefish tongue.

Имбер эндигина миршабга разм солди. Ёш миршабнинг иягида шамшир дами қолдирган чандиқни кўриб ҳиндунинг кўзларидан ўт чақнади. Шалвираган қўлларини миршабнинг сонига олиб борди ва унинг мушакдор оёқларини пайпаслади. Бармоғи билан гавдасини чертди, кейин ўспириннинг елкаларини совут мисол қоплаб турган бақувват мушакларни ушлаб кўрди. Уларнинг атрофида аллақачон ўткинчилар тўпланишганди – олтин изловчилар, тоғ аҳолиси, янги ер эгалари – барчаси узун оёқли, кенг елкали ирқ фарзандлари. Имбер гоҳ унисига, гоҳ бунисига кўз ташлаб, Оқбалиқлар тилида нимадир деди.

101. We did not wrong them, but they wronged themselves. Their gods, whom they invoked besides God, availed them nothing when the command of your Lord arrived. In fact, they added only to their ruin. 101Биз уларга зулм қилмадик. Лекин ўзларига зулм қилдилар. Роббингнинг амри келган пайтда Аллоҳни қўйиб илтижо қилган «худо»лари ҳеч бир нарсада уларнинг ҳожатларини чиқара олмади. Уларга зиёндан бошқани зиёда қилмадилар.
Of course, all this was added to the advertisement a bit at a time and finally, when she was reduced to despair, it came to: "without salary in return for board Бу ёғи маълум… Бу гаплар эълонларга бирин-сирин қỹшилиб, охири, пичоқ суякка тақалганда ҳатто «маошсиз, фақат ном эвазига» ишлашга ҳам кỹнди
Industry and services sectors will create added value worth 4 billion USD. Саноат ва хизматлар соҳасида 4 миллиард долларлик қўшилган қиймат яратилади.

On approval of the list of new technological equipment exempted from customs duties and value added tax when imported into the Republic of Uzbekistan, analogues of which is not produced in the republic

Ўзбекистон Республикаси ҳудудига импорт қилишда божхона божи ва қўшилган қиймат солиғидан озод этиладиган ўхшаши республикада ишлаб чиқарилмайдиган янги технологик асбоб-ускуналар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида

1. To approve the list of new technological equipment exempted from customs duties and value added tax when imported into the Republic of Uzbekistan, analogues of which is not produced in the republic, according to Annex 1. 1. Ўзбекистон Республикаси ҳудудига импорт қилишда божхона божи ва қўшилган қиймат солиғидан озод этиладиган ўхшаши республикада ишлаб чиқарилмайдиган технологик асбоб-ускуналар рўйхати 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2. To make amendments and additions in accordance with Annex 2 to the Regulations on the procedure for making amendments and additions to the list of technological equipment, exempted from customs duties and value added tax when imported into the territory of the Republic of Uzbekistan, analogues of which is not produced in the Republic of Uzbekistan, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers No. 750 dated November 27, 2020. 2. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 27 ноябрдаги 750-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси ҳудудига четдан олиб киришда божхона божи ва қўшилган қиймат солиғи тўлашдан озод қилинадиган, Ўзбекистон Республикасида ўхшаши ишлаб чиқарилмайдиган технологик асбоб-ускуналар рўйхатига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби тўғрисидаги низомга 2-иловага мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.
I am confident that UNOPS’ presence in Uzbekistan will bring forth great potential for further development and cooperation in supporting the Government by providing expertise in efficient project, procurement and infrastructure management,” he added Ишончим комилки, ЮНОПС Ўзбекистонда бўлиб, лойиҳалар, харидлар ва инфратузилмаларни самарали бошқариш бўйича ўз тажрибаси билан ўртоқлашиб, ҳукуматни қўллаб-қувватлаш орқали янада ривожланиш ва ҳамкорлик учун катта имкониятлар яратади", - дея қўшимча қилди у