USA English ‹ › UZ Uzbek

Found adaptive: 4 words & 2 translates

English Ўзбек
adaptive мослашувчан
adaptively мослашувчан тарзда
maladaptive мос келмайдиган
unadaptive мос келмайдиган