USA English ‹ › UZ Uzbek

Found adam: 34 words & 2 translates

English Ўзбек
adam одам
adamant қатъий
adamantly қатъий
madam хоним
madame хоним
madams хонимлар
tarmacadam асфалт
31. And He taught Adam the names, all of them; then he presented them to the angels, and said, “Tell Me the names of these, if you are sincere.” 31Ва У зот одамга исмларнинг барчасини ўргатди, сўнгра уларни фаришталарга рўбарў қилди. Кейин: " Агар ростгўйлардан бўлсангиз, анавиларнинг исмларини Менга айтиб беринг" , деди.
33. He said, “O Adam, tell them their names.” And when he told them their names, He said, “Did I not tell you that I know the secrets of the heavens and the earth, and that I know what you reveal and what you conceal?” 33У зот:" Эй Одам, буларгау нарсаларнинг исмлариниайтиб бер" , деди. Уларга ўша нарсаларнинг исмларини айтиб берган чоғида, "Мен сизларга осмонлару ернинг ғайбини биламан ва сизлар беркитмагану беркитган нарсаларни ҳам биламан демабмидим" , деди.
34. And We said to the angels, “Bow down to Adam.” They bowed down, except for Satan. He refused, was arrogant, and was one of the disbelievers. 34Эсла, фаришталарга: " Одамга сажда қилинглар!" деганимизни. Бас, сажда қилдилар, магар Иблис бош тортди, мутакаббирлик қилди ва кофирлардан бўлди.
35. We said, “O Adam, inhabit the Garden, you and your spouse, and eat from it freely as you please, but do not approach this tree, lest you become wrongdoers.” 35Ва: " Эй Одам, сен ўз жуфтинг ила жаннатда маскан топ. Унда нимани хоҳласаларингиз, енглар, ош бўлсин ва мана бу дарахтга яқин келманглар, бас, у ҳолда золимлардан бўласизлар" , дедик.
37. Then Adam received words from his Lord, so He relented towards him. He is the Relenting, the Merciful. 37Бас, Одам ўз Роббисидан сўзларни қабул қилиб олди, кейин У зот унинг тавбасини қабул қилди. Албатта, У тавбани қабул қилувчи ва раҳмли зотдир.
33. Allah chose Adam, and Noah, and the family of Abraham, and the family of Imran, over all mankind. 33Албатта, Аллоҳ Одамни, Нуҳни, Оли Иброҳимни, Оли Имронни оламлар устидан танлаб олди.
59. The likeness of Jesus in Allah’s sight is that of Adam: He created him from dust, then said to him, “Be,” and he was. 59Албатта, Аллоҳнинг ҳузурида Ийсонинг мисоли худди Одамнинг мисолига ўхшайди. Уни тупроқдан яратиб, сўнгра унга «Бўл!» деди, бас, бўлди.
27. And relate to them the true story of Adam's two sons: when they offered an offering, and it was accepted from one of them, but it was not accepted from the other. He Said, “I will kill you.” He Said, “Allah accepts only from the righteous.” 27Уларга Одамнинг икки ўғли хабарини ҳақ ила тиловат қилиб бер. Икковлари қурбонлик қилганларида, бирларидан қабул қилинди, бошқасидан қабул қилинмади. У: «Албатта, мен сени ўлдиражакман», деди. Бириси: «Албатта, Аллоҳ тақводорлардангина қабул қиладир.
11. We created you, then We shaped you, then We said to the angels, “Bow down before Adam;” so they bowed down, except for Satan; he was not of those who bowed down. 11Ва батаҳқиқ, Биз сизларни яратдик, кейин сизларга суврат бердик. Сўнгра эса, фаришталарга: «Одамга сажда қилинг», дедик. Бас, улар сажда қилдилар. Магар Иблис сажда қилувчилардан бўлмади.
19. And you, Adam, inhabit the Garden, you and your wife, and eat whatever you wish; but do not approach this tree, lest you become sinners.” 19Эй Одам, сен жуфтинг билан жаннатни маскан тут. Икковингиз хоҳлаган жойингиздан енг. Аммо мана бу дарахтга яқинлашманглар. Унинг сабабидан золимлардан бўлиб қолманглар.

27. O Children of Adam! Do not let Satan seduce you, as he drove your parents out of the Garden, stripping them of their garments, to show them their nakedness. He sees you, him and his clan, from where you cannot see them. We have made the devils friends of those who do not believe.

27Эй Одам болалари, шайтон ота­-онангизни ўзларига авратларини кўрсатиш учун устларидан либосларини ечиб, жаннатдан чиқарганидек, сизни ҳам фитнага солмасин. Албатта, у ва унинг ёрдамчилари сизни сиз кўрмайдиган томондан кўради. Биз, албатта, шайтонларни иймон келтирмайдиганларга дўст қилганмиз.

31. O Children of Adam! Dress properly at every place of worship, and eat and drink, but do not be excessive. He does not love the excessive. 31Эй Одам болалари, ҳар бир ибодат чоғида ўз зийнатингизни олинг. Еб­ичинг ва исроф қилманг. Чунки У зот исроф қилувчиларни севмас.
35. O Children of Adam! When messengers from among you come to you, relating to you My revelations—whoever practices piety and reforms—upon them shall be no fear, nor shall they grieve. 35Эй Одам болалари, агар сизларга ўзингиздан бўлган Пайғамбарлар келиб, оятларимни сўзлаганда, бас, ким тақво қилса ва яхши амал қилса, уларга хавф йўқдир ва улар хафа ҳам бўлмаслар.