USA English ‹ › UZ Uzbek

Found actively: 27 words & 2 translates

English Ўзбек
While working in the executive branch and at the same time as deputy of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan in 1995-2003, he has actively and fruitfully participated in the elaboration and adoption of important legislative acts on political and socio-economic development of the country and implementation of democratic reforms. Ижро ҳокимиятидаги фаолияти билан бир пайтда 1995-2003 йилларда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг депутати сифатида ҳам мамлакатни сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ҳамда демократик ислоҳотларни амалга ошириш борасидаги муҳим қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш жараёнида фаол иштирок этиб, самарали фаолият олиб борди.
Ambassador expressed sincere gratitude for the high assessment of his work and assured that he would continue to actively support strengthening the multifaceted cooperation between the two countries.

actively фаол
attractively жозибали
interactively интерактив тарзда
radioactively радиоактив
retroactively орқага қараб
subtractively субтраcтив тарзда
Fifth. In the field of humanitarian cooperation, we are ready to continue to actively promote the implementation and participate in joint projects and programs in the field of education, science, healthcare, sports, culture and art. Бешинчи. Гуманитар ҳамкорлик соҳасида таълим, илм-фан, соғлиқни сақлаш, спорт, маданият ва санъат борасидаги қўшма лойиҳа ва дастурларнинг амалга оширилишида янада фаол кўмаклашиш ва иштирок этишга тайёрмиз.
To improve, any country must: always strive to do better, engage actively with the international community, listen to and take to heart external criticism, and be capable of self-criticism Бу соҳада ютуқларга эришиш учун ҳар бир мамлакат қуйидагиларни қилиши керак: доим янада яхшироқ ҳолатга эришиш, халқаро ҳамжамият билан фаол ҳамкорлик қилиш, ташқи танқидга қулоқ солиш ва уни қалбан ҳис эта билиш ва ўз-ўзини танқид қила олиш
Transport sphere is defined as one of the strategic directions of interaction. The Presidents agreed to actively develop East-West and North-South corridors, including using the facilities of Turkmenbashi port. Транспорт соҳаси - ҳамкорликнинг стратегик йўналишларидан бири. Давлат раҳбарлари “Шарқ - Ғарб” ва “Шимол - Жануб” йўналишларида, шу жумладан Туркманбоши порти имкониятларидан фойдаланган ҳолда транспорт йўлакларини фаол ривожлантиришга аҳдлашиб олдилар.
We invite the European side to actively join the implementation of the «Green Agenda» program adopted in our region, in particular, in the following specific areas: Европа томонини минтақамизда қабул қилинган «Яшил кун тартиби» дастурини, жумладан, қуйидаги аниқ йўналишларни амалга оширишда фаол иштирок этишга чақирамиз:
The destructive forces are actively recruiting young people into extremist organizations, using new methods of propaganda and ideological influence. Бузғунчи кучлар тарғибот ва мафкуравий таъсирнинг янги усулларидан фойдаланган ҳолда, экстремистик ташкилотларга ёшларни фаол жалб этмоқда.
We consider it expedient to use the potential of innovation transfer more fully, to actively stimulate digitalization, the development of «cloud» technologies, artificial intelligence, and the Internet of Things. Инновациялар трансфери соҳасидаги салоҳиятни янада тўлиқ ишга солиш, рақамлаштиришни фаол рағбатлантириш, “булутли” технологиялар, сунъий интеллект, “буюмлар Интернети”ни ривожлантириш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.
• Encourage prosecutors to proactively seek victim restitution in criminal cases. жиноятлардан жабр кўрган кишиларга зарарни қоплаб бердириши учун прокурорларни рағбатлантириш;
For this purpose, we consider it our most important task to actively continue the state policy on protecting the health of mothers and children, giving jobs to women taking into account their living conditions, creating comprehensive opportunities on alleviating hardships of our sisters, raising the place and prestige of women in our socio-political life. Шу сабабли оналар ва болалар соғлиғини муҳофаза қилиш, аёлларнинг турмуш шароитларини ҳисобга олган ҳолда, иш билан таъминлаш, опа-сингилларимизнинг оғирини енгил қилиш учун ҳар томонлама имконият яратиш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётимиздаги ўрни ва нуфузини ошириш бўйича давлат сиёсатини фаол давом эттиришни биз ўзимизнинг энг муҳим вазифамиз, деб биламиз.
For this purpose, we need to more actively attract the foreign investments, advanced technologies and information-communication systems to all spheres. Бунинг учун хорижий сармоялар ва илғор технологияларни ҳамда ахборот-коммуникация тизимларини барча соҳаларга янада фаол жалб этишимиз зарур бўлади.
I deem it very important to actively continue the work on extensively studying the lawful appeals and complaints being sent today by citizens not only to the electronic mail and reception of the Prime Minister, but also to the President and tackling the issues being raised in them. Бугунги кунда нафақат Бош вазирнинг электрон почтаси ва қабулхонасига, балки Президент номига келиб тушаётган фуқароларнинг қонуний мурожаат ва шикоятларини батафсил ўрганиш ва уларда кўтарилган масалаларни ечиш бўйича ишларни фаол давом эттириш ғоят муҳим, деб ҳисоблайман.
In this a special attention must be paid to training the skilled cadres for the regional governance bodies, above all, for the governors’ and mayor’s offices of districts and cities. For this purpose, the scientific and practical potential and capabilities of 6 academies, the Scientific-Education Center of Corporate Management at the Cabinet of Ministers along with educational institutions must be more actively mobilized. Бу борада ҳудудий бошқарув органлари, энг аввало, мамлакатимиз туман ва шаҳарлари ҳокимликлари учун малакали кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Бунинг учун олий таълим муассасалари тизими билан бирга, мамлакатимиздаги 6 та академия, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази каби ташкилотларнинг илмий-амалий салоҳияти ва имкониятларини янада фаол сафарбар этиш даркор.
Taking this opportunity, on behalf of our nation, I would like to express sincere gratitude to: Mr. Mohamed Al Ramahi, Chairman, Masdar Company,  Mr. Wu Yun, Vice-President, China Energy, and Mr. Lin Xiaodan, Chairman, Gezhouba Group, CEOs of Dong Fang, SMAC, SEPCO and other companies, who actively participated in these projects, as well, to leading international financial institutions, all foreign and local specialists, who have made a commendable contribution to the projects. Фурсатдан фойдаланиб, бугунги тадбиримизда ҳозир бўлиб турган “Masdar” компанияси раҳбари Муҳаммад ал Рамаҳий жанобларига, “China Energy” вице-президенти Ву Юн жанобларига, “Gezhouba” компанияси раиси Линь Сяодань жанобларига, бунёдкорлик ишларида фаол иштирок этган “Dong Fang”, “Смэк”, “Сепко” ва бошқа компаниялар раҳбарларига, нуфузли халқаро банк-молия институтларига, мазкур лойиҳаларни амалга оширишга муносиб ҳисса қўшган барча хорижий ва маҳаллий мутахассисларга, қурувчи-муҳандисларга бутун халқимиз номидан самимий миннатдорчилик билдираман.