USA English ‹ › UZ Uzbek

Found acre: 37 words & 2 translates

English Ўзбек
acre акр
acres гектар
massacre қирғин
massacred қирғин қилинган
massacres қирғинлар
sacred муқаддас
sacredly муқаддас
sacredness муқаддаслик
144. We have seen your face turned towards the heaven. So We will turn you towards a direction that will satisfy you. So turn your face towards the Sacred Mosque. And wherever you may be, turn your faces towards it. Those who were given the Book know that it is the Truth from their Lord; and Allah is not unaware of what they do. 144Гоҳо юзингни осмонга тез­тезбурилганини кўрамиз. Бас, албатта, сени ўзинг рози бўлган қиблага қаратамиз. Юзингни Масжидул Ҳаром томон бур. Қаерда бўлсангиз ҳам, юзингизни у томон бурингиз. Албатта, китоб берилганлар уни Роббиларидан бўлган ҳақ эканинибиладилар. Ва Аллоҳ уларнингқилаётган амалларидан ғофил эмасдир.
149. And wherever you come from, turn your face towards the Sacred Mosque. This is the truth from your Lord, and Allah is not heedless of what you do. 149Қаердан чиқсанг ҳам, юзингни Масжидул Ҳаром томон бур. Ва, албатта, бу Роббингдан бўлган ҳақдир.
150. And wherever you come from, turn your face towards the Sacred Mosque. And wherever you may be, turn your faces towards it. So that the people may not have any argument against you—except those who do wrong among them. So do not fear them, but fear Me, that I may complete My blessings upon you, and that you may be guided. 150Ва қаердан чиқсан ҳам, юзингни Масжидул Ҳаром томон бур. Қаерда бўлсангиз ҳам, юзингизни у томонга буринг. Одамларда сизга қарши ҳужжат бўлмаслиги учун. Улардан зулм қилганларидан қўрқманглар, Мендан қўрқинглар. Ва сизга неъматимни батамом этиш учун, шоядки ҳидоят топсангиз.
191. And kill them wherever you overtake them, and expel them from where they had expelled you. Oppression is more serious than murder. But do not fight them at the Sacred Mosque, unless they fight you there. If they fight you, then kill them. Such is the retribution of the disbelievers. 191Уларни топган ерингизда қатл қилинг. Ва сизларни чиқарган жойдан уларни ҳам чиқаринг. Фитна қатл этишдан ёмонроқдир. Масжидул Ҳаром олдида сизга қарши урушмагунларича, сиз урушманг. Агар урушсалар, бас, сиз ҳам урушинг. Кофирларнинг жазоси шундай.
194. The sacred month for the sacred month; and sacrilege calls for retaliation. Whoever commits aggression against you, retaliate against him in the same measure as he has committed against you. And be conscious of Allah, and know that Allah is with the righteous. 194Ҳаром ойга ҳаром ой. Ҳаром қилинган нарсаларда қасос бор. Ким сизга душманлик қилса, сиз ҳам унга шунга ўхшаш душманликқилинг. Ва Аллоҳга тақво қилинг ҳамда, билингки, албатта, Аллоҳ тақводорлар биландир.
196. And carry out the Hajj and the Umrah for Allah. But if you are prevented, then whatever is feasible of offerings. And do not shave your heads until the offering has reached its destination. Whoever of you is sick, or has an injury of the head, then redemption of fasting, or charity, or worship. When you are secure: whoever continues the Umrah until the Hajj, then whatever is feasible of offering. But if he lacks the means, then fasting for three days during the Hajj and seven when you have returned, making ten in all. This is for he whose household is not present at the Sacred Mosque. And remain conscious of Allah, and know that Allah is stern in retribution. 196Аллоҳ учун ҳаж ва умрани тугал адо этинг. Агар ушланиб қолсангиз, муяссар бўлганича қурбонлик қилинг. Қурбонлик ўз жойига емагунча, сочингизни олдирманг. Сиздан ким бемор бўлса ёки бошида озор берувчи нарса бўлса, рўза тутиш ёки садақа бериш ёхуд қурбонлик сўйиш ила тўлов тўласин. Агар тинч бўлсангиз, ким умрадан ҳажгача ҳузур қилган бўлса, муяссар бўлган қурбонликни қилсин. Ким топмаса, уч кун ҳажда, етти кун қайтганингизда–ҳаммаси ўн кун тўлиқ рўза тутсин. Бу аҳли Масжидул Ҳаромда яшамайдиганлар учун. Ва Аллоҳга тақво қилинг ҳамда, билингки, албатта, Аллоҳ иқоби шиддатли зотдир.

198. You commit no error by seeking bounty from your Lord. When you disperse from Arafat, remember Allah at the Sacred Landmark. And remember Him as He has guided you. Although, before that, you were of those astray.

198 Сизга ўз Роббингиздан фазл исташингизда гуноҳ йўқдир. Арофатдан қайтиб тушганингизда, Аллоҳни машъарулҳаромда зикр қилинг. Илгари адашганлардан бўлсангиз ҳам, сизни ҳидоятга бошлагани учун Уни зикр қилинг.

2. O you who believe! Do not violate Allah’s sacraments, nor the Sacred Month, nor the offerings, nor the garlanded, nor those heading for the Sacred House seeking blessings from their Lord and approval. When you have left the pilgrim sanctity, you may hunt. And let not the hatred of people who barred you from the Sacred Mosque incite you to aggression. And cooperate with one another in virtuous conduct and conscience, and do not cooperate with one another in sin and hostility. And fear Allah. Allah is severe in punishment. 2Эй иймон келтирганлар! Аллоҳнинг дини аломатларини, ҳаром ойни, аталган қурбонликни, осилган белгиларни ва Роббиларидан фазл ва розилик тилаб Байтул Ҳаромни қасд қилиб чиққанларни ўзингизга ҳалол ҳисобламанг. Эҳромдан чиқиб ҳалол бўлсангиз, ов қилсангиз, майли. Масжидул Ҳаромдан тўсгани учун бир қавмни ёмон кўришингиз уларга тажовузкор бўлишингизга олиб бормасин. Яхшилик ва тақво йўлида ҳамкорлик қилинг. Гуноҳ ва душманлик йўлида ҳамкорлик қилманг. Аллоҳга тақво қилинг. Албатта, Аллоҳ иқоби шиддатли зотдир.
97. Allah has appointed the Kaabah, the Sacred House, a sanctuary for the people, and the Sacred Month, and the offerings, and the garlanded. That you may know that Allah knows everything in the heavens and the earth, and that Allah is Cognizant of all things. 97Аллоҳ Каъбани–Байтул Ҳаромни, ҳаром ойни, ҳадийни ва осиладиган белгиларни одамлар учун асос қилиб қўйди. Бу эса, Аллоҳ албатта осмонлару ердаги нарсаларни билишини ва албатта Аллоҳ ҳар бир нарсани билувчи зот эканини билишингиз учундир.
34. Yet why should Allah not punish them, when they are turning others away from the Sacred Mosque, although they are not its custodians? Its rightful custodians are the pious; but most of them do not know. 34Нега энди Аллоҳ уларни азобламас эк ан. Улар Масжидул Ҳаромдан тўсмоқдалар. Ҳолбуки, унинг валийлари эмаслар. Унинг валийлари тақводорлардан ўзга ҳеч ким эмас. Лекин кўплари билмайдилар.
May our sacred land, our people, who gave the world such immortal heroes as Jaloliddin Manguberdi, always prosper! Дунёга Жалолиддин Мангуберди каби буюк қаҳрамонларни берган муқаддас заминимиз, она халқимиз омон бўлсин!
5. When the Sacred Months have passed, kill the polytheists wherever you find them. And capture them, and besiege them, and lie in wait for them at every ambush. But if they repent, and perform the prayers, and pay the alms, then let them go their way. Allah is Most Forgiving, Most Merciful. 5Бас, ҳаром ойлар чиққанда, мушрикларни қаерда топсангиз, ўлдиринглар, тутинглар, қамал қилинглар ва уларни ҳар жойда пойланглар. Агар тавба қилсалар, намозни тўкис адо этсалар ва закотни берсалар, йўлларига қўйиб юборинглар. Албатта, Аллоҳ мағфиратли ва раҳмли зотдир.