USA English ‹ › UZ Uzbek

Found achievement: 20 words & 2 translates

English Ўзбек
achievement муваффақият
achievements ютуқлар
underachievement этишмовчилик
Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction. мазкур Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясини барча халқлар ва барча давлатлар бажаришга интилиши лозим бўлган вазифа сифатида эълон қилар экан, бундан муддао шуки, ҳар бир инсон ва жамиятнинг ҳар бир ташкилоти доимо ушбу Декларацияни назарда тутган ҳолда маърифат ва таълим йўли билан бу ҳуқуқ ва эркинликларнинг ҳурмат қилинишига кўмаклашиши, миллий ва халқаро тараққийпарвар тадбирлар орқали ҳам унинг бажарилиши таъминланишига, Ташкилотга аъзо бўлган давлатлар халқлари ўртасида ва ушбу давлатларнинг юрисдикциясидаги ҳудудларда яшаётган халқлар ўртасида ялписига ва самарали тан олинишига интилишлари зарур.
The years and centuries shall pass, but the Independence Day, which has restored our national statehood, identity and human rights, underlying all of our achievements and goals, shall always be the biggest and the most precious holiday for us and our future generations. Орадан йиллар, асрлар ўтади. Лекин миллий давлатчилигимизни, ўзлигимиз ва инсоний ҳақ-ҳуқуқларимизни тиклаб берган, барча ютуқ ва марраларимизнинг замини бўлган Мустақиллик куни биз учун, келгуси авлодларимиз учун доимо энг улуғ, энг азиз байрам бўлиб қолади.
If we say that this is the solid guarantee of all our achievements, we will be telling the truth. Бу – биз эришаётган барча ютуқларимизнинг мустаҳкам гарови, десак, айни ҳақиқатни айтган бўламиз.
72. Allah promises the believers, men and women, gardens beneath which rivers flow, abiding therein forever, and fine homes in the Gardens of Eden. But approval from Allah is even greater. That is the supreme achievement. 72Аллоҳ мўмин эр ва мўмина аёлларга остидан анҳорлар оқиб турган жаннатларни, уларда абадий қолишни ва барқарорлик жаннатидан покиза масканларни ваъда қилди. Аллоҳдан бўладиган розилик эса, энг улуғидир. Ана ўша улкан ютуқдир.
Having been built owing to the intellectual potential and selfless labor of our people, this complex has become a remarkable achievement on the way of building the New Uzbekistan. Халқимизнинг ақл-заковати ва фидокорона меҳнати билан бунёд этилган ушбу мажмуа Янги Ўзбекистонни барпо этиш йўлидаги яна бир салмоқли, зафарли натижа бўлди, десак, айни ҳақиқатни айтган бўламиз.
Today we are striving to revive the historical traditions that developed along the Great Silk Road, which is a symbol of progress, cultural development, friendship and cooperation, to strengthen multifaceted ties with the world community, to attract achievements of modern science, high technologies, investments and new, advanced ideas to our country. Биз Буюк ипак йўли орқали ривожланган ана шу тарихий анъаналарни, бугун тараққиёт, маданият, дўстлик ва ҳамкорлик йўли сифатида қайта тиклашга интилмоқдамиз. Шу мақсадда дунё ҳамжамияти билан турли соҳалардаги алоқаларни кучайтириш, мамлакатимизга замонавий илм-фан ютуқлари, юқори технологиялар, инвестициялар, янги, илғор ғоялар кириб келиши учун шароит яратмоқдамиз.
May our people – the creator of all our successes and achievements, be happy! Барча ютуқларимизнинг ижодкори ва бунёдкори бўлган танти ва меҳнаткаш халқимиз доимо омон бўлсин!
The powerful and decisive force of this creative process is, no doubt, our multinational people. All of us are well aware how complicated periods and hard trials there were in the millennia-long history of the Uzbek people. The newest history of Uzbekistan and our world-known achievements give a full ground to confidently say that our brave and steadfast people are capable to overcome any difficulty, barriers and trials with their strength and willpower. Ўзбекистоннинг энг янги тарихи ва биз эришган оламшумул ютуқлар мард ва матонатли халқимиз ҳар қандай қийинчилик, тўсиқ ва синовларни ўз кучи ва иродаси билан енгиб ўтишга қодир, деб баралла айтишга тўла асос беради.
All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

Ташкилотнинг барча Аъзолари 55-моддада кўрсатилган мақсадларга эришиш учун Ташкилот билан ҳамкорликда ва мустақил иш кўриш мажбуриятини оладилар.
to promote constructive measures of development, to encourage research, and to co-operate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article; and

д) Бунёдкорлик тадбирларини авж олдиришга кўмаклашадилар, тадқиқотларни рағбатлантирадилар ва бир-бири билан ҳамда маъқул топилган жойида ва вақтида ушбу моддада баён қилинган ижтимоий, иқтисодий ва илмий мақсадларга эришиш учун ихтисослаштирилган халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик қиладилар; ва
Thanks to the united efforts of our people, the dream of a New Uzbekistan is becoming a reality. I express my sincere gratitude to you, dear compatriots, for all our achievements. Биргаликдаги меҳнатимиз туфайли Янги Ўзбекистон орзуси реал ҳақиқатга айланмоқда. Барча эришган ютуқларимиз учун сиз, азиз ватандошларимга чин дилдан миннатдорлик билдираман.
What followed was one of Khalid’s greatest strategic achievement. Ўша юриш Холиднинг энг катта стратегик ютуқларидан бири эди.

I am confident it will serve to guide the UN family’s ongoing support to the Government and people of Uzbekistan in the effort to build back better after the COVID-19 pandemic and to accelerate achievement of the country’s national Sustainable Development Goals and international human rights obligations. 

 Ишончим комилки,  ушбу Таҳлил БМТ оиласининг Ўзбекистон ҳукумати ва халқига доимий ёрдамини КОВИД-19 пандемиясидан кейин янада яхшироқ кўрсатишда ҳамда мамлакатнинг барқарор ривожланиш бўйича миллий мақсадлари ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро мажбуриятларига эришишни жадаллаштириш йўлида хизмат қилади.

Reducing inflation remains the priority objective for the economic policy. According to the estimates of IMF experts, global inflation will continue gradual decrease, however, majority of countries are not likely to return inflation to the target levels until 20251. According to the updated estimates, inflation in Uzbekistan will amount to 9.5% at the end of 2023, and this value corresponds to the forecast. Inflation forecast for 2024 is 8-10%, while achievement of the target value of 5% is postponed to 2026.

Инфляция даражасини пасайтириш иқтисодий сиёсатнинг устувор мақсади бўлиб қолмоқда. ХВЖ экспертларининг фикрича, глобал инфляция барқарор равишда пасайишда давом этади, бироқ аксарият давлатлар инфляцияни 2025 йилгача мўлжалланган кўрсаткичга қайтара олмайди1. Ўзбекистонда, янгиланган ҳисоб-китобларга кўра, 2023 йил охирида инфляция 9,5 фоизни ташкил этади, бу унинг прогноз қийматига тўғри келади. 2024 йил учун инфляция прогнози 8-10 фоизни ташкил этади ва мақсадли 5 фоизга эришиш 2026 йилга кўчирилади.

I had a pleasure to personally witness these achievements during my visit to marvelous Doha. Бунга бетакрор Доҳага ташрифим чоғида ўзим шахсан амин бўлдим.
The global efforts of the Amir of Qatar, who has shared his development achievements and profitable investments with the countries of the world and has shown steadfastness and enthusiasm in the fight against corruption, align with our noble aspirations and will certainly yield tremendous positive results. Ўз тараққиёт ютуқларини ва фойдали сармояларини дунё халқлари билан баҳам кўраётган, коррупцияга қарши курашда ғайрат ва шижоат кўрсатаётган Қатар Амирининг глобал даражадаги саъй-ҳаракатлари барчамизнинг эзгу интилишларимиз билан бирлашиб, албатта ўзининг улкан ижобий натижаларини беради.
No matter how pervasive the climate crisis is, every big achievement starts with small ones. It may seem that we are too small to change something globally, but we must start with the changes we can make around ourselves. Иқлим инқирози қанчалик катта бўлмасин, ҳар бир буюк ютуқ кичигидан бошланади. Биз глобал миқёсда бирор нарсани ўзгартириш учун жуда кичик бўлиб туюлишимиз мумкин, барибир, ўзгаришни атрофимиздан бошлашимиз керак.