USA English ‹ › UZ Uzbek

Found accessible: 8 words & 2 translates

English Ўзбек
The effective international cooperation makes the world more stable, predictable and prosperous. This is the most viable, accessible and closest way to solving common problems of our time as well as a universal insurance policy against the future challenges and shocks. Самарали халқаро ҳамкорлик – бу дунёда барқарор, ишончли ва фаровон тараққиётнинг энг муҳим омилидир. Айнан шундай ёндашув замонамизнинг долзарб муаммоларини баҳамжиҳат ҳал этиш, янги хавф-хатар ва ижтимоий ларзалардан ҳимояланиш учун энг аниқ, мақбул ва самарали йўл ҳисобланади.
accessible фойдаланиш мумкин
inaccessible эришиб бўлмайдиган
(a) local offices, suitably equipped in accordance with the requirements of the service, and accessible to all persons concerned; а) инспекция хизмати эҳтиёжларига мос равишда жиҳозланган ва барча тегишли шахслар учун очиқ бўлган маҳаллий бюро;
Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. 1. Ҳар бир инсон таълим олиш ҳуқуқига эга. Таълим олишда ҳеч бўлмаганда бошланғич ва умумий таълим текин бўлиши лозим. Бошланғич таълим мажбурий бўлиши керак. Техник ва ҳунар таълими ҳамманинг қурби етадиган даражада бўлиши, олий таълим эса ҳар кимнинг қобилиятига асосан ҳамма учун етарли имконият доирасида бўлмоғи керак.
(a) local offices, suitably equipped in accordance with the requirements of the service, and accessible to all persons concerned; а) инспекция хизмати эҳтиёжларига мос равишда жиҳозланган ва барча тегишли шахслар учун очиқ бўлган маҳаллий бюро;

Accessible Environment

Тўсиқларсиз муҳит (ёши, жинси ва/ёки ногиронлигидан қатъи назар, ҳар бир кишининг яшаши, фойдаланиши ва баҳраманд бўлиши учун имкон берувчи муҳит)

If it is not possible to apply the certificate mark and fineness mark together (in one contour) to the main part of a jewelry or other product made of precious metals and precious stones, then an imprint of the certificate mark and an imprint of an additional state hallmark of the corresponding fineness shall be applied in a place accessible for hallmarking next to the imprint of personal hallmark of the jewelry manufacturer. Агар қимматбаҳо металлардан ва қимматбаҳо тошлардан ясалган заргарлик ёки бошқа буюмнинг асосий қисмига тасдиқ белгисини ҳамда асиллик даражаси тамғасини биргаликда (бир контурда) тушириш имконияти бўлмаса, заргарлик буюмини ишлаб чиқарувчининг шахсий тамғаси изининг ёнига тамғалаш имконияти бўлган жойга тасдиқ белгиси изи ва тегишли асиллик даражасининг қўшимча давлат асиллик даражаси тамғаси изи туширилади.