USA English ‹ › UZ Uzbek

Found academic: 13 words & 2 translates

English Ўзбек
Shavkat Mirziyoyev started his career in 1981 at the Tashkent Institute of Engineers of Irrigation and Mechanization of Agriculture, where he served as a junior research fellow, senior lecturer, associate professor, and the vice rector for academic affairs. Меҳнат фаолиятини 1981 йилда Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтида бошлаб, кичик илмий ходим, катта ўқитувчи, доцент, ўқув ишлари бўйича проректор лавозимларида ишлади.
A military-academic lyceum named after Jaloliddin Manguberdi has been established in Urgench with the aim of educating young patriots worthy of a great commander. Улуғ саркардага муносиб ватанпарвар ўғлонларни тарбиялаш мақсадида Урганч шаҳрида Жалолиддин Мангуберди номида ҳарбий академик лицей ташкил этилди.

We propose to jointly consider the issues of practical implementation of this initiative at the international Samarkand forum next year with the participation of political leaders, the authoritative public figures, business, academic and expert circles.

Унинг амалий ижросига доир масалаларни сиёсий етакчилар, жамоатчилик, ишбилармонлар, академик ва эксперт доираларининг нуфузли вакиллари иштирокида келгуси йили Самарқанд халқаро форумида биргаликда кўриб чиқишни таклиф этамиз.

academic академик
academical академик
academically академик жиҳатдан
academician академик
academicians академиклар
academics академиклар
A branch of Webster University has enrolled its first students in Uzbekistan from this academic year. Жорий ўқув йилидан бошлаб мамлакатимизда Вебстер университетининг филиали ўз ишини бошлади.
In order to bring up the successors of the deed of our great ancestor, we have established the Jaloliddin Manguberdi Military Academic Lyceum in the city of Urgench. This school of courage shall welcome its first students this year. I wish them success and I am confident that they will become worthy successors of the outstanding military leader, real patriots, courageous officers and generals. Буюк аждодимизнинг давомчиларини камол топтириш мақсадида Урганчда Жалолиддин Мангуберди номидаги ҳарбий академик лицей ташкил этдик. Бу мардлик мактаби жорий йил илк бор ўқувчиларни ўз бағрига қабул қилмоқда. Уларнинг барчасига омад ва зафарлар тилаб, келгусида бу навқирон авлод орасидан улуғ саркарданинг муносиб издошлари бўлган ҳақиқий ватанпарвар ўғлонлар, жасур офицер ва генераллар етишиб чиқади, деб ишонамиз.
All of us are well-aware that Uzbekistan is rich with raw and natural resources and boasts with powerful economic and human potential. However, our biggest wealth is an enormous intellectual and spiritual potential of our people. We know well and highly cherish that our respected intelligentsia – the people of science, techniques, and above all, our academicians, the people culture, literature, art and the representatives of sport are diligently and selflessly working in creating and further multiplying this potential. Барчамизга аёнки, Ўзбекистон бой қазилма ва табиий ресурсларга, қудратли иқтисодий ва инсоний салоҳиятга эга. Бироқ бизнинг энг катта бойлигимиз – бу халқимизнинг улкан интеллектуал ва маънавий салоҳиятидир. Бу салоҳиятни яратиш ва янада кўпайтиришда ҳурматли зиёлиларимиз – илм-фан ва техника намояндалари, биринчи навбатда қадрли ва ҳурматли академикларимиз, маданият, адабиёт ва санъат, спорт соҳаларининг вакиллари бутун вужудини бериб, фидокорона меҳнат қилаётганларини биз яхши биламиз ва юксак қадрлаймиз.
She has already written a book on Nur Jahan, she has written an academic book on early Mughal women, and now she is releasing a biography of Gulbadan У Нуржаҳон ҳақида ва Буюк Мўғуллар Империясининг дастлабки машҳур аёллари ҳақида илмий китоб ёзган эди, энди эса Гулбаданбегим ҳақида китоб чиқармоқда