USA English ‹ › UZ Uzbek

Found about: 273 words & 3 translates

English Ўзбек
Today, the SCO family is the world’s largest regional organization, which has united a huge geographical space and about a half of the population of our planet. Бугунги кунга келиб ШҲТ ҳамжамияти – улкан географик маконни қамраб олган ва сайёрамиз аҳолисининг қарийб ярмини бирлаштирган, дунёдаги энг йирик минтақавий ташкилотдир.
Today, the total GDP of the SCO member states has reached about a quarter of the global figure. This is already a very solid contribution to the global sustainable development from a regional organization that has just crossed its 20-year threshold. Бугунги кунда ШҲТга аъзо давлатлар ялпи ички маҳсулотининг умумий ҳажми жаҳон кўрсаткичининг қарийб чорак қисмини ташкил қилмоқда. Бу эса эндигина 20 ёшга тўлган ушбу минтақавий Ташкилот томонидан дунёнинг барқарор ривожланишига қўшилаётган ҳиссасининг салмоғи юксак эканидан далолат беради.

The large-scale construction works were carried out on an area of about 8 hectares, where the complex is located, along Al-Khorezmi and Islam Karimov streets.

Мажмуа ўрин олган қарийб 8 гектар майдонда, Ал-Хоразмий ва Ислом Каримов кўчаларида улкан бунёдкорлик ишлари амалга оширилди.

About 18,000 ornamental trees, flowers and shrubs have been planted on the territory of the complex. Ҳудудга 18 мингга яқин манзарали дарахтлар, гуллар ва буталар экилди.
In particular, all district centers, about 100 villages and makhallas (local neighborhood community areas) have been landscaped in the region over the past five years. Хусусан, ўтган беш йилда вилоятда барча туман марказлари, 100 га яқин қишлоқ ва маҳаллалар обод қилинди.

Its goal is to involve in the global inter-civilizational dialogue all those who care about our common future, who are ready, regardless of differences, to seek agreed approaches and solutions, who share the principles of the «Samarkand spirit».

Бу ташаббуснинг мақсади – бизнинг умумий келажагимизга бефарқ бўлмаган, ихтилофларга қарамасдан келишилган ёндашувлар ва қарорларни излашга тайёр, “Самарқанд руҳи” тамойилларига ҳамфикр бўлганларнинг барчасини глобал цивилизациялараро мулоқотга жалб қилишдир.

about ҳақида
roundabout айланма
roundabouts айланмалар
thereabouts у ҳақида
turnabout бурилиш
walkabout юриш
walkabouts юриш жойлари
whereabouts қайердалиги
23. And if you are in doubt about what We have revealed to Our servant, then produce a chapter like these, and call your witnesses apart from Allah, if you are truthful. 23Ва агар бандамизга туширилган нарсамизга шакингиз бўлса, унга ўхшаш бир сура келтиринг ва рост сўзловчилардан бўлсангиз, Аллоҳдан ўзга гувоҳларингизни чақиринг.
80. And they say, “The Fire will not touch us except for a number of days.” Say, “Have you received a promise from Allah—Allah never breaks His promise—or are you saying about Allah what you do not know?” 80Ва улар: «Бизга (дўзах) ўти ҳеч тегмайди, тегса ҳам саноқли кунларгина тегади», дедилар. Сен: «Аллоҳдан аҳд олдингизми? Зотан, Аллоҳ аҳдига ҳеч хилоф қилмайди. Ёки Аллоҳнинг номидан билмаган нарсангизни гапиряпсизми?» деб айт.
119. We have sent you with the truth—bringing good news, and giving warnings. You will not be questioned about the inmates of Hell. 119Албатта, Биз сени ҳақ билан суюнчли хабар берувчи ва огоҳлантирувчи қилиб юбордик. Ва дўзахилар ҳақида сўралмайсан.
139. Say, “Do you argue with us about Allah, when He is our Lord and your Lord, and We have our works, and you have your works, and we are sincere to Him?” 139Айт: «Биз билан Аллоҳ ҳақида тортишасизми?! Ва ҳолбуки, У бизнинг Роббимиз ва сизнинг Роббингиз, бизнинг ўз амалларимиз бор, сизнинг ўз амалларингиз бор. Ва биз Унга мухлисмиз».
141. That was a community that has passed. To them is what they have earned, and to you is what you have earned. And you will not be questioned about what they used to do. 141Улар бир уммат эдилар, ўтиб кетдилар. Уларга ўзлари касб қилганлари бўлади. Сизларга ўзингиз касб қилганингиз бўлади. Уларнинг қилган амалларидан сизлар сўралмайсизлар.
169. He commands you to do evil and vice, and to say about Allah what you do not know. 169Албатта, у сизларни ёмон ва фаҳш ишларга ҳамда Аллоҳга қарши билмаган нарсангизни гапиришингизга буюради.